HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FLERE SKOLEBYGNINGER PÅ VEJ

Ikke så snart er skolens to store nye bygninger taget i brug, førend tre nye bygninger skal opføres. Skolen gør nu klar til fire spor, så inden eleverne næsten har vænnet sig til Skolen på Islands Brygge version 2, kommer version 3.

Af Thomas Kjær Jensen, Bryggebladet 06.09.2006

Skolen på Islands Brygge version 2, døbte Bryggebladet den nye skole i seneste nummer.

– Og det er faktisk meget rammende, siger viceskoleinspektør Anne Bruhn.

– Der er nemlig ikke bare tale om et par yderligere tilbygninger, men nærmest en helt ny skole, som står klar her efter sommerferien.

Eller, skulle man sige, næsten klar. For selv om de 513 elever – godt 100 flere end sidste år – er begyndt på hverdagen, bliver skolens grund stadig i et vist omfang anvendt som byggeplads.

Sådan kommer den fuldt udbyggede skole nogenlunde til at se ud. Bygning 1 indeholder skolens administration og bibliotek og er sammen med bygning 4 (undervisningslokaler) taget i brug efter sommerferien i år. Bygning 2 er opført i slutningen af 1990’erne og udbygget i 2005 og indeholder faglokaler og den ene af skolens to gymnastiksale. Bygning 3 ligger mellem bygning 1 og 2 og er ikke med på denne skitse. Bygning 3 er skolens gamle gymnastiksal, der har fået et »make over« i forbindelse med den seneste udbygning. De kommende bygninger 5, 6 og 7 planlægges opført for, at Skolen på Islands Brygge kan følge med befolkningseksplosionen i bydelen. Bygning 5 skal være en multihal til idræt og kreative fag, og bygningerne 6 og 7 skal bruges til klasselokaler. I området hvor bygning 5 skal ligge, ligger i dag de oprindelige pavillonbygninger fra 1970’erne, der p.t. bruges til indskoling og skolefritidsordning (KKFO). Boldbanerne i bunden af skitsen var på tegnebrættet i 2004, men er p.t. ikke en del af planen. For at der kan blive plads til de tre nye bygninger før 2010, kræves det, at kommunen indgår en aftale med Haveforeningen Faste Batteri. (Skitse fra kommunens projektforslag fra 2004)

Pladsmangel i skolegården på grund af byggeri

– Så der hersker stadig meget byggekaos, og der er meget lidt udeplads til eleverne, siger Anne Bruhn.

– Derudover er den gamle skolegård jo omdannet til legeplads for fritidsbørn. Det giver også mindre plads til de lidt større børn, fortsætter hun med henvisning til, at skolen i løbet af sommeren også har fået tilknyttet en fritidsordning – KKFO – beregnet for børn i børnehaveklasse, første og anden klasse.

En ordning Borgerrepræsentationen i øvrigt endeligt vedtog i sidste uge.

Men udbygningsplanerne stopper ikke her. Tidligere på året besluttede kommunen at udvide skolen til fire spor.

– Man kan sige at vi dermed snart skal i gang med Skolen på Islands Brygge version 3. En version der indebærer nedrivning af den gamle oprindelige skolebygning og opførelse af yderligere tre nye bygninger, siger Anne Bruhn.

Bygning 1,2,4 og 9 med mange flere

Hvor mange bygninger bliver det så til? Og hvor mange er der nu? Vi tæller på fingrene – og må søge hjælp på et oversigtskortet i skolegården. På kortet står i skrivende stund:

»Bygning 1: Administration og Pædagogisk Center (biblioteket, red.). Bygning 2: Faglokaler. Bygning 4: Undervisningslokaler samt Bygning 9: Indskoling og KKFO.«

Det er næsten til at blive helt rundtosset af, også selvom man er viceskoleinspektør:

– Ja, hvordan er det nu det er? spørger Anne Bruhn sig selv.

– Jo, altså bygning 3 må være den gamle gymnastiksal, som nu er forbundet med den nye administrationsbygning, siger Anne Bruhn.

– Jeg ved ikke, hvorfor den ikke er kommet med på kortet. Og bygning 9 er skolens oprindelige bygning: Den barakbygning der tilbage i 1970’erne alene gjorde det ud for Skolen på Islands Brygge, men som nu huser indskolingsklasserne og den nye KKFO-ordning (københavnsk variant af en skolefritidsordning, red.), fortsætter hun.

– Den har fået et højt nummer, fordi den snart skal rives ned og erstattes af tre nye bygninger. Så når det er sket, begynder der at blive orden i tallene igen, forklarer Anne Bruhn.

Multihal og klasselokaler –måske inden 2010

Der skal bygges tre nye, store bygninger og laves udearealer til de mange nye børn, der de næste år bliver indskrevet på skolen.

En fuldt udbygget skole vil således bestå af klassetrin fra børnehaveklasse til niende klasse, en KKFO-ordning for de mindste børn samt en udvidelse fra de nuværende tre til fire spor.

– Planen er, at der hurtigst muligt skal opføres to ét-plansbygninger med hver 12 basislokaler. samt en multihal til idræt og kreative fag, der hvor den nuværende pavillonbygning ligger lige nu, fortæller Anne Bruhn og understreger, at en sådan byggeproces minimum vil vare to år og formentlig mere.

– Der skal bruges mindst et år til projektering og mindst et år til byggeri. Så hvis vi er meget heldige, er Version 3 – den fuldt udbyggede skole – klar inden år 2010, som Børne- og Ungdomsudvalget gerne vil have det, siger hun.

Men så ligetil er skoleudbygningen ikke. Og ”hurtigst muligt” er et relativt begreb. Arealet, hvorpå de nye bygninger skal opføres, er nemlig p.t. optaget frem til 2010.

Haveforeningen Faste Batteri skal flyttes

Kommunen lavede tilbage i 2001 en aftale med Kolonihaveforbundet, som slog fast, at ingen nyttehaver kan nedlægges før efter 2010.

Kommunen skal derfor lave en anden aftale, hvis gravemaskinerne skal rykke ind på haveforeningens område inden 2010.

Ellers vil skolen tidligst stå færdig i 2012, og det er ifølge kommunens befolkningsprognoser alt for sent.

Christian Sonne fra Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser dog til Bryggebladet, at forvaltningen nu har taget kontakt til Vej og Park med henblik på at tage kontakt til bestyrelsen for haveforeningen for at finde en løsning på problemet.

Læs mere i følgende artikler:

07.06.06 - Klubpladser til alle alligevel
17.05.06 - Ny fritidsinstitution på skolen fra 1. august
19.04.06 - Skole udvides uden om skolebestyrelsen
19.04.06 - Behov for en større skole
19.04.06 - Kommunen klapper klub-hesten
05.04.06 - Kampagne for flere klubpladser
22.03.06 - »Hemmelige« klubpladser på rideskolen
08.03.06 - Mangel på klubpladser: Ved borgmesteren hvor Islands Brygge ligger?
22.02.06 - Kommunen: Ja, til flere klubber
08.02.06 - Akut mangel på lokale fritidsklubber

På bryggebladet.dk den 11. september 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 13-2006 (udkom den 6. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet