HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

»HEMMELIGE« KLUBPLADSER PÅ RIDESKOLEN

Ifølge kommunen er der dermed ingen mangel på fritidsklubber på Bryggen. Forældre undrer sig.

Af Thomas Kjær Jensen, Bryggebladet 22.03.2006

– Det kommer virkelig bag på os, at rideskolen er omdannet til fritidsklub. På den måde går kommunens regnestykke behændigt op: Pludselig er der ikke mangel på fritidsklubber. Tværtimod påstår de, at der er overskud af klubpladser.

Fiona, Anne-Stine og Jo havde travlt med at passe dyrene i rideskolen i søndags. Rideskolen skal fremover være fritidsklub for 90 børn fra Bryggen. (Foto: Jean Gauthier)

Sådan lyder det fra forælder og formand for Thorshaves bestyrelse Marianne Madsen, som i sin egenskab af forældregruppens talsmand i sidste uge blev kaldt til møde med forvaltningens planlægningsafdeling.

Fra mangel påtil overskud af klubpladser

Mødet kom i stand efter længere tids uenighed mellem på den ene side Bryggens institutioner og forældre, der påstod, at der er mangel på fritidsklubber og på den anden side borgmester Bo Asmus Kjeldgård, der på baggrund af oplysninger fra forvaltningens planlægningsafdeling påstod, at der tværtimod er ledige klubpladser på Bryggen.

– Vi var dybt chokerede, da borgmesteren på høringen afviste vores oplysninger med den påstand, at der rent faktisk var ledige klubpladser på Bryggen. Det ville vi gerne have dokumentation for. Vi kunne ikke få det til at stemme, siger Marianne Madsen.

95 nye pladser med et snuptag

– Da vi så i sidste uge mødtes med planlægningschef Robert Bergstedt og pædagogisk konsulent Flemming Gerhardt for i fællesskab at udrede antallet af pladser, gik det op for os, at kommunen nu medregner rideskolen som fritidsklub.

– De har siden august sidste år oprettet 95 formelle klubpladser. Heraf er kun de 45 besat. Så vupti. Ingen mangel på klubpladser. Nu er der i stedet 40 ledige, forklarer en undrende Marianne Madsen.

De børn, der i forvejen går til ridning, mærker reelt ingen forskel. De fysiske forhold på rideskolen, som ikke er i tip-top stand tilbage, er kun på ét område ændret: Børnene får nu et ekstra lokale ud over omklædningsrum.

Endelig er der ansat yderligere en pædagog, der skal sætte forskellige børneaktiviteter i gang sammen med børnene. Men ellers er alt, som det plejer på rideskolen. Fremover bliver det dog sådan, at et bryggebarn, der ønsker at gå til ridning, ikke kan få lov til det, med mindre det bliver meldt ind i den nye fritidsklub.

– Det virker lidt som en skrivebordsløsning, siger Marianne Madsen og fortsætter:

– Pludselig har borgmesteren jo ret. Der er ikke mangel på fritidsklubber på Bryggen.

– Men det har overhovedet ikke været meldt ud nogen som helst steder, at rideskolen nu har status som en fritidsklub. Hverken forældre eller institutioner er klar over det. Ikke engang kommunens egen pladsanvisning kender noget til det. Og hvad med de børn der blot ønsker en helt almindelig klub. For ikke at tale om de fysiske rammer? Lever de overhovedet op til standarderne?, spørger Marianne Madsen.

Rideskolen glæder sig

Daglig leder af Rideskolen, Marianne Pedersen, bekræfter over for Bryggebladet, at kommunen og Rideskolen har indgået en aftale om at omdanne rideskolen til fritidsklub.

– Det er vi glade for. Men det er jo ikke en fritidsklub i almindelig forstand. Og det bliver det nok heller aldrig. Altså sådan med computerrum, pulterrum og sportsforhold. Vi henvender os snævert til børn – fortrinsvis piger – der interesserer sig for heste, natur og dyr.

– Man kan sammenligne os med en udflytterbørnehave. Blot for større børn, fortsætter Marianne Pedersen, som er helt enig med Bryggens forældre og institutioner i, at der massiv mangel på almindelige klubpladser.

Politikere drøfter klub-situtationen i dag

– Vi indfrier blot et lille bitte behov rettet mod børn med bestemte ønsker. Det er også rigtigt, at vi er kommet helt skævt ind på det der med kommunikation og PR. Forvaltningen har endnu ikke – selvom vi fik ændret vores status for et halvt år siden – meldt ud, at vi nu regnes som en fritidsklub, slutter hun.

Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget diskuterer i dag – onsdag den 22 marts – om der er mangel på – eller som planlægningsafdelingen hævder – overskud af fritidshjemspladser, samt hvad der fremover bør gøres. tkj

Læs mere:

08.03.06 - Mangel på klubpladser: Ved borgmesteren hvor Islands Brygge ligger?
22.02.06 - Kommunen: Ja, til flere klubber
08.02.06 - Akut mangel på lokale fritidsklubber

På bryggebladet.dk den 22. marts 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 05-2006 (udkommer den 22. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet