HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KKFO FREM FOR FRITIDSHJEM

Københavnsk SFO-variant åbner på skolen efter ferien.

Af Af Thomas Kjær Jensen, Bryggebladet 21.06.2006

Efter længere tids tovtrækkeri har kommunen besluttet at etablere en KKFO-ordning frem for et fritidshjem i skolens gamle barakbygning. Allerede fra 1. august skal skolen på grund af den øgede elevtilgang huse fire fritidshjemsgrupper (88 pladser).

Skolen udvides. I de gamle barakbygninger til venstre bliver der plads til en KKFO-ordning (københavnsk SFO). Her et kig ud over byggepladsen fra begyndelsen af maj. Foto: Jan Haagensen

Samtidig har kommunen besluttet også, at lade fritidshjemmet Thorshave forblive som et selvstændigt fritidshjem. Det skal huse tre af skolens fritidshjemsgrupper (66 pladser).

Forskel mere principiel end reel

Med kommunens beslutning kan den konstituerede leder Rene Johansen omsider få klarhed over, hvad det egentlig er, han er blevet leder for.

Rene Johansen blev ansat i maj til at indrette og klargøre lokalerne til en kommende fritidsordning på skolen, men uden at vide om det var en KKFO eller et fritidshjem han bliver leder for.

Rene Johansen kan nu som midlertidig leder gå i gang med ansættelse af personale og en mere permanent leder for fritidsordningen.

Forskellen på de to institutionstyper er da også svær at få øje på. Den er af mere principiel end reel karakter.

Modsat skolefritidsordninger (SFO) andre steder i landet er Københavns Kommunes Fritids Ordning (KKFO) nemlig underlagt servicelovens krav i lighed med de eksisterende fritidshjem i kommunen.

Det betyder, at der reelt ikke er forskel på normeringer og kvadratmeterkrav pr. elev.

Skolebestyrelsen anbefalede KKFO

Skolebestyrelsens indstilling var afgørende for kommunens beslutning.Bestyrelsen valgte altså at anbefale en KKFO-ordning.

– Når nu ordningen ligger på skolens grund, vil det være en kunstig opsplitning med to organisatoriske enheder og ledelser, lyder det fra skolen.

Herover for stod Bryggens øvrige fritidsinstitutioner, faglige organisationer og Københavns Forældreorganisation, der alle frygter, at skolelivet med KKFO-ordningen overtager børnenes fritidsliv, og at det er første skridt mod en heldagsskole.

Det er kun i Københavns Kommune, at der stadig eksisterer selvstændige fritidshjem.

Med et politisk forlig fra 2001 besluttede Københavns Kommune at gøre det valgfrit for kommende fritidsinstitutioner, om de skulle organiseres som KKFO-ordninger eller som selvstændige fritidshjem.

Det skete i kølvandet på voldsomme protester fra pædagoger og forældre.

Fritidshjem – en uddøende race?

Kun de færreste har valgt KKFO-ordningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser til Bryggebladet, at kun 15 kommunens cirka 160 fritidsinstitutioner er KKFO'er.

Det politiske forlig eksister kun frem til 2008. Herefter skal de politiske partier finde ud af, hvad fritidshjemmenes videre skæbne bliver:

Er fritidshjemmene en uddøende race, eller vil de bestå som permanente ordninger sideordnet med KKFO-ordningen?


SIDSTE LØRDAGSSKOLE I GAMLE OMGIVELSER

Lørdagsskole – åbent hus for forældre og elever – blev sidste lørdag afviklet under bagende sol i form af forårsfest med alt fra hønseskidnings-lotteri til livemusik og flødebollemaskiner (billedet).

Det var sidste gang i de gamle omgivelser. Efter sommerferien tages to store nye bygninger og den nye legeplads i brug.

Så fremtidige lørdagsskoler vil nok blive anderledes – også fordi skoleudvidelsen betyder langt flere børn og forældre som festdeltagere.

Lige nu er skolen kun gearet til to spor, men efter sommerferien starter hele fire børnehaveklasser og tre førsteklasser.

Derudover får skolen sin første 8. klasse nogensinde. Alt sammen tiltag der peger hen i retning af en skole med i alt fire spor, der går fra 1. til 9. klasse.tkj

Læs mere i følgende artikler:

17.05.06 - Ny fritidsinstitution på skolen fra 1. august
07.06.06 - Klubpladser til alle alligevel
19.04.06 - Skole udvides uden om skolebestyrelsen
19.04.06 - Behov for en større skole
19.04.06 - Kommunen klapper klub-hesten
05.04.06 - Kampagne for flere klubpladser
22.03.06 - »Hemmelige« klubpladser på rideskolen
08.03.06 - Mangel på klubpladser: Ved borgmesteren hvor Islands Brygge ligger?
22.02.06 - Kommunen: Ja, til flere klubber
08.02.06 - Akut mangel på lokale fritidsklubber

På bryggebladet.dk den 20. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 11-2006 (udkommer den 21. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet