HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY FRITIDSINSTITUTION PÅ SKOLEN FRA 1. AUGUST

Leder til ny fritidsordning på skolen er fundet. Men det er stadig uklart hvilken slags institution han skal være leder for.

Af Thomas Kjær Jensen, Bryggebladet 17.05.2006

Skolen på Islands Brygge får allerede fra 1. august en helt ny fritidsordning med plads til minimum 60 børn.

Skole med vokseværk: Fritidsinstitutionen indrettes i den ene halvdel af skolens oprindelige pavillonbygning (til venstre). Den bruges i dag til indskolingsklasserne (0.-3. klasse). I det nye skoleår flytter indskolingen til den nye skolebygning (øverst), der forventes at stå færdig 1. august. Til højre ses udbygningen fra slutningen af 1990’erne (med græsbelagt tag), som i 2005 blev udbygget med bygningen i forgrunden (uden græs på taget). Foto: Jan Haagensen

Det sker som led i skolens udbygning og deraf følgende behov for nye fritidshjemspladser. Nordenden af skolens gamle pavillon – der hvor biblioteket ligger i dag, og som i dag rummer seks klasselokaler for de mindste elever bliver nu omdannet til fritidsinstitution. Klasselokalerne flyttes i stedet ind i de nye bygninger der for tiden er under opførelse.

Men selvom der kun er godt to måneder til, at fritidshjemmet åbner sine døre, har kommunen ikke lagt sig fast på, om det bliver et traditionelt fritidshjem med egen økonomi og forældrebestyrelse, eller om det bliver en såkaldt KKFO, som er underlagt skolens forvaltning.

KKFO står for Københavns Kommunes Fritids Ordning. Det er en københavnsk variant af SFO-ordningen.

KKFO eller fritidshjem?

– Jeg har ikke nogen holdning til, om det skal være et fritidshjem eller en KKFO. Normeringen og økonomien vil være nøjagtig den samme. Det vigtigste er, at når børnene træder ind i den nye fritidsordning – så går de ikke længere i skole. Nu har de fri – og det skal fremgå af hele fritidsordningens arkitektur og fysiske udformning, siger René Johansen.

Som konstitueret leder er han netop udpeget til at stå for indretningen af den nye fritidsordning, ligesom han også skal stå for at ansatte nyt personale i løbet af sommeren.

René Johansen er normalt daglig leder af ”Fabrikken”, et fritidshjem og en klub på Hannovergade. Han har fået orlov til at løbe den nye fritidsordning på Skolen på Islands Brygge i gang.

– De seks klasselokaler bliver lavet om til grupperum, værksted og puderum – og så vil jeg lave et køkken i fællesarealet, hvor biblioteket tidligere har stået. Et køkken, som indbyder til, at børnene skal indgå i fælles daglige fritidsaktiviteter, forklarer René Johansen, som også har sagt nej tak til at overtage de gamle tavler fra de tidligere klasserum.

Må ikke blive enheldagsskole

– Fritidsordningen skal så lidt som muligt signalere, at børnene stadig går i skole, siger Rene Johansen.

Netop sammenblandingen af skoleliv og fritidsliv er hovedgrunden til, at KKFO-ordningen i en nylig overstået høring er blevet afvist af alle Islands Brygges fritidshjem og ungdomsklubber.

De frygter, at KKFO-ordningen bliver starten på en heldagsskole, hvor skoledagsorden får lov til at dominere til fordel for fritidsdagsorden.

Kun skolebestyrelsen er positiv over for en KKFO-ordning:

– Når nu ordningen ligger på skolens grund, vil det være en kunstig opsplitning med to organisatoriske enheder og ledelser, lyder det fra skolen.

Afgørelse træffesden 7. juni

Denne interessekonflikt mellem Bryggens institutioner har sat politikerne i et alvorligt dilemma:

Skal man lytte til flertallet af Bryggens institutioner, der ønsker et fritidshjem, eller skal man lytte til hovedaktøren – skolen, der ønsker en KKFO-ordning?

Denne beslutning skulle have været truffet, men er nu udsat til 7. juni, hvor Børne- og Ungdomsudvalget endelig lægger sig fast.

Alt imens tikker uret. Eleverne vælter ind – og den konstituerede leder, Rene Johansen, bruger sommerferien til at arbejde på højtryk for at ansætte nyt personale og indrette et nyt fritidstilbud til de mange børn.


BAGGRUND: BRYGGENS VOKSEVÆRK GIVER UDFORDRINGER PÅ BØRNEOMRÅDET

Bryggen oplever en befolkningseksplosion i disse år. Derfor kæmper kommunen for at kunne følge med på børne- og ungdomsområdet. I de seneste år er der åbnet mange nye daginstitutioner, og skolen er blevet og bliver stadig udvidet. Med beslutningen om en fritidsinstitution på skolen kan behovene for de cirka 6-9-årige dækkes. Tilbage står ifølge forældrerepræsentanter stadigvæk manglen på klubpladser for de 10-14-årige børn. En sag, som Bryggebladet har dækket intensivt i dette forår.

Læs mere i følgende artikler:

19.04.06 - Skole udvides uden om skolebestyrelsen
19.04.06 - Behov for en større skole
19.04.06 - Kommunen klapper klub-hesten
05.04.06 - Kampagne for flere klubpladser
22.03.06 - »Hemmelige« klubpladser på rideskolen
08.03.06 - Mangel på klubpladser: Ved borgmesteren hvor Islands Brygge ligger?
22.02.06 - Kommunen: Ja, til flere klubber
08.02.06 - Akut mangel på lokale fritidsklubber

På bryggebladet.dk den 17. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 09-2006 (udkommer den 17. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet