HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KLUBPLADSER TIL ALLE ALLIGEVEL

Manglen på klubpladser slår først igennem næste år.

Af Thomas Kjær Jensen, Bryggebladet 07.06.2006

Det lader nu til, at samtlige bryggebørn, der er skrevet op til fritidsklubber, alligevel kan få plads uden at skulle bevæge sig uden for bydelens område.

Lokale forældre og institutioner har ellers gennem foråret forsøgt at få kommunen til at gøre noget på grund af det stigende befolkningstal, der konkret betyder, at antallet af børn mellem 6 og 14 år på Bryggen fra 2005 til 2008 vil tredobles. En aktuel opgørelse viser dog, at frygten er ubegrundet, i det mindste til næste skoleår.

– Efter borgmesterens løfte på stormødet den 22. februar har vi nu besøgt de berørte institutioner Rideskolen, Thorshave og Bryggens Børne- og Ungdomsklub – og vi har meget nøje analyseret tallene for det antal børn, der skal starte i klub til sommer. Og vi kan altså konkludere, at afgangen fra BBU bliver større, end vi havde ventet – hvilket betyder, at der akkurat kan blive plads til det antal børn, som er skrevet op, siger planlægningschef Robert Bergstedt fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Bryggebladet.

Ikke brug for Thorshave i år

Fritidsinstitutionen Thorshave havde ellers oprettet en venteliste for børn, der stod uden klubplads, for på den måde at dokumentere manglen.

– På denne liste er der 26 børn, men som månederne er skredet frem, har 18 af de 26 børn nu fået plads i BBU, og de sidste otte kan vi også få plads til, udtaler Robert Bergstedt.

Det betyder, at der ikke i denne omgang skal oprettes nye klubpladser i fritidsinstitutionen Thorshave, som Thorshave ellers havde erklæret sig interesseret i.

Heller ikke konverteringen af rideskolen på Artillerivej til fritidsklub bliver til noget i år.

Forældrebestyrelsen i Thorshave havde opdaget denne konvertering, som hurtigt blev døbt en skrivebordsløsning for på papiret at skaffe nok klubpladser til bryggebørn.

– På grund af de kriti-sable lokalefaciliteter derovre og dét faktum, at rideklubben henvender sig til en særdeles snæver målgruppe som udelukker børn, der ikke interesserer sig for heste eller som har allergi, må borgmesteren genoverveje den idé, skrev en vred formand for forældrebestyrelsen Marianne Madsen i marts måned til borgmester Bo Asmus Kjeldgaard.

Det har borgmesteren nu gjort – og har udskudt rideskole-konverteringen.

Fritidsklubber fyldt til bristepunktet

Alt i alt er fritidsklubberne på Bryggen nu fyldt til bristepunktet – og altså uden at det bliver nødvendigt at etablere nye institutioner.

– Men vi er helt opmærksom på, at det ikke holder fremover. Allerede til næste år kan det blive nødvendigt med udbygning af klubpladser på Bryggen. Så fortsætter vi naturligvis dialogen med de involverede institutioner for på den måde at finde en fælles løsning på problemet, slutter Robert Bergstedt.

Links til tidligere artikler om sagen:

19.04.06 - Kommunen klapper klub-hesten
05.04.06 - Kampagne for flere klubpladser
22.03.06 - »Hemmelige« klubpladser på rideskolen
08.03.06 - Mangel på klubpladser: Ved borgmesteren hvor Islands Brygge ligger?
22.02.06 - Kommunen: Ja, til flere klubber
08.02.06 - Akut mangel på lokale fritidsklubber

På bryggebladet.dk den 6. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 10-2006 (udkommer den 7. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet