HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BESLUTNING OM H/F FASTE BATTERI UDSKUDT TIL 2006

Vedtagelsen af lokalplanen for Artillerivej Øst er nu for tredje gang blevet udskudt.

BRYGGEBLADET 03.11.2004 - "Hvis - og kun hvis - skolen skal udbygges fra de planlagte tre spor til fire spor, skal der gøres indhug i haveforeningen - og kun hvis skolens nye område skal anvendes til andet og mere end boldbaner, kan det blive nødvendigt at flytte haveforeningen". Sådan lyder det nu fra kommunens Bygge- og Teknikudvalg.

Lokalplan eller ej. Skolens udbygning er i gang på det område, som i forvejen tilhører skolen. Her er bygningsarbejderne i gang med en lille bygning, der skal stå færdig til foråret og som forbindes til nabobygningen via en gangbro.

En udmelding som vækker undren i Skolen på Islands Brygge. Her regnede man med en endelig afklaring om, hvad der skulle ske med skolens fremtidige område i forbindelse med lokalplansvedtagelsen. Det har længe været en forudsætning, at haveforeningen var fredet frem til 2010, men at den herefter skulle gøre delvis plads til skolebyggeri.

Men det ser nu ud som om, det er lykkedes kolonihavefolket endnu engang at vise deres overlevelseevne. Også selvom lokalplanen efter flere udsættelser nu ser ud til at falde på plads. Det sker sandsynligvis med Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse den 25. november.

- Politikerne er under pres fra to sider henholdsvis kolonihave- og skolefolket, og det er vanskeligt at få til at gå op i en højere enhed. Reelt er beslutningerne udskudt til 2006. Om idrætsundervisningens boldbaner ligger syd for skolen eller ved Artillerivej er ikke afgørende for mig. Derimod er det vigtigt, at skolen har ordentlige friarealer til frikvarter, leg og øvelser", udtaler uddannelsesborgmester Per Bregengaard til Bryggebladet.

Dermed freder borgmesteren haveforeningen endnu et års tid og accepterer Bygge- og Teknikudvalgets præmis om at kæde haveforeningens placering sammen med en beslutning om fire spor på skolen eller ej.

For fire år siden var der ellers ingen tvivl. Her var haveforeningens placering, hvor den ligger nu, endegyldigt uddebatteret. Nyttehaverne var erklæret ikke-varige og skolens udbygningsplan lagde op til en udvidelse på to hektar på hele det område, hvor haveforeningen - eller rettere resterne af haveforeningen - har til huse. Haveforeningens størrelse var inden da beskåret kraftigt, dels på grund af universitetsbyggeriet, dels på grund af anlæggelsen af Ørestadsboulevard og metrolinien. Samtidig var det et åbent spørgsmål, om der overhovedet var en fremtid for Faste Batteri.

På trods af at haveforeningen var erklæret ikke-varig, lykkedes det dog formanden Max Bruun at få forlænget kontrakten frem til 2010. En ny udbygningsplan måtte dermed udarbejdes, og i 2002 vedtog Borgerrepræsentationen så endnu et storstilet byggeprogram for skolens udvidelse indeholdende en udvidelse fra to til tre spor, siden fra tre til fire spor.

Skolebestyrelsen i Skolen på Islands Brygge tog dengang beslutningen til efterretning. De så helst, at der blev bygget en helt ny skole på Amager Fælled. Så kunne Skolen på Islands Brygge nemlig blive ved med at være en lille skole, lød argumentet. Men skulle der indskrives mere end dobbelt så mange elever, måtte man stå fast på de to hektar ekstra jord, der som forudsætning for skolens udbygning var stillet i udsigt.

Kommunens udbygningsplan for skolen rummede derfor også de omtalte to hektar jord, men under skyldig hensyntagen til at Faste Batteri først måtte røres år 2010. Endvidere skulle der udarbejdes en lokalplan for området for at få gjort plads til den del af skolens udvidelse, hvor nogle af haverne ligger i dag.

I lokalplansforslaget fik haveforening tilbudt genplacering længere ude ad Artillerivej, som det skete med de øvrige haver, der blev fjernet i forbindelse med metrobyggeriet. Men det har haveforeningen protesteret kraftig imod.

I sidste øjeblik fik haveforeningen derfor formuleret et kompromisforslag:

- I stedet for at hive teltpælene helt op fra vores nuværende område, kunne man bare gradvis rykke de cirka 50 haver, der skal flyttes, hen på den anden siden af de cirka 20 haver, der ikke skal flyttes. Så bliver haveforeningen samlet set blot rykket 200 meter længere mod syd, og vi vil stadig fremstå som H/F Faste Batteri frem for at etablere os som en helt ny haveforening langt væk fra Islands Brygge, udtalte formand Max Bruun i juni til Bryggebladet.

Dette forslag var skoleinspektør Carl Bagge helt enig i. Men kommunen kunne ikke se det geniale i at skubbe haveforeningen længere ind på Amager Fælled.

Fredet og unikt naurområde

For en haveejer ligner det måske bare noget krat og fælled. Men det er faktisk en del af et unikt naturområde, som er fredet. Der er lige lavet en ny Pleje- og Udviklingsplan for Amager Fælled. Den bliver først revideret igen i 2008. For at kunne gøre indhug i det fredede område kræver det altså, at haveforeningen venter til 2008 - med risiko for at blive afvist - udtalte landskabsarkitekt Birgitte Kortegaard, som i stedet fastholdt tilbudet om at blive genforenet med de "gamle" naboer på Lille Nok.

Det fik haveforeningen til at "stramme skruen" og stille spørgsmålstegn ved, hvad skolen egentlig skulle bruge haveforeningsområdet til.

- Skulle det være boldbaner, kunne det jo lige så godt foregå på Heklas baner ved Artillerivej, sagde Max Bruun på et debatmøde i kulturhuset i september.

Og det er her, sagen står nu. Et flertal i Bygge- og Teknikudvalget stiller nu krav om arealernes anvendelse og krav om fire spor, førend haveforeningens område overhovedet inddrages.

Skoleinspektør Carl Bagge udtaler nu:

- Vi står om et par år med dobbelt så mange elever, men på halvt så meget plads. Den mindre plads skyldes jo de nye bygninger og indførelse af en skolefritidshjemsordning, som også fylder plads. Hvis vi får flere elever og flere bygninger, uden at få mere jord, bliver vi den skole i landet med mindst plads pr. elev - og det er ikke hensigtsmæssigt for en moderne folkeskole.

Kommunens Uddannelsesudvalg behandler sagen oven på Bygge- og Teknikudvalgets krav om først at kæde haveforeningen sammen med beslutning om fire spor på skolen. Det sker på et møde i dag onsdag den 3. november. tkj

Links til tidligere artikler:

06.10.04 - Flytning af haveforening giver politikerne hovedbrud
22.09.04 - Haveforening aner lys for enden af tunnelen
25.08.04 - Lang vej til ny legeplads
11.08.04 - Mystik om Anna Poulsens legeplads
26.05.04 - Ringe fremmøde på borgermøde om lokalplan for Artillerivej
26.05.04 - Haveforening: Ryk haver mod syd
05.05.04 - Borgermøde om skoleudbygning den 24. maj

På bryggebladet.dk den 1. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 18-2004 (udkommer 3. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet