HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HAVEFORENING: RYK HAVER MOD SYD

Borgermødet om lokalplan for Artillerivej blev afholdt i skolens gymnastiksal i mandags. H/F Faste Batteri havde et nyt forslag med.

BRYGGEBLADET 26.05.2004 - Med skolens udvidelse risikerer de 68 resterende haver i haveforeningen Faste Batteri helt at blive fjernet for til gengæld at få tilbudt erstatningshaver længere ude på Fælleden. Det lokalplanforslag, som ligger til grund for skoleudvidelsen, blev diskuteret på et høringsmøde på skolen i mandags efter Bryggebladets deadline (læs artikel om mødet her ). Men Bryggebladet snakkede inden mødet med haveforeningens formand Max Bruun.

Formand Max Bruun i haven

Formand Max Bruun i haven. (Foto: Ricardo Ramirez)

Med skolens udvidelse risikerer de 68 resterende haver i haveforeningen Faste Batteri helt at blive fjernet for til gengæld at få tilbudt erstatningshaver længere ude på Fælleden. Det lokalplanforslag, som ligger til grund for skoleudvidelsen, blev diskuteret på et høringsmøde på skolen i mandags efter Bryggebladets deadline. Men Bryggebladet snakkede inden mødet med haveforeningens formand Max Bruun.

Hvis haverne flyttes helt væk, forsvinder den sidste del af en haveforening, som gennem sin 60-årige historie har været udsat for en gradvis amputering.

- Sidst der skete indhug i antallet af haver var i 1998, hvor der skulle gøres plads til Ørestad Boulevard og metroen. Her forsvandt omkring 200 af vores haver, forklarer Max Bruun til Bryggebladet.

Engang mere end 900 haver

- Og tænk: Der har engang været mere end 900 haver i Faste Batteri. Det gik hele vejen fra Sundholmsvej til Artillerivej. Men så kom Politiskolen og universitetet. Og nu er foreningen reduceret til 68 sølle haver, som måske også skal flyttes fra 2010, siger formanden.

Selvom der endnu er lang tid til år 2010, er der i disse uger intens dialog mellem haveforeningen, embedsmænd, lokalrådet og rådhusets politikere. Efter sommerferien lægger politikerne sig nemlig fast på to hektar jord, som skoleudvidelsen lægger op til. Og haveforeningen frygter, at det går ligesom for et par år siden.

- Dengang blev 200 små huse revet op med rode. Væk fra lokalmiljøet og smidt ud på et bart område ved Lille Nok, hvor de kunne stå i to år, uden at der skete noget som helst. Husk på at 98 procent af haveejerne kommer her fra Islands Brygge. Faste Batteri er en historisk kulturinstitution. Det er en del af vores identitet som bryggeboere. Og så ligger vi meget tæt på bryggeboernes hjem, siger Max Bruun.

Formand Max Bruun i haven

(Foto: Ricardo Ramirez)

Han understreger, at han da har forståelse for, at noget af arealet nu skal anvendes til skolebyggeri.

- Men læg lige mærke til, at det er kun noget af haveforeningens areal, det går ud over. Ikke det hele, siger han.

Max Bruun lancerer derfor nu et kompromisforslag, som han håber, kommunen vil sige ja til.

Kompromis: Lad os blive på området

- I stedet for at hive teltpælene helt op fra vores nuværende område, kunne man bare gradvis rykke de cirka 50 haver, der skal flyttes, hen på den anden siden af de cirka 20 haver, der ikke skal flyttes. Så bliver haveforeningen samlet set blot rykket 200 meter længere mod syd, og vi vil stadig fremstå som H/F Faste Batteri frem for at etablere os som en helt ny haveforening langt væk fra Islands Brygge.

- Ved at rykke os de par hundrede meter vil vi ikke genere nogen som helst. Hverken skole, Ørestad Boulevard eller metro. Det vil allerhøjst gå ud over noget krat og en smule af fredsskoven, siger han.

Max Bruun er godt klar over, at området er fredet. Men han hæfter sig ved kommentarerne til lokalplanens §5 stk 1. der handler om det aktuelle område. Her står der nemlig: "Fredningen er ikke til hinder for oprettelse af eksisterende kolonihaver eller for etablering af minikolonihaver inden for angivne rammer".

Landskabsarkitekt Birgitte Kortegaard fra kommunens Vej og Park-afdeling har på kommunens vegne deltaget i drøftelserne med Faste Batteri om erstatningshaver længere syd på. Hun afviser umiddelbart haveforeningens forslag.

- For en haveejer ligner det måske bare noget krat og fælled. Men det er faktisk en del af et unikt naturområde, som er fredet. Hos os vurderer vi ikke forslaget som en farbar vej. Der er lige lavet en ny Pleje- og Udviklingsplan for Amager Fælled. Den bliver først revideret igen i 2008. For at kunne gøre indhug i det fredede område kræver det altså, at haveforeningen venter til 2008 - med risiko for at blive afvist, forklarer hun

- Samtidig kræver det en generel dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvis haveforeningen skal blive, hvor den er. Også her er der mulighed for at få afslag. Så i vores drøftelser har vi i stedet lagt op til, at tilbyde haveforeningen at blive genforenet med de "gamle" naboer. Altså flytte alle haverne til der, hvor de ligger nu - ude på Lille Nok. siger Birgitte Kortegaard til Bryggebladet. tkj

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 25. maj 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 26. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet