HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

METROGÆLD I VEJEN FOR SAMLING AF TRAFIKSELSKABER

BRYGGEBLADET 04.02.2004 - Fortalerne for et fælles trafikselskab for metro, busser og tog i hovedstadsområdet har vind i sejlene i øjeblikket. Senest har det regeringsbærende parti Venstre erklæret sig positiv over for en nyordning af den kollektive trafik i forbindelse med gennemførelsen af den store kommunalreform. Men SF frygter, at metroens milliardgæld kan lægge hindringer i vejen for en sammenlægning.

Erfaringerne fra udlandet er gode. I Sverige er det eksempelvis lykkedes Skånetrafikken at øge antallet af rejsende fra 69 til 96 millioner på fem år, og i de seneste uger har mange af hovedstadens politikere fra alle fløje i det politiske system anbefalet en sådan løsning, i forbindelse med at man alligevel reorganiserer amternes og kommunernes opgaver.

I øjeblikket er der flere enheder i hovedstadens kollektive trafik – DSB S-tog, DSB Regionaltog, lokaltoge, metro og HUR – der, på trods af at de tilhører samme takstfællesskab, arbejder hver for sig. Ved at lægge de fem enheder sammen i et fælles selskab håber fortalerne at skabe et mere effektivt kollektivt trafiksystem.

Et af problemerne ved at sammenlægge de fem selskaber er deres vidt forskellige økonomi. Ifølge Politiken har SF’s kommunalordfører Kristen Touborg svært ved at se, hvordan der skal findes plads til metroen, der har en gæld på 15 milliarder kroner, i et fælles selskab. Selvom SF er positiv over for en sammenlægning, frygter han, at det nye selskab kan blive en smart måde at få skatteyderne til at betale dele af Ørestadsselskabets enorme gæld. agn

SKATTEYDERE FINANSIEREDE ØRESTAD

BRYGGEBLADET 04.02.2004 - I sidste uge kunne dagbladet Information – efter at have haft aktindsigt hos Told & Skat – afsløre, at en momsaftale, som Ørestadsselskabet havde med Told & Skat i 1990’erne, ikke var lovlig.

Aftalen er ifølge Bryggebladets oplysninger tidligere blevet kritiseret af Rigsrevisionen, og nu viser Informations afsløringer, at Told og Skat valgte at stoppe den i 1999. I øvrigt til Ørestadsselskabetas store fortrydelse.

Aftalen indebar, at Ørestadsselskabet modtog op mod 145 millioner kroner ved at selskabet fik lov til at få refunderet momsudgifter til byggemodning af arealerne, selvom der ikke fandtes købere, der havde overtaget momsforpligtelserne.

Informations afsløringer sætter endnu engang spørgsmålstegn ved Ørestadsselskabets løfter om, at anlæggelsen af den københavnske metro ikke kommer til at koste skatteyderne noget. agn

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 4. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 4. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet