HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HUR: ÉT FÆLLES TRAFIKSELSKAB

HUR frygter kassetænkning, hvis ikke busser, metro og tog samles i ét selskab.

BRYGGEBLADET 26.05.2004 - HUR kritiserer nu regeringens oplæg til en fremtidig indretning af den kollektive transport i Hovedstadsområdet. Rådet mener, at et fælles trafikselskab vil være at foretrække.

Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet (læs artikler her) foreslår regeringen i sit udspil til en ny kommunal struktur at nedlægge Ørestadsselskabet og lægge det under DSB's vinger. Ved at samle den kollektive trafik på færre hænder håber regeringen at kunne forbedre københavnernes kollektive transportmuligheder. Regeringen ønsker dog ikke at gå hele vejen. Regeringen vil ikke sammenlægge alle transportaktører i et fælles selskab, hvilket HUR nu kritiserer.

HUR mener, at den mest hensigtsmæssige løsning for den samlede kollektive trafik i Hovedstadsregionen er at danne et fælles trafikselskab for busser, tog, metro, lokalbaner og kommende letbaner.

Modelbus

- Med regeringens udspil for den kollektive trafik er der en stor risiko for, at dobbeltfunktioner vil florere. Men det, jeg er allermest bange for, er, at der bliver lagt op til kassetænkning mellem de enkelte selskaber, og regionen slet ikke får muligheder for at løse vigtige regionale trafikopgaver, når kunderne ikke har én indgang til den kollektive trafik, udtaler HUR's trafikudvalgsformand Bent Larsen (V) i en pressemeddelelse.

København sammenlignes med Albanien

- Man har tilsyneladende glemt, at busserne er bindemidlet i det samlede kollektive trafiknet. Fremover vil man sætte busserne under et voldsomt pres, for eksempel når der kommer mere metro, fordi man ikke kan tilpasse buskapaciteten proportionalt. Det vil betyde flere takststigninger og færre busser - det tror jeg, den enkelte borger har meget svært ved at se fornuften i, fortsætter Bent Larsen.

HUR mener, at man skal tage ved lære af udenlandske erfaringer og peger blandt andet på, at samlingen af tog og busser i ét fælles selskab har styrket den kollektive trafik i Skåne. Ifølge HUR's tal kan man ved en direkte sammenligning af udviklingen i den kollektive trafik i perioden 2000-2003 i henholdsvis Hovedstadsregionen og Skåne se, at antallet af kollektive rejser i Hovedstadsregionen er faldet med cirka fem procent, mens rejsetallet i Skåne er steget med 20 procent.

- Jeg må konstatere, at Hovedstadsregionen fortsat vil være den hovedstad i Europa, der - ud over Tirana i Albanien - har den mest usammenhængende organisering af den kollektive trafik. Det er i klar modsætning til byer som for eksempel Wien, London og Stockholm, som har haft stor succes med at gøre det samlede kollektive trafiksystem attraktivt for kunderne, udtaler Bent Larsen.

Til Bryggebladet har en talsmand fra Trafikministeriet tidligere udtalt, at man har kigget på Skåne-modellen, men ikke mener, den skal gennemføres, fordi forholdene er så forskellige de to lande i mellem. agn

Links til gamle artikler:

På bryggebladet.dk den 25. maj 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 26. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet