HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SKOLEN UDVIDES IGEN I 2008

Børnetallet eksploderer, så for at give plads til firespors-skole flyttes en stor del af haveforeningen Faste Batteri sydpå allerede efter næste havesæson.

Af Thomas Kjær Jensen, Bryggebladet 25.10.2006

Efter flere års uafklarethed er der nu enighed mellem kommunen og haveforeningen om at gøre plads til skoleudvidelsen.

Sådan kommer firespors-skolen til at se ud inklusiv nye friarealer og tre nye bygninger. Bemærk at skolens gamle pavillonbygning rives ned. I alt omkring 50 haver skal flyttes længere mod syd fra 2008. (Illustration: Københavns Kommune/Bryggebladet/agn)

Det sker ved, at 50 haver flyttes over på den anden side af haveforeningens sydlige del, og haveforeningen dermed »skubbes« nogle hundrede meter mod syd.

Omkring 50 haverskal flyttes

For størstedelen af H/F Faste Batteris 68 haver bliver næste havesæson således den sidste på det sted, hvor de ligger nu.

Bryggebladet erfarer, at der allerede til foråret vil ske byggemodning af det nye areal.

Området skal drænes for vand, og projekteringen af det nye haveforeningsareal vil med aktiv deltagelse af bestyrelsen for H/F Faste Batteri gå i gang.

Til efteråret 2007 vil cirka 50 huse så forlade det nuværende område, som derefter kan overtages til skolebyggeri.

De resterende omtrent 20 huse bliver stående, hvor de står nu. Se i øvrigt figur 1 og figur 2.

Fire spor fremover

– Kommunen er lidt utålmodig med at komme i gang med skolebyggeri, for det haster med en fire spors skole, fortæller kontorchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen Christian Sonne til Bryggebladet.

Prognoserne peger på mange flere skolebørn til Skolen på Islands Brygge. Derfor besluttede politikerne i foråret at udbygge skolen til fire spor. Det kræver mere friareal til børnene og to nye skolebygninger.

– Problemet er, at Haveforeningen er fredet frem til 2010, så med mindre vi kunne blive enige om at fremrykke tidspunktet for haveflytningen, kunne den færdige skole tidligst stå klar 2012, forklarer Christian Sonne.

– Men nu ser det heldigvis ud til, at vi kan fremrykke processen.

Tilfredsstillende løsning for alle

Formanden for H/F Faste Batteri Max Bruun luftede helt tilbage i 2003 ideen med at skubbe Faste Batteri sydpå frem for som oprindeligt at flytte hele haveforeningen ud til området omkring Lossepladsvej, hvilket haveforeningen ikke havde lyst til.

Den løsning ser nu ud til at blive realiseret og endda fremskudt et par år – således at skolebyggeriet kan gå i gang fra 2008.

Der er dog en enkelt knast, der skal overvindes, før en endelig aftale mellem kommunen og haveforeningen kan indgås.

Landskabsarkitekt Birgitte Kortegaard fra Vej og Park understreger, at Fredningsnævnet skal godkende, at det fredede fælledområde, der strækker sig fra haveforeningens nuværende sydgrænse til rundkørslen på Ørestads Boulevard, kan anvendes til nyttehaver, før man kan gå i gang med projektering.

– Ikke fordi jeg tror, der vil være problemer i det, men det er dog et arbejde, der skal gøres, lyder det fra Vej og Park.

Læs mere i følgende artikler:

04.10.06 - Åbenbart ikke rigtige bryggebørn
04.10.06 - Børnepasning: Bryggen på vej i rødt
06.09.06 - Flere skolebygninger på vej
17.05.06 - Ny fritidsinstitution på skolen fra 1. august
19.04.06 - Skole udvides uden om skolebestyrelsen
19.04.06 - Behov for en større skole
19.04.06 - Kommunen klapper klub-hesten
05.04.06 - Kampagne for flere klubpladser
22.03.06 - »Hemmelige« klubpladser på rideskolen
08.03.06 - Mangel på klubpladser: Ved borgmesteren hvor Islands Brygge ligger?
22.02.06 - Kommunen: Ja, til flere klubber
08.02.06 - Akut mangel på lokale fritidsklubber

På bryggebladet.dk den 25. oktober 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 16-2006 (udkommer den 25. oktober).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet