HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LOKALPLAN OMSIDER VEDTAGET

Ommøbleringen på Artillerivej kan nu gå i gang. Bryggebladet gør status over en langstrakt lokalplan-proces.

BRYGGEBLADET 15.12.2004 - Efter flere udsættelser er lokalplanen for Artillerivej Øst nu endelig vedtaget af Borgerrepræsentationen. Udsættelserne skyldtes først og fremmest politisk uenighed om, hvad der skal ske med haveforeningen Faste Batteri, når skolen nu bliver udvidet med op til 600 børn. Men lokalplanen får også andre interessante konsekvenser. Her følger et lille overblik.

Så langt var man nået med udvidelsen af skolen i sidste uge.

Anna Poulsen Mindes legeplads flytter

Som Bryggebladet skrev for nylig, skal legepladsen, der ligger ved indgangen til Amager Fælled flyttes i forbindelse med skolebyggeriet. Også den lille legeplads, der tilhører børnehaven Anna Poulsens Minde, må vige pladsen for skolens udvidelse. De har hidtil haft en lille legeplads stående ved indgangen til Amager Fælled. Legepladsen rykker ind på spejdergrunden, der lige nu tilhører spejderforeningen Thorolf.

Spejderforeningen, der i disse år lider under medlemsflugt, har sagt ja til at afgive noget af deres jord, men uenigheden har drejet sig om, hvilket af jordstykkerne børnehaven kunne få tilbudt. I sidste uge skar Bygge- og Teknikudvalget igennem og anviste børnehaven det sydligste stykke jord. Området der grænser op til Ballonparken.

- Det er vi ikke specielt glade for. Vi får godt nok mere plads, men området er alt for uoverskueligt for vores små børn. Og pædagogerne får svært ved at bevare overblikket. Dertil kommer trafikstøjen fra Artillerivej, siger forældrerepræsentant Anne Steenkjær.

Anna Poulsens Mindes legeplads flytter til april og skal frem til august genhuses på de grønne boldbaner ved Artillerivej.

- Hvad vores børn så skal foretage sig dér, er ikke godt at vide, siger Anne Steenkjær sarkastisk.

Ballonparken får "nye" ejere

Ballonparken bliver ikke flyttet. Men til gengæld ændres ejendomsforholdene i det alternative bysamfund på Artillerivej. Ballonparken er ikke længere ejet af staten, men ejes nu af en fond, der tilhører beboerne i Ballonparken.

Så det er stadig de samme beboere og de samme ejere. Men der stilles nu nye standarder til boligerne i Ballonparken, og det betyder modernisering og deraf følgende stigning i boligafgiften. Ballonparken får således nogle ejendomsmæssige ændringer, der først slår igennem om nogle år.

Ny indgang til rideskolen

For at undgå bilkørsel på Amager Fælled får rideskolen en helt ny indgang. Den interimistiske sti over boldbanen erstattes af en mere officiel indgang.

Specialinstitution i stedet for busser

Artillerivej bliver desuden beriget med endnu en institution. Denne gang en handicapinstitution. Området, der tidligere husede Carl Jakobsens Tømmerhandel, anvendes for tiden af City Trafik, men ifølge lokalplanen skal der nu bygges en handicapinstitution på området.

Fritidshjemmet Thorshave flytter

Som omtalt i anden artikel er fritidshjemmet Thorshave allerede i færd med at gøre sig flytteparat. 1. marts flytter børn og voksne ind i spejderhytten, mens pavillonerne gøres klar på den såkaldte Gartnerplads.

Haveforeningen flytter

Og så har striden mellem skolen og Haveforeningen Faste Batteri fundet en foreløbig løsning.

Som forudset i sidste nummer af Bryggebladet bliver haveforeningens 18 sydligste haver stående. De 52 nordligste får senest år 2010 tilbudt erstatningshaver på den anden side af de haver, der bliver stående.

Det holdt hårdt med at få strikket et kompromis sammen, og hverken skole eller haveforening er da specielt tilfredse med løsningen.

Således er formanden for haveforeningen, Max Bruun, forundret over skoleinspektør Carl Bagges udtalelser til Amager Bladet forleden. Her ønskede Bagge lidt flere proportioner i debatten om de ældre haveejeres afvisning af tilbudet om flytning lidt længere sydpå versus 800 børnefamiliers ønske om at få deres børn indskrevet i den lokale skole.

- Langt de fleste af vores medlemmer er i 30-40-års-alderen med børn. Så der er ikke tale om, at politikerne har taget hensyn til nogle få gamle i forbindelse med lokalplanen, hvilket man ellers kunne få indtryk af, hvis man læste skoleinspektør Carl Bagges udtalelser til Amager Bladet. Dette blot sagt for at slå tingene fast, siger Max Bruun til Bryggebladet, men tilføjer samtidig:

- Borgerrepræsentationen har truffet en beslutning, og den må vi tage til efterretning. Nu ønsker vi os bare fred og ro i de næste fem år.

Summa summarum: En lokalplan, der omsider kom i hus ved udgangen af år 2004, og som åbner for radikale byggerier og genhusninger i løbet af 2005. Bryggebladet følger selvfølgelig op på begivenhederne til næste år. tkj

Links til andre artikler om skoleudvidelsen og lokalplanen for "Artillerivej Øst":

15.12.04 - Thorshave vender hjem
01.12.04 - Skoleudvidelse: Nabostrid finder en løsning trods protester
17.11.04 - Skoleudvidelse: Thorshave flyttes igen
03.11.04 - Beslutning om H/F Faste Batteri udskudt til 2006
06.10.04 - Flytning af haveforening giver politikerne hovedbrud
22.09.04 - Haveforening aner lys for enden af tunnelen
25.08.04 - Lang vej til ny legeplads
11.08.04 - Mystik om Anna Poulsens legeplads
26.05.04 - Ringe fremmøde på borgermøde om lokalplan for Artillerivej
26.05.04 - Haveforening: Ryk haver mod syd
05.05.04 - Borgermøde om skoleudbygning den 24. maj

På bryggebladet.dk den 14. december 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 21-2004 (udkommer 15. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet