HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SKOLEUDVIDELSE: NABOSTRID FINDER EN LØSNING TRODS PROTESTER

For fjerde gang er afgørelsen om Skolen og H/F Faste Batteri udsat. Nu til den 9. december. Til gengæld kan lokalplanen snart vedtages.

BRYGGEBLADET 01.12.2004 - Striden omkring Skolens udvidelse versus haveforeningen H/F Faste Batteris eventuelle flytning fortsætter med uformindsket styrke i det kommunale system. På et møde i Bygge- og Teknikudvalget i onsdags kom der dog så megen afklaring på den svært gennemskuelige sag, at lokalplanen nu ser ud til at blive vedtaget.

Hovedpunkterne i udvalgets beslutning ser således ud:

- Haveforeningen Faste Batteri får lov til at eksistere. Den skal ikke nedlægges for at få tilbudt nye haver andetsteds. I stedet skubbes haveforeningen lidt mod syd. Det nye område strækker sig fra Ørestads Boulevardens første rundkørsel og ned til haveforeningens sydligste areal.

- Det nye fælledområde er godt nok udlagt til fredet område, men på grund af den tilspidsede situation erfarer Bryggebladet, at en dispensation kan gå igennem. Det andet område på Fælleden, ved H/F Lille Nok eller H/F Bryggen, som oprindeligt var udlagt til genplacering af nyttehaver, bliver i stedet fredet, så der kommer "balance" i naturbeskyttelsen.

- Haveforeningen kan blive liggende på sin nuværende placering frem til 2010.

- De 40 første haver fra indgangen og ned til fælleshuset, bliver under alle omstændigheder nedlagt fra 2010.

- De 16 sydligste haver, som nu udgør "bagtroppen" af haveforeningen, bliver under alle omstændigheder liggende. Ved en fire-spors skole bliver denne "bagtrop" dermed forvandlet til haveforeningens "fortrop".

- Midt imellem ligger 12 haver, hvis fremtid først afgøres i 2006. Beslutter kommunen at bygge en fire-spors skole frem for en tre-spors skole, bliver denne mellemgruppe også fjernet, og skolen får de to hektar friarealer, den var stillet i udsigt. Begrænses skoleudvidelsen til tre spor, bliver de 12 haver sammen med de 16 sydligste haver liggende.

- Bygge- og Teknikudvalget stiller derudover den betingelse, at skolen ikke må anvende sit friareal til boldbaner.

De to figurer viser, hvor meget af haveforeningen der skal flyttes ved en udvidelse på henholdsvis tre og fire spor. Figur 1: Ved en tre-spors udvidelse bliver der bygget en ny stor bygning, og 40 haver flyttes. Figur 2: Ved fire-spors udvidelse bliver den gamle bygning revet ned. Tre store bygninger bliver i stedet opført, og 40 + 12 haver flyttes.

Ikke begejstret

Hverken skole eller haveforening er dog ovenud tilfredse med denne løsning.

- Vi føler os stadig snydt, siger skoleinspektør Carl Bagge til Bryggebladet. Det er utidig indblanding fra Bygge- og Teknikudvalget, når de nu gør sig til dommer over, hvad et kommende friareal skal anvendes til. Om det bliver boldbaner eller klatrestativer, er slet ikke noget, der er afgjort endnu. Det afgørende for os er, at børnene får mulighed for fri leg og bevægelse. Moderne børn bevæger sig alt for lidt. Med mere end tre gange så mange børn og mange nye bygninger får hver elev væsentligt mindre friareal end i dag. Og det er ikke rimeligt. Vi fik et løfte om to hektar jord. Det løfte vil kommunen nu kun indfri, hvis vi indskriver mere end 1.000 elever, forklarer en vred Carl Bagge.

Og heller ikke haveforeningen er udelt begejstret:

- Jeg forstår stadig ikke, hvorfor vi overhovedet skal flytte, siger formanden Max Bruun til Bryggebladet. Det ny skolebyggeri er ikke andet end et prestigebyggeri. Og det går ud over os små haveejere. Om nogle år står politiskolens lokaler tomme. Dem kan skolen da bare overtage i stedet, så slap vi for alt besværet.

De sidste par måneder har der været heftig mødeaktivitet. Ikke kun lokalt, men også blandt de to forvaltninger, hvis udvalg ikke kunne blive enige, og mindst tre borgmesterkontorer har på skift lagt lokaler til møde med stridens parter.

Uenighed til det sidste

Borgerrepræsentationen skulle have vedtaget lokalplanen på et møde i torsdags. Men efter at to udvalg - Bygge- og Teknikudvalget på den ene side og Uddannelsesudvalget på den anden - kom på åbenlys kollisionkurs med hinanden, gik der hårdknude i beslutningen.

I august luftede H/F Faste Batteri ideen om at "skubbe" haveforeningen lidt mod syd. "Skubningen" skulle ske på betingelse af, at skolen blev udvidet til en fire-spors skole, og at arealet ikke måtte anvendes til boldbaner.

- Hvis eleverne skal spille bold, kan de bare gå ned på Artillerivejs fodboldbane, sagde haveforeningens formand Max Bruun på et offentligt møde den 15. september.

Den idé adopterede et flertal i Bygge- og Teknikudvalget på sit møde og ønskede således at lade hele spørgsmålet om haveforeningen afhænge af, om skolen blev udvidet til fire spor, hvilket igen ville udskyde beslutning om flytning til 2006.

Men så var det skolens tur til at protestere. I et brev til de to udvalg skrev skolebestyrelsen, at hele forudsætningen for det 123 millioner kroners skoleprojekt var forsvundet, hvis skolen ikke fik tilskødet de to hektar jord til fri- og legearealer, som var en planforudsætning. Boldbaner eller ej.

- Vi finder det dybt beklageligt, at hensynet til et meget lille antal nyttehavelejere vil ændre hele grundlaget for den nytænkning, som det kommende skolebyggeri skulle være eksponent for, hed det blandt andet i henvendelsen.

Det argument bøjede Uddannelsesudvalget sig for. Der var således åben konflikt mellem de to udvalg om, hvorvidt der overhovedet skulle ske noget med haveforeningen, hvis skolen eksempelvis kun blev udvidet til tre spor - og om, hvad friarealerne skulle bruges til.

I onsdags holdt Bygge- og Teknikudvalget så endnu et møde, og nu er der principiel enighed mellem de to udvalg, således at lokalplanen kan vedtages i Borgerrepræsentationen på næste torsdag. tkj

Links til tidligere artikler om skoleudvidelsen og lokalplanen for "Artillerivej Øst":

17.11.04 - Skoleudvidelse: Thorshave flyttes igen
03.11.04 - Beslutning om H/F Faste Batteri udskudt til 2006
06.10.04 - Flytning af haveforening giver politikerne hovedbrud
22.09.04 - Haveforening aner lys for enden af tunnelen
25.08.04 - Lang vej til ny legeplads
11.08.04 - Mystik om Anna Poulsens legeplads
26.05.04 - Ringe fremmøde på borgermøde om lokalplan for Artillerivej
26.05.04 - Haveforening: Ryk haver mod syd
05.05.04 - Borgermøde om skoleudbygning den 24. maj

På bryggebladet.dk den 30. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2004 (udkommer 1. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet