HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FLYTNING AF HAVEFORENING GIVER POLITIKERNE HOVEDBRUD

Lokalplanbeslutning om skoleudvidelse udskudt endnu engang. Skoleinspektør kalder forslag om at bruge boldbaner på Artillerivej for uansvarligt.

BRYGGEBLADET 06.10.2004 - Den endelige vedtagelse af lokalplanen for skolens udbygning er udskudt endnu engang. På Bygge- og Teknikudvalgets møde for en uge siden var det ellers planlagt, at politikerne endeligt skulle vedtage lokalplanforslaget.

Luftfoto af lokalplanområdet. (Foto: Københavns Kommune)

Men indsigelserne fra haveforeningen Faste Batteri har nu gjort så meget indtryk på Enhedslistens Mikkel Warming og socialdemokraten Johannes Nymark, at de har bedt forvaltningen om – endnu engang – at kigge på en bedre løsning til genhusning af haveforeningen.

Planen var, at haverne skulle genhuses længere ude ad Artillerivej. Men de seneste måneders lobbyarbejde fra især haveforeningens formand Max Bruun om at lade haveforeningen ligge eller eventuelt ”skubbe” den en lille smule sydpå har fået Johannes Nymark og Mikkel Warming på andre tanker.

Max Bruun har senest på nyttehavemødet i kulturhuset den 15. september undret sig over, hvad skolen skal med flere boldbaner, når man lige så godt kan bruge boldbanerne op Artillerivej.

Blank afvisning fra skolen

Men det får skoleinspektør Carl Bagge til at ryste opgivende på hovedet:

- For det første er det ikke boldbaner, vi taler om, men en simpel skolegård til vores børn. Den sparsomme skolegård, børnene bruger i dag, bliver jo plastret til af nye bygninger. Og med udvidelsen får vi jo endnu flere børn, end vi har i dag.

- Hvor har man tænkt sig, vi skal gøre af dem i frikvartererne? Vi kan da ikke lade dem blive inde i klasselokalerne. Og at sende dem ned på Artillerivejens boldbaner uden lærer er helt uansvarligt, siger han og fortsætter:

- For det andet er det ikke rigtigt, at området fra 2010 kun er udlagt til friarealer. Hvis man kigger på tegningerne, kan man se, at der også etableres helt nye skolebygninger på det stykke af haveforeningen, det drejer sig om. Så det er helt hen i vejret at tro på, at vi kan lave skoleudvidelser uden at bruge det areal, der er sat af, siger han.

Skoleinspektøren synes dog, at det er en god idé at få belyst nogle alternative placeringer til haveforeningen end det oprindelige forslag, som åbenbart ikke har fundet begejstring.

- Blot det ikke forsinker skolebyggeriet yderligere, siger Carl Bagge.

Mikkel Warming og resten af udvalget har da heller ikke lagt sig fast på en bestemt løsning.

- Vi lovede at kigge nærmere på sagen på debatmødet om flere nyttehaver. Det er vi nu i gang med, siger han.

11 henvendelser

Ud over indsigelser fra H/F Faste Batteri har børnehaven Anna Poulsens Minde også klaget over, at institutionens legeplads flyttes. En række enkeltpersoner har ønsket større trafikregulering på Artillerivej, når der nu bygges flere institutioner, og Politiskolen har ønsket at bløde op på, hvad bygningen må anvendes til, når den på et tidspunkt skal sælges.

Derudover har andre forvaltninger og kommunale instanser udtalt sig om projektet, enten ved at meddele at de ingen kommentarer har til planen, eller som Familie- og Arbejdsmarksforvaltningen at forslå ændringer i anvendelsesbestemmelserne for det område, hvor HT-busserne lige nu er parkeret.

Området skulle ifølge planen bruges til børneinstitutioner til nærområdet. Men Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har planer om en handicapinstitution, som skal dække hele Storkøbenhavn. Alt i alt 11 henvendelser til lokalplansforslaget.

Efter Bygge-og Teknikudvalgets behandling af lokalplanforslaget tager Borgerrepræsentationen endelig stilling til projektet. Det sker sandsynligvis den 28. oktober. tkj

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 16-2004, der udkom den 6. oktober.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet