HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

MYSTIK OM ANNA POULSENS LEGEPLADS

Forældre frygter at kommunen er ved at nedlægge lokal børnehave.

BRYGGEBLADET 11.08.2004 - Indsigelsesperioden til lokalplanen vedrørende Artillerivej udløb i torsdags og på fire områder har Vej & Park fået indsigelser, som de i den kommende tid skal forholde sig til.

Mest bemærkelsesværdigt er den lille menighedsbørnehave Anna Poulsens Minde, som har fået opsagt deres legeplads, der ligger ved indgangen til Amager Fælled.

Børnehaven holder egentlig til i en lille lejlighed på Gunløgsgade og er derfor afhængig af legepladsen. Dette område er pludselig opsagt, uden at man fra Bygge- og Teknikforvaltningens side har tilbudt børnehaven et nyt område.

Det kan forældrerepræsentanten Annette Stenkjær ikke forstå:

– Legepladsen ligger slet ikke på det areal, som er udlagt til skolebyggeri. Det er udlagt til rekreativt område på lige fod med naturfritidshjemmet længere nede ad vejen. Det har uddannelsesborgmester Per Bregengaard i et brev også givet os ret i, siger hun til Bryggebladet.

I brevet siger Per Bregengaard, at det område, hvor legepladsen ligger, ikke er omfattet af det egentlige byggefelt til skolen, men at det i stedet skal anvendes til byggeplads i forbindelse med skoleudvidelsen. Han henviser i stedet til Søren Pind som den ansvarlige borgmester for Bygge og Teknikudvalget.

– Men Søren Pind vil ikke forholde sig til sagen med den begrundelse at vi har jo haft mulighed for at komme med indsigelse, fortsætter Annette Stenkjær.

– Men det er jo fuldstændig grotesk. Man nedlægger vores legeplads under henvisning til et byggeri, der ikke engang er vedtaget endnu. Og samtidig har kommunen ikke ulejliget sig med at finde andre alternative pladser til os. Det er rystende.

– Vi har sågar inviteret Søren Pind til et møde den 18. august. Men det gider han ikke deltage i. Vi står helt magtesløse og kan ikke opfatte det på anden måde end et skjult forsøg på at nedlægge vores børnehave, siger Annette Stenkjær.

Bryggebladet har ikke kunnet få en kommentar fra Søren Pind.

Politiskole, trafik og haveforening

Fra Haveforeningen Faste Batteri ligger der som ventet også en indsigelse mod lokalplanen. Haveforeningen ønsker ikke haverne flyttet ud til de andre nyttehaver på Artillerivej, men peger i stedet på at inddrage noget af det fredede område og således bevare den oprindelige haveforening Faste Batteri

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet set fra luften. (Foto: Københavns Kommune)

Som den tredje indsigelse har Politiskolen ønsket, at deres bygning kan anvendes til andre formål end lige netop politiskole. Sandsynligvis for at kunne stå i en bedre salgssituation, når/hvis byggeriet skal afhændes.

Og endelig fortæller Jørgen Munch fra Vej & Park, at en del bryggeboere har henvendt sig for at gøre opmærksom på den stigende trafik på Artillerivej og Ørestads Boulevard, der står i skærende kontrast til lokalplanens intentioner om plads til flere børneinstitutioner og dermed flere børn på de befærdede veje.

Lokalplanen skal nu færdigbehandles i de forskellige politiske udvalg og ender i Borgerrepræsentationen den 28. oktober. tkj

Links til tidligere nyheder:

På bryggebladet.dk den 11. august 2004.
Redigeret udgave af artikler der bringes i Bryggebladet den 11. august 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet