HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BEHOV FOR EN STØRRE SKOLE

Tidligere skolebestyrelsesformand undrer sig over manglen på dialog, men er grundlæggende positiv overfor fire-spors skole.

Af Thomas Kjær Jensen, Bryggebladet 19.04.2006

Kommunen har uden skolebestyrelsens vidende besluttet at udvide Skolen på Islands Brygge til fire spor. Ifølge kommunen har skolen dog »indirekte« sagt ja.

Skolegården er allerede én stor byggeplads i dag, hvor skolen udvides til tre spor og 9. klasse. De kommende år vil byde på endnu mere byggeri, efter at kommunen har besluttet at gøre skolen endnu større. (Foto: Ricardo Ramirez)

I det kommunale beslutningspapir står der kort og præcist, at »udbygningen af Skolen på Islands Brygge til fire spor igangsættes«. Og i baggrundsnotatet nævnes det eksplicit, at skolen ikke skal høres:

»Denne udbygning af skolen til fire spor er indeholdt i den vedtagne bygningsplan (planskitse af 12. marts 2003, red.). Forslaget fordrer derfor ikke, at der foretages en fornyet høring af skolebestyrelsen, idet skolebestyrelsen allerede har tiltrådt udbygningsplanen«, hedder det i kommunens notat.

Kommune: Skolen har indirekte sagt ja

Knud Langberg fra Børne- og Ungdomsforvaltningen bekræfter, at det er planskitsen fra 12. marts 2003, der ligger til grund for udvalgets beslutning.

– Her accepterer skolen de to modeller for skoleudbygningen – en tre-sporsmodel og en fire-sporsmodel. Det tolker vi herfra som en positiv tilkendegivelse af en fire-sporsskole, siger han.

I planskitsen står der, at en beslutning først tages i 2006. Der bruges hele tiden udtrykket, »såfremt skolen udbygges til fire spor«?

– Ja, det er rigtig nok, men vi har hele tiden haft en opfattelse af, at skolen gerne ville gå positivt ind i det her. Så sent som i november sidste år fik vi en henvendelse fra skolen om, at processen må fremskyndes.

Var det ikke blot for at gøre opmærksom på, at kommunen skulle gøre noget, fordi søgningen til Islands Brygges skole er så stor?

– Det var det måske. Vi oplever jo en stor tilflytning til Bryggen for tiden. Og presset på skolen stiger derfor også. Så det er sådan lidt en strid om ord. Skolen har i vores opfattelse indirekte accepteret en fire-spors løsning.

Hvorfor er det vigtigt at understrege, at skolebestyrelsen ikke skal spørges i denne her sag?

– Det er det bestemt heller ikke. Vi prioriterer samarbejde og dialog meget, meget højt. Vores intention er, at der nu skal nedsættes et nyt byggeudvalg, og så får vi etableret et godt og frugtbart samarbejde, sådan som vi også har gjort det i forbindelse med de tidligere udbygningsrunder. Skolebestyrelsen er for os at se en aktiv medspiller i det her, siger Knud Langberg.

Kræver plads og ressourcer

Som omtalt i anden artikel har tidligere formand for skolebestyrelsen, Anette Mortensen personligt ikke noget imod fire-spors-løsningen. Hun understreger, at den gamle skolebestyrelse efter mange og lange drøftelser også var positivt indstillet.

– Men en række forudsætninger skal altså være på plads først. Herunder ressourcer til personale, en markant arealudvidel-se til legepladser og skolegård og ikke mindst en ligeværdig dialog med kommunen, siger Anette Mortensen.

– Fordi kommunen er så dårlig til at planlægge – og derfor pludselig får travlt – så har de åbenbart ikke tid til at overholde de mest elementære demokratiske spilleregler. Demokrati ér besværligt. Men der er altså ingen vej uden om, fortsætter hun.

Hun understreger dog, at det ikke vil være problemløst at udvide skolen fra tre til fire spor:

– Vi går jo på få år fra at være 300 elever til mere end 1.000 elever. Det kræver plads og ressourcer. Alle ved for eksempel, at kommunen har et uafsluttet mellemværende med haveforeningen Faste Batteri, som grænser op til skolen, og som har fået lov til at blive der frem til år 2010.

– Får skolen ikke ekstra legearealer, der matcher de mange nye elever, kan jeg ikke forestille mig, at den nye skolebestyrelse vil være med i det her, slutter hun.

Læs mere i følgende artikler:

19.04.06 - Skole udvides uden om skolebestyrelsen

På bryggebladet.dk den 17. april 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 07-2006 (udkommer den 19. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet