HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

DSB SKAL OVERTAGE METROEN

Men hvem skal overtage Ørestadsselskabets milliard-regning, hvis regeringens forslag til kommunalreform vedtages?

BRYGGEBLADET 05.05.2004 - Regeringen vil lade DSB overtage den københavnske metro fra Ørestadsselskabet. Dette fremgår af "Det nye Danmark", som er regeringens forhandlingsoplæg til en kommende kommunalreform.

Regeringen vil lade DSB overtage den københavnske metro fra Ørestadsselskabet. Dette fremgår af "Det nye Danmark", som er regeringens forhandlingsoplæg til en kommende kommunalreform.

Regeringen foreslår at opsplitte Ørestadsselskabet i et udviklingsselskab, der fortsat skal byggemodne og sælge grundene i Ørestad, og et metro-driftsselskab, der altså lægges ind under DSB's vinger. Dette er tanker som trafikminister Flemming Hansen tidligere har luftet på ideplan, men som nu altså er blevet regeringens konkrete politik.

Oplægget er stadig meget ukonkret i forhold til den praktiske udførelse af opsplitningen. Således er det ikke afklaret, hvem der skal overtage Ørestadsselskabets milliardgæld, og derfor er hundeslagsmålet allerede startet.

Hundeslagsmål

Ørestadsselskabet ejes i dag af staten og Københavns Kommune i fællesskab, og det fremgår da også flere gange i regeringens oplæg, at den konkrete opsplitning skal aftales med Københavns Kommune og de øvrige kommunale parter.

Ørestadsselskabets pressetalsmand Thue Ravn er meget fåmælt da Bryggebladet kontakter ham for en kommentar:

- Vi er jo ejet af staten og kommunen og må derfor forholde os til, hvad vore ejere bestemmer sig for. Men vi følger sagen nøje, da vi selvfølgelig ønsker at få en afklaring på fremtiden, siger han.

Til JP København har Ørestadsselskabets politisk udpegede bestyrelsesformand, Henning Christophersen (V), udtalt følgende:

- Det bliver meget kompliceret, for det er ikke nemt at skille økonomien mellem Ørestad, metroen, staten og København. Med hensyn til gælden taler vi om rigtigt mange penge, men der er da også en formue. Det bliver en stor øvelse at fordele aktiver og passiver. Og hvordan skal det hele værdisættes?

Også hos Københavns Kommune er man kritisk. Jens Kramer Mikkelsen har i udtalelser til flere dagblade i sidste uge stået hårdt på, at DSB også skal overtage milliardgælden, hvis metroen overdrages til det statslige togselskab.

Indtil videre må alle disse udtalelser mere eller mindre opfattes som indledende spilfægterier til de kommende forhandlinger, som tegner til at blive lidt af en gyser. Bryggebladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra trafikminister Flemming Hansen.

Vi ville blandt andet gerne have spurgt Flemming Hansen om, hvorfor en opsplitning af Ørestadsselskabet inddrages i kommunalreformforhandlingerne?

Ligeledes ville vi gerne have spurgt ham, om Rigsrevisonens gennemgang af Ørestadsselskabets økonomi, der forventes færddiggjort til efteråret, har spillet en rolle i forhold til opsplitningen?

Sidst men ikke mindst ville vi gerne have haft svar på, om opsplitningsforslaget indirekte er en indrømmelse af, at det i sin tid var en fejl at oprette et Ørestadsselskab? agn

Leder i dette nummer:

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 4. maj 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 5. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet