HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY RAPPORT: DEL ØRESTADSSELSKABET OP

Giver større gennemsigtighed og mulighed for at placere ansvar for fejl.

BRYGGEBLADET 08.09.2004 - I en rapport som konsulentfirmaet KPMG netop har udarbejdet for Trafikministeriet, anbefaler KPMG en opsplitning af Ørestadsselskabet, i en togdriftsdel og en byudviklingsdel.

Metrotog i Ørestad

Da staten i starten af halvfemserne besluttede at bygge en letbane (som det hed dengang) i København, valgtes en model, der økonomisk skulle kunne hvile i sig selv. Tanken var, at man ville betale for anlæggelsen af metroen gennem salg af grunde i den nye bydel Ørestad på den fredede Amager Fælled. Til det formål oprettedes Ørestadsselskabet, som således både skulle være byudviklingsselskab, metrobyggeselskab samt såkaldt trafikkøber. Det sidste vil sige, at Ørestadsselskabet i dag køber metro-kørslen af Ansaldo.

Nu er metroen færdig og taget i brug. Mens udviklingen af Ørestad fortsætter. Det er derfor i KPMGs øjne uhensigtsmæssigt at fortsætte med et samlet selskab.

"Efter vor opfattelse findes der i dag ikke nogen væsentlige motiver til at drive de tre forretningsområder i ét regi. Der er en række ulemper ved den nuværende struktur sammenholdt med en struktur, hvor de tre forretningsområder er organiseret hver for sig", hedder det således i rapporten.

Selvom tonen er pæn, fremgår det flere steder i rapporten, at den nuværende model er meget uhensigtsmæssig. Rapporten peger på tre områder, hvor ulemperne er tydelige. For det første "gennemsigtigheden for ejere og andre interessenter". For det andet "placeringen af ansvar for opfyldelse af mål". For det tredje "fokus hos bestyrelse og direktion i forhold til de respektive forretningsområder".

Åbner op for overdragelse af metro til DSB

I rapporten foreslås det derfor, at selskabet fremover skal deles i to selvstændige selskaber. For det første et egentligt metroselskab, med fordel som et offentligt ejet aktieselskab - Metro A/S.

For det andet et byudviklingsselskab, der skal forestå udviklingen af resten af Ørestad. Den nuværende milliardgæld skal også forblive her. Desuden skal et tredje selskab forestå færdiggørelsen af metroens omdiskuterede tredje etape på Østamager.

Rapporten foreslår endvidere, at Metro A/S får en professionel bestyrelse uden deltagelse af lokalpolitikere.

Hvis politikerne vælger at følge dette forslag, åbnes der også for, at et Metro A/S kan overdrages til DSB. Dette nævnes ikke direkte i rapporten, men trafikminister Flemming Hansen har tidligere på året luftet en sådan tanke i forbindelse med præsentationen af regeringens oplæg til strukturreform.

Den endelige afklaring på Ørestadsselskabets fremtid forventes ske i forbindelse med vedtagelsen af den kommende strukturreform. agn

Links til andre sider:

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 8. september 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 8. september 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet