HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SENESTE AFSNIT I "BILLETKRIGEN"

De Radikales Martin Lidegaard stiller spørgsmålstegn ved, om regeringen kan holde løfte om at busser og S-tog ikke skal lide under Ørestadsselskabets dårlige økonomi.

BRYGGEBLADET 15.12.2004 - Som omtalt tidligere i Bryggebladet medførte metroens åbning en såkaldt "billetkrig" i Hovedstadsområdet. Nu var der pludselig endnu en aktør, der skulle have del i billetindtægterne.

Metroens anlæggelse er delvist finansieret af billetindtægter, og hvis de bliver mindre end forventet, får Ørestadsselskabet svært ved at få budgetterne til at hænge sammen. Derfor er selskabet selvfølgelig interesseret i at få så stor en del af kagen som muligt, men det kan gå ud over HURs busser samt DSBs regional- og S-tog.

Regering uden stillingtagen

Tidligere på året slog trafikminister Flemming Hansen (C) i Folketingets spørgetid fast, at det ikke må gå udover HUR eller DSB, hvis pengene ikke slår til i Ørestadsselskabet. Men i den seneste tid har flere medier skrevet at regeringen overvejer at sætte metroens andel af billettaksterne i vejret.

Det har fået de Radikales trafikordfører Martin Lidegaard til i Folketingets spørgetid at spørge trafikminister Flemming Hansen om følgende:

"Kan ministeren oplyse, hvor store omkostningerne bliver for den resterende del af den kollektive trafik i HUR, hvis ministeriet beslutter sig for at ændre metroens andel af taksterne til 8,16 kr. pr. passager, og hvordan det vil påvirke budgetterne for henholdsvis DSB S-tog og busdriften i HUR i 2005, og kan ministeren samtidig oplyse, hvor store omkostningerne bliver for DSB S-tog og busdriften, hvis en cityring besluttes med den samme prissætning for den nye metro?"

Til det svarer ministeren blandt andet følgende:

"Som jeg oplyste i aktstykket fra august måned om Ørestadsselskabets låneramme, er det Trafikministeriets vurdering, at lovbestemmelserne om dette spørgsmål ikke er entydige, og at der ikke i lovgivningsprocessen er taget eksplicit stilling til spørgsmålet. Da det ydermere er et spørgsmål af vidtrækkende økonomisk betydning for Ørestadsselskabet, har jeg lagt op til, at der skal findes en løsning på spørgsmålet i forbindelse med de kommende forhandlinger om en metrocityring og den fremtidige organisering af metro- og Ørestadsprojektet. Der er altså ikke taget stilling til det; det vil indgå i de forhandlinger, vi skal have."

90 millioner kroners-regnestykke

I de efterfølgende spørgsmål beder Martin Lidegaard om flere konkretiseringer, hvilket får ministeren til at opgøre, at en forøgelse af metroens billetindtægter per passager til 8,16 kroner vil betyde cirka 90 mio. kr. mere til Ørestadsselskabet i 2005.

Dette får Lidegaard til at spørge, om de midler så vil blive taget fra DSB S-tog og HUR, ud fra logikken at "hvis Ørestadsselskabet får 90 mio. kr. mere, så er der nogle andre, der får 90 mio. kr. mindre." Flemming Hansen undlader at svare direkte på dette, men henviser til sit tidligere svar samt til de kommende forhandlinger.

Det skal derfor blive interessant at se hvad billetkrigen ender med. Spørgsmålet er om Flemming regeringen bliver i stand til leve op til det lovede - at Ørestadsselskabets økonomiske problemer ikke kommer til at gå ud over busser og S-tog. agn

Tidligere artikler om billetkrigen og metroens økonomi:


17.11.04 - Rigsrevisionen kritiserer Ørestadsselskabet
03.11.04 - Omdannet Ørestadsselskab skal bygge mere metro
06.10.04 - Igen ballade med Ørestadsselskabet
08.09.04 - Ny rapport: Del Ørestadsselskabet op
05.05.04 - DSB skal overtage metroen
25.08.04 - Ørestadsselskabet går tiggergang
24.03.04 - Flere metro-farcer i støbeskeen
26.05.04 - HUR: Ét fælles trafikselskab
04.02.04 - Metrogæld i vejen for samling af trafikselskaber
21.01.04 - Metroens problemer vokser og vokser
17.12.03 - Metroens økonomiske problemer vokser
19.11.03 - Færre tager metroen
05.11.03 - Metroens store pip
22.10.03 - Tema: Metroens første år

På bryggebladet.dk den 14. december 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 21-2004 (udkommer 15. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet