HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

OMDANNET ØRESTADSSELSKAB SKAL BYGGE MERE METRO

Regeringen foreslår anlæggelse af cityring til 13,5 milliarder kroner.

BRYGGEBLADET 03.11.2004 - Regeringen præsenterede for nylig deres forslag til finansiering af en såkaldt "Metro Cityring", der skal gå fra Københavns Hovedbanegård over Højbro Plads, Kongens Nytorv, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro.

Metro-cityringen skal binde brokvartererne sammen. Der opereres med to alternative forslag til linjeføring på Frederiksberg og Nørrebro. Illustration: Trafikministeriet

Regeringen skønner, at cityringen kommer til at koste 13,5 milliarder kroner. Pengene skal dels komme fra Københavns og Frederiksberg Kommuner (tilsammen 4 mia. kroner) og passagerindtægter (6,5 mia. kroner). De resterende 3 mia. kroner skal komme fra salg af grunde i Københavns Havn, der, som en Højesteretsdom fastslog for nylig, ejes af staten.

I praksis lægges der op til, at man sammenlægger arealudviklings-delen af Københavns Havn med arealudviklings-delen af Ørestadsselskabet. Ørestadsselskabet nye administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen kommer derfor til at stå i spidsen for et selskab med flere opgaver end hidtil antaget. Det er endog meget sandsynlig, at det var en af grundene til, at han sagde ja til jobbet.

Den nuværende metro blev bygget på en forudsætning om, at den ikke skulle koste skatteborgerne penge. Salg af grunde i Ørestad samt passagerindtægter skulle dække omkostningerne. Med forslaget til metrocityringen lægges der op til en tilsvarende model, dog med den væsentlige tilføjelse at skatteborgerne i Københavns og Frederiksberg kommuner skal finansiere dele af metroen direkte.

Ingen samlet plan for kollektiv trafik i København

Spørgsmålet er så, om grundsalg og passagerindtægter vil være nok til at dække resten af udgiften? Erfaringerne fra det nuværende metroprojekt er mildt sagt blandede.

Historien melder eksempelvis intet om, hvad der skal ske, hvis det bliver dyrere at bygge en cityring. Den nuværende metro blev meget dyrere end forudsagt ved vedtagelsen i 1990'erne. Regeringen forventer dog, at den ekspertise, man har opbygget ved anlæggelsen af den nuværende metro, vil gøre det lettere at overholde budgettet denne gang.

Med regeringsforslaget må det samtidig konstateres, at forslaget om at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet ikke har vundet gehør på Christiansborg. Hovedstaden får mere metro, uden at de offentlige myndigheder har regnet på, om det ville være bedre eksempelvis at lave sporvogne eller forbedre forholdene for busserne.

Selvom metro-beslutningen selvfølgelig ikke udelukker, at der også kan findes penge til andre kollektive trafik-projekter, er sandsynligheden for, at dette sker, blevet mindre. Blandt andet fordi det traditionelt er meget vanskeligt at gennemføre trafikprojekter i Københavnsområdet, uden at der samtidig indgås aftaler om nye trafikprojekter i tyndtbefolkede dele af provinsen. agn

På bryggebladet.dk den 1. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 18-2004 (udkommer 3. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet