HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

METROENS PROBLEMER VOKSER OG VOKSER

Ukendt støv, togafsporinger, retssager og tvivl om en kommende metro-cityring. Problemerne tårner sig op for metroen og for ejeren, Ørestadsselskabet.

BRYGGEBLADET 21.01.2004 - Hvis man nytårsaften havde været en flue på væggen hjemme hos Anne Grethe Foss, direktør i Ørestadsselskabet, ville man sikkert have hørt hende fremsige et nytårsforsæt. Et nytårsforsæt der skulle sørge for, at metroen sagde goddag til Succesåret 2004 og farvel til Mareridtsåret 2003.

Hvis man nytårsaften havde været en flue på væggen hjemme hos Anne Grethe Foss, direktør i Ørestadsselskabet, ville man sikkert have hørt hende fremsige et nytårsforsæt. Et nytårsforsæt der skulle sørge for, at metroen sagde goddag til Succesåret 2004 og farvel til Mareridtsåret 2003.

Men der skulle ikke gå mange dage i det nye år, før fru Foss kunne pakke alle forsættene sammen og sende dem langt ud på Vestamagers prærie. Den 3. januar kunne Ekstra Bladet afsløre, at metroen plages af støv. Ukendt støv.

Arbejdstilsyn bekymret over støv

Arbejdstilsynet havde allerede i starten af december udstedt påbud om at medarbejdere, der opholder sig i metroen længere tid, skal være iført åndedrætsværn. Dette havde ledelsen i Metro Service bare ikke meddelt medarbejderne. Metro Service er det firma, som forestår drift og vedligehold af metroen for Ørestadsselskabet.

Allerede dagen efter forsikrede metroens ledelse, at støvet ikke er til fare for passagererne, selvom det åbenbart er til fare for personalet. Men da ingen endnu ved præcist, hvad støvet indeholder, er denne forsikring på nuværende tidspunkt ikke mere troværdig end en modsat melding.

Der skulle dog gå fire dage, før metroen meddelte, at man nu ville undersøge støvets farlighed, ligesom man over en måned for sent i forhold til Arbejdstilsynets påbud havde indkøbt støvmasker til personalet.

Ny togafsporing

Allerede den 7. januar var den gal igen. Et metrotog, der blev ført manuelt af en metrosteward, blev afsporet ved metro-kontrolcentret på Vestamager. Ifølge oplysninger i blandt andet Ekstra Bladet og TV2 Lorry skyldes afsporingen fejl i et sporskifte, hvilket dog afvises af Metro Service.

Selvom Ekstra Bladet i vanlig stil skar kagen meget hårdt med overskriften »Døden lurer i metroen«, er der næppe tvivl om, at afsporingen og de tekniske problemer kan få nogle passagerer til at fravælge metroen af frygt for nye uheld.

Metroens problemer skader cityring-planer

På trods af den nuværende metros store problemer, ser det ikke ud til, at politikernes tillid til metroen og Ørestadsselskabet er svækket. Der arbejdes i hvert fald videre med de storstilede planer om en metrocityring.

En udredning fra starten af januar viser, at en metrocityring fra Hovedbanegården til blandt andet Rådhuspladsen, Christiansborg Kongens Nytorv, Østerport, Trianglen, Nørrebro Station og Vesterbro vil koste 12,9 milliarder kroner. Arbejdet med at bore en 14,4 kilometer tunnel vil tage 12 år. I sammenligning kostede den nuværende metro 12-13 milliarder kroner mod de oprindeligt budgetterede 4-5 milliarder kroner, ligesom færdiggørelsen af den nuværende metro tog meget længere tid end planlagt.

Politikerne er i det mindste kloge nok til at nedtone deres begejstring for en metro-cityring i en tid, hvor den nuværende metro kører ufatteligt elendigt, og hvor metroens gæld vokser hver dag som følge af manglende passagerer. Alligevel er et stort flertal af politikerne stadig tilhængere af en metrocityring.

I den seneste måneds tid er kritikken af metroen begyndt at komme fra endnu flere steder. Flere af de store landsdækkende aviser har på lederplads kritiseret metroens ledelse. Flere anbefaler, ligesom Bryggebladet tidligere har gjort på lederplads, at man ikke lader Ørestadsselskabets nuværende ledelse forestå etableringen af en metrocityring, hvis en sådan overhovedet skal bygges.

Bygger tredje etape på trods af retssag

På Østamager kæmper borgerne i Amager Metro Gruppen videre i deres ulige kamp mod giganterne i Ørestadsselskabet og Københavns Kommune. Amager Metro Gruppen (AMG) vil have metroens etape til lufthavnen gravet ned og fører i øjeblikket en retssag mod Naturklagenævnet. AMG mener, at Naturklagenævnet har godkendt projektet på ulovligt grundlag.

Samtidig har AMG skrevet til trafikminister Flemming Hansen for at få ham til at stoppe anlægget af lufthavnsetapen, så længe retten ikke har afgjort sagen. Han har dog nægtet at mødes med AMG, ligesom Ørestadsselskabet og Københavns Kommune fastholder retten til at fortsætte anlægsarbejdet på trods af retssagen.

2004: Endnu et annus horribilis?

Alt i alt har der altså langt fra været tale om den start på 2004, som Anne Grethe Foss og resten af Øregasselskabet havde håbet på. Og problemerne forventes ikke at blive mindre. Snart offentliggøres passagertallene for 2003, som forventes at ligge væsentligt under budgetforudsætningerne.

Det skal også blive spændende at se en samlet oversigt over grundsalget i Ørestad. Grundsalg og billetindtægter skal finansiere metroen, og samtidig sikre at skatteyderne ikke kommer til at betale for metroen. Lige nu er metroens gæld ifølge Berlingske Tidendes oplysninger 14,7 milliarder kroner. agn

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 21. januar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 21. januar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet