HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

AKUT MANGEL PÅ LOKALE FRITIDSKLUBBER

Der er ikke plads til alle Bryggens børn i de lokale fritidsklubber. Forældre måtte stå i kø for at få deres børn på ventelister. Nu indbydes politikere til dialogmøde den 22. februar.

BRYGGEBLADET 08.02.2006 - Der er mangel på klubpladser på Bryggen, men alligevel forholder Børne- og Ungdomsforvaltningen sig passive i forhold til at skaffe flere klubpladser i bydelen. Passiviteten eksisterer på trods af, at sikre prognoser viser, at antallet af børn mellem seks og 14 år på Bryggen vil tredobles fra 2005 til 2008, og på trods af tidligere advarsler fra de lokale fritidsinstitutioner og skolen om overbelægning.

Bryggens Børne- og Ungdomscenter (BBU) havde kun plads til fire børn på ventelisten i starten af året. Derfor stod der en lang kø af forældre foran fritidsklubben den 2. januar. Der er desperat mangel på klubpladser på Bryggen på grund af stigende børnetal. (Arkivfoto: Ricardo Ramirez)

– Først da vi havde fordelingsmøde i november (et jævnligt møde mellem skolen og fritidsinstitutionerne, red.), begyndte alvoren så småt at gå op for embedsmændene. Vi kunne jo fortælle dem, at der rent fysisk ikke længere er plads på Bryggen, fortæller Jan Kjær, daglig leder af fritidshjemmet Thorshave, til Bryggebladet.

– Vi sendte opgaven videre til forvaltningen, fordi vi selvsagt ikke kan placere børn på fritidspladser, som ikke findes. Så nu måtte kommunen komme med en løsning, fortsætter han.

Og kommunens løsning? Den skal findes længere ude på Amager. Forvaltningen er enig i, at der er kapacitetsproblemer på Islands Brygge, men der er stadig enkelte pladser længere ude på Amager, nærmere bestemt Hørhusvej, Norgesgade og Sundholmsvej. Så løsningen er, at børnene må gå længere og krydse Ørestads Boulevard og Amager Fælledvej for at komme i klub.

Nærmiljø – ja tak

Den løsning giver forælder Marianne Gam Madsen ikke meget for:

–Vi taler om børn på helt ned til 10-11 år. Det er ganske enkelt uansvarligt at fjerne dem fra nærmiljøet og enten fragte dem i busser eller bede dem krydse stærkt trafikerede veje, blot fordi planlægningen ikke er i orden.

– Hvis man for alvor mener, at skole og fritidsordning skal samtænkes, så skal vores børn da ikke gå i skole i ét område og i fritidsklub i et helt andet område, fortsætter hun.

Malle Malmros, leder af Bryggens Børne- og Ungdomscenter (BBU), er helt enig med forældrene.

Han fortæller, at der mandag den 2. januar stod en lang kø af forældre uden for BBU for at få deres børn skrevet op.

– Nogle stod der allerede fra klokken syv om morgenen. Men vi havde kun plads til fire børn på grund af vores skrappe normering! Vi har jo vidst det i lang tid – og også gjort opmærksom på det. Til sommer vil knap 200 bryggebørn skulle starte i fritidsklub, idet skolen jo bliver udvidet. Hvor skal vi gøre af de mange børn, spørger Malle Malmros.

Måske klubpladser i Thorshave

En løsning – eller rettere en del-løsning – kan måske komme fra naboinstitutionen Thorshave.

Thorshave, som i dag er fritidshjem, har nemlig en ansøgning liggende hos forvaltningen om at etablere 45 klubpladser i den del af spejderhytten, som Thorshave i forbindelse med flytningen anvendte til fritidshjem.

– Der stilles ikke helt samme krav til fritidsklubber som til fritidshjem. Det kan derfor være en realistisk mulighed at bruge de fælles faciliteter mellem spejderhytten og Thorshave, siger Jan Kjær, som også søgte kommunen sidste år, men fik afslag.

Mangler 100-150 pladser

Går Thorshaves ansøgning igennem, kan BBU se frem til at få ”konkurrence” fra naboinstitutionen. En konkurrence som Malle Malmros fra BBU tager godt imod:

– Det vigtigste er jo, at bryggebørnene får nogle gode tilbud. Og det gør kun variationen større, at andre end vi udbyder klubpladser.

Skulle Thorshave blive udbygget med klubpladser, står Bryggen dog stadig og mangler 100-150 klubpladser. En uholdbar situation, som Thorshave nu vil gøre noget ved:

Onsdag den 22. februar møder børne- og ungeborgmester Bo Asmus Kjeldgaard op til dialogmøde i Thorshave. Foruden borgmesteren er andre politikere og institutionsledere inviteret til dialogmødet. tkj

Dialogmøde om klubpladser for alle forældre på Bryggen med blandt andre børne- og ungeborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF).
Onsdag den 22. februar kl. 18.30 i Thorshave. Flere oplysninger om dialogmødet på tlf. 32 57 53 42 eller www.thorshave.dk

På bryggebladet.dk den 7. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 02-2006 (udkommer den 8. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet