HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FÆRRE TAGER METROEN

Ørestadsselskabet vil formentlig nedjustere prognoserne igen.

BRYGGEBLADET 19.11.2003 - Fra januar til september har metroen haft 14 millioner passagerer. Det forventede tal for hele 2003 var oprindeligt 31 millioner. Tidligere på året blev denne prognose reduceret til 26 millioner. Selvom der siden er kommet endnu en metroetape til Vanløse, hvilket i sig selv vil give flere passagerer, tyder de nuværende tal ikke på, at metroen vil være i stand til blot at opfylde målene i den reducerede prognose.

I et samråd i Folketinget for nylig måtte trafikministeren og Ørestadsselskabet da også erkende, at man formentlig vil lave endnu en nedjustering af passagerprognoserne i slutningen af november.

Tomt metrotog

En af årsagerne er formentlig, at togene kører med lavere frekvens end lovet. På grund af de mange computerproblemer og øvrige driftsproblemer kører togene kun hvert tredje minut på den centrale strækning. Dette står i skarp kontrast til den lovede frekvens på halvandet minut.

– Vi giver samlet set kunderne en bedre service, hvis vi holder et lidt længere interval mellem togene. De kommer til at køre mere jævnt. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her er en rigtig prioritering. For passagererne betyder et halvt minut ikke det store, hvis metroen ellers kører stabilt, har driftsdirektør Per Als udtalt til Berlingske Tidende.

Ifølge Per Als og trafikminsiter Flemming Hansen er der ikke nogen bestemt tidsramme for, hvornår Ansaldo skal leve op til kravene i kontrakten.

Dette kan undre. En af begrundelserne for oprindeligt at vælge de forholdsvis små førerløse tog var, at man dermed kunne køre med meget høj frekvens. Det har flere ministre givet udtryk for adskillige gange til Folketingets trafikudvalg. Derfor er der nu også blevet stillet krav om, at Rigsrevisionen igen skal se nærmere på disse forhold.

På strækningen her på Islands Brygge betyder den ændrede frekvens, at togene kører med seks minutters mellemrum mod de oprindeligt lovede tre minutter. agn

VENSTRE UNDSIGER METROEN

På det seneste er der begyndt at vise sig sprækker i den ellers meget udelte politiske støtte til metroen og Ørestadsselskabet. Hidtil er kritikken mest kommet fra venstrefløjen, men for nylig har venstremanden Jesper Schou Hansen i Berlingske Tidende stillet spørgsmålstegn ved, om en eventuel kommende metroring skal laves med det samme førerløse metrosystem som det nuværende.

Om Jesper Schou Hansens holdning kan ses som et udtryk for, at Venstre generelt er ved at ændre holdning til metroprojekterne, er ikke til at sige. Men i hvert fald glæder Enhedslistens Mikkel Warming sig over, at »Venstre er ved tage metro-skyklapperne af«. agn

DØRPROBLEMER SKAL UNDERSØGES

Jernbanetilsynet kræver, at dørsikkerheden i metroen skal kulegraves af uafhængige eksperter, som ikke har været involveret i metroprojektet. Undersøgelsen skal afsluttes den 20. december, men Ørestadsselskabet forsikrer, at passagererne ikke behøver at frygte at køre med metroen.

– Vi er ude i de små marginaler, og hvis der var grund til bekymring for sikkerheden, så var Jernbanetilsynet gået ind med påbud om, at man ikke måtte køre, udtalte kommunikationschef Thue Ravn til Ritzau tidligere på måneden. agn

FORVIRRING OM DELING AF BILLETINDTÆGTER

Som tidligere beskrevet i Bryggebladet, vedtog HUR i begyndelsen af oktober – på opfordring fra Trafikministeriet – en model for billetindtægtsfordelingen, der baserer sig på det reelle antal passagerer.

Til Bryggebladet udtaler driftsdirektør i metroen Per Als følgende i denne anledning:

– Ørestadsselskabets bestyrelse har tiltrådt, og HUR ventes at tiltræde, at der kan indledes afsluttende forhandlinger om grundlaget for at fastlægge indtægt per passager i indtægtsdelingsmodellen.

– Det passagertal, der benyttes som grundlag for den foreløbige fordeling af indtægterne, revideres løbende på baggrund af tællinger og analyser, mens den endelige opgørelse baseres på de faktisk opnåede passagertal.

Per Als har derimod ikke ønsket at svare på, hvorfor Ørestadsselskabet udtrykkeligt fastholder, at man vil have mulighed for at vende tilbage til trafikministeren på et senere tidspunkt angående fordeling af billetindtægter, hvilket fremgår af et notat, som Bryggebladet har haft aktindigt i. agn

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 19. november 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 19. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet