HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BAGGRUND: Mens udbudet af vuggestue- og børnehavepladser på Islands Brygge nogenlunde matcher den stigende efterspørgsel, kniber det gevaldigt med fritidsudbudet for børn i fritidshjemsalderen. Og helt galt går det, når børnene i 10-11-års alderen skal i fritidsklub. "Der er klubpladser nok", lyder det fra kommunen. Børnene skal blot krydse Sundholmsvej for at komme i klub. "– Vore børn er ikke søm og skruer, som kan flyttes fra den ene værktøjskasse til den anden", lyder det fra forældrene. I sidste uge fik forældre og institutionslederne besøg af borgmesteren og planlægningschefen. Nu skulle der diskuteres planlægning og fordeling af institutionspladser. Bedre dialog, mere planlægningsperspektiv og først og fremmest flere pladser var institutionernes ønske til borgmesteren og forvaltningen. Læs reportagen fra mødet nedenfor.


VED BORGMESTEREN HVOR ISLANDS BRYGGE LIGGER?

Sådan spurgte bekymrede forældre børne og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) ved dialogmødet om den akutte mangel på lokale klubpladser. For det mente de ikke, at det tyder på, at kommunen gør.

BRYGGEBLADET 08.03.2006 - Et halvt hundrede mennesker, heriblandt de fleste institutionsledere fra skole, fritidshjem og ungdomsklubber, mødte op til dialogmødet for et par uger siden. Her skulle de drøfte, hvordan der kan gøres noget ved den akutte mangel på klubpladser på Islands Brygge.

Efter mødet overrakte forældrene et forstørret bydelskort til planlægningschef Robert Bergstedt. Bo Asmus Kjeldgaard kigger på. Så kan kommunen ved selvsyn konstatere, hvor trafikalt belastende det er for bryggebørnene at skulle bruge en klub uden for bydelen, mente forældrene. (Foto: tkj)

At borgmester Bo Asmus Kjeldgaard personligt mødte op, og at han desuden havde taget planlægningschef Robert Bergstedt fra forvaltningen med til mødet, vidner om, at kommunen tager initiativet alvorligt, hvilket deltagerne behørigt roste kommunen for. Men så var det også slut med de pæne ord.

En byge af kritik af forvaltningens nu næsten ti års manglende planlægningsindsats og langsommelighed i oprettelsen af nye fritidshjems- og klubpladser på Islands Brygge var det gennemgående tema på mødet.

– Thorshaves omskiftelige tilværelse er jo et konkret udtryk for kommunens manglende planlægning, lød det fra en af de fremmødte forældre.

Først som midlertidig institution i spejderhytten, så mange år på Ny Tøjhusarealet. Så en hovedløs beslutning i år 2000 om at nedlægge Thorshave på grund af for få børn på Amager! Den beslutning blev dog efter massivt pres omstødt. Derefter flytning til fælledindgangen ved siden af skolen og for nylig endnu en flytning til Artillerivej. Stadig kun i midlertidige barakker.

Marianne Madsen, formand for Thorshaves bestyrelse, stillede på mødet tre retoriske spørgsmål til kommunen for at vise, at forældrene mener det alvorligt:

Hvad gik galt i planlægningen?
Ved forvaltningen overhovedet, hvor Islands Brygge ligger i forhold til det øvrige Amager?
Hvad skal til for at få en ordentlig dialog med kommunen?

Det er ikke så nemt

Kontorchef Robert Bergstedt forsvarede kommunens planlægningspolitik med at understrege, hvor svært det er at sige noget præcist om indflytningsmønstrene.

– Én ting er befolkningsprognoserne, hvor vi da godt ved, at der flytter flere og flere mennesker ud på Islands Brygge. Det er trods alt gået op for os. Men vi ved jo ikke, hvordan indflytningsmønstret ser ud. Altså hvor mange børn, der så at sige flytter med de voksne ud til jer, og hvor gamle de er. Dertil kommer, at vi heller ikke ved, hvor mange unge mennesker der aktivt til- eller fravælger, det tilbud, som en fritidsklub er. Så det er faktisk hamrende svært at finde ud af, hvor mange institutionspladser, der skal etableres.

Den undskyldning ville mange af de fremmødte ikke godkende:

– I kan da bare spørge institutionerne eller de nye grundejerforeninger, der skyder op. De ved, hvor mange børnefamilier der flytter ind. De har jo fingeren på pulsen, sagde en af mødedeltagerne.

– At I ikke kan komme med et præcist tal, friholder jer ikke fra at lave langtidsplanlægning, lød det fra en anden. Det er vist kun for planlægningsafdelingen, at det her kommer som en overraskelse. Vi andre har vidst det i lang tid.

Børn er ikke søm og skruer

Det andet spørgsmål (om forvaltningen overhovedet ved, hvor Islands Brygge ligger i forhold til det øvrige Amager) var ikke kun ment som drilleri.

Marianne Madsen satte det på dagsordenen, fordi kommunen trods mangel på institutionspladser på Bryggen først vil fylde ledige pladser op på det øvrige Amager. Det fik arrangørerne til at vise kommunens repræsentanter et forstørret bydelskort. Her havde de indtegnet de trafikale og geografiske barrierer, børnene skal forcere, når de skal transporteres til klubber uden for Islands Brygge.

– Vores børn er ikke søm og skruer, som blot kan overflyttes fra én skuffe til en anden i værktøjskassen, hvis der ikke er plads. Rådet for Større Færdselssikkerhed fraråder at lade børn i 10-12-års alderen krydse trafikerede veje som Ørestadsboulevard, Artillerivej, Sundholmsvej og Njalsgade. Så alene af den grund er det ganske uansvarligt, argumenterede Marianne Madsen.

Børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard slog fast, at han skam udmærket ved, hvor Islands Brygge ligger. Han mente, at det i høj grad er SF’s fortjeneste, at der blev udarbejdet en plan for, at institutionspladser og skolepladser skal ligge tæt på hinanden.

Bedre dialog er også at bruge lokal viden

– Endvidere har jeg fået oplyst, at der længere ude på Artillerivej skulle være ledige klubpladser, fortsatte Bo Asmus Kjeldgaard, hvilket udløste stor undren hos deltagerne:

– Det er ikke befordrende for dialogen, når I ikke anvender de oplysninger, som vi år efter år melder ind til jer, sagde Malle Malmros, leder af Bryggens Børne- og Ungdomscenter. Han tilføjede, at der alene i 2005 er sket en tilvækst af 185 unge mellem 10 og 14 år.

– Alene på ét år er der flyttet 2000 flere mennesker til Islands Brygge. Den situation har vi gjort opmærksom på lige siden Sojakagen blev revet ned, og der blev bygget boliger. Alligevel sker der ikke noget – og dét er ikke godt for dialogen.

Hertil svarede Bo Asmus Kjeldgaard:

– Det er bestemt vores ønske at øge dialogen. Jeg tror, at et møde som det her i aften i høj grad bidrager til bedre samarbejde. Vi vil nu sende forvaltningen på en lille rundtur til institutionerne på Islands Brygge for at se, om der er yderligere hensyn, vi kan tage til Islands Brygges børn. Desuden vil vi bede embedsmændene kigge på tallene endnu en gang. Det kan være, at der er grund til at revurdere vores udbygningsplaner, sagde Bo Asmus Kjeldgaard, som i øvrigt lovede at tage spørgsmålet op til politisk behandling snart.

Efter hvad Bryggebladet erfarer, sker det onsdag den 22. marts på et Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i kommunen. På samme møde skal Børne- og Ungdomsudvalget også diskutere, om den nye fritidsordning, som skal etableres på Skolen på Islands Brygge, skal have karakter af et selvstændigt fritidshjem – eller en såkaldt KKFO-ordning (københavnsk SFO – skolefritidsordning) underlagt skolens kompetence.

Forslaget blev i øvrigt sendt til Bryggens fritidsinstitutioner og deres bestyrelser til udtalelse dagen efter dialogmødet – med en svarfrist på blot tre dage!tkj

Links til tidligere artikler om sagen:

22.02.06 - Kommunen: Ja, til flere klubber
08.02.06 - Akut mangel på lokale fritidsklubber

På bryggebladet.dk den 8. marts 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 04-2006 (udkommer den 8. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet