HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LANG VEJ TIL NY LEGEPLADS

Børnehaven Anna Poulsens Minde har til huse i en stuelejlighed på Gunløgsgade og er derfor afhængig af en velfungerende legeplads. I løbet af sommerferien fik børnehaven imidlertid opsagt sin lille legeplads, der ligger ved indgangen til Amager Fælled.

BRYGGEBLADET 25.08.2004 - Lad mig starte med at mane nogle misforståelser i jorden, siger Birgitte Kortegaard fra Vej & Park i Københavns Kommune:

- Der ligger ingen som helst skjult dagsorden om at nedlægge børnehaven, når vi til foråret flytter legepladsen fra indgangspartiet til Amager Fælled. Det er alene for at gøre plads til skolebyggeri og for at leve op til fælledens fredningsbestemmer, at vi må flytte legepladsen. Og det passer altså ikke, at vi er for tidligt ude ved at sende opsigelsen, inden byggeriet er vedtaget. Selve skoleudbygningen blev vedtaget sidste år. Og det er den, vi forholder os til og ikke lokalplanen, der først vedtages den 28. oktober. Faktisk er det for at gøre Anna Poulsens børnehave en tjeneste, at vi har sendt opsigelsen ti måneder inden, det bliver aktuelt. Så er der nemlig en reel mulighed for at finde en alternativ placering. Hvis vi skulle følge reglerne, kunne vi have nøjedes med tre måneders opsigelse, pointerer Birgitte Kortegaard.

Børnehaven undrede sig i sidste nummer af Bryggebladet over, at kommunen ikke engang havde ulejliget sig med at finde alternative pladser. Hertil siger Birgitte Kortegaard:

Børnehaven Anna Poulsens Minde har fået opsagt sin hyggelige legeplads. (Foto: Ricardo Ramirez)

- Det er faktisk bagtanken med opsigelsen. Altså at komme i gang med en dialog, hvor vi i god tid kan finde en lidt mere permanent ordning for legepladsen. Men det er altså et større dominospil, der både involverer den tidligere trælastgrund, spejdernes hus og placeringen af fritidshjemmet Thorshave. Men jeg tror kabalen ser ud til at gå op nu. Vi har fra kommunens side indledt forhandlinger, så Anna Poulsens legeplads kan få plads på spejdernes grund, der ligger lige ved siden af legepladsen.

Thorshave - kabalens vigtigste kort

Kabalen, som Birgitte Kortegaard hentyder til, starter med flytningen af fritidshjemmet Thorshave i 1999: De skrøbelige barakker blev dengang flyttet fra Ny Tøjhus arealet til fælledens indgang lige mellem skolen og Anna Poulsens legeplads. Alle vidste, at det kun var på lånt tid, og at barakkerne skulle fjernes, når skolebyggeriet gik i gang.

I fredningsbestemmelserne for Amager Fælled står der, at indgangspartiet til fælleden skal fremstå som "et smukt og værdigt indgangsparti". Og det er ifølge myndighederne ikke særligt smukt og værdigt med legepladser og gamle institutionsbarakker. Så når skolebyggeri og alt andet byggeri om nogle år er færdigt, skal Thorshave og legeplads flyttes.

Når skolen bliver udvidet, skal fritidshjemmet Thorshave integreres med skolen i den såkaldte KKFO-ordning, der i samme bygning indebærer skolegang om formiddagen og fritidsaktiviteter om eftermiddagen.

Hverken skole eller Thorshave har på noget tidspunkt været interesseret i at nedlægge en velfungerende fritidshjemsordning, og efter store forældreprotester fik Thorshave ret til selv at vælge, om de ville fortsætte som selvstændigt fritidshjem eller som KKFO-ordning.

Da de valgte den selvstændige model, fik planlæggerne pludselig problemer. Embedsmændene havde nemlig i det skjulte regnet med, at barakkerne kunne flyttes lidt længere sydpå til det grønne område, hvor der nu er boldbaner. Her var der plads til Thorshavebarakkerne, og her kunne Anna Poulsens børnehave passende flytte ind, når Thorshave lod sig integrere på skolen.

Men da Thorshave jo valgte at fortsætte som selvstændigt fritidshjem besluttede embedsmændene at Thorshavebarakkerne skulle flyttes til det grønne område og fortsætte som....Thorshave fritidshjem!

Men hvor skal man så gøre af Anna Poulsens børnehave? De kunne jo passende flytte endnu længere sydpå. Til den gamle Jakobsens trælasthandel, hvor der i dag er busparkering. Området har længe i lokalplanen været afsat til institutionsbyggeri. Men heller ikke denne plan lykkedes, for mens embedsmændene planlagde blev trælasthandelen afsat til institutionsbyggeri - javist - men til en splinterny specialinstitution for handicappede børn. Altså intet Anna Poulsens Minde på trælastområdet.

Samtidig presser skolens arkitekter, ingeniører, byggearbejdere og gravkøer nu på for at komme i gang med den længe ventede udbygning.

Hvad gør man så? Man vender blikket mod spejdergrunden, hvor spejderforeningen Thorolf holder til. Grunden, hvor Thorshave paradoksalt nok holdt til, før de i 80-erne flyttede til Ny Tøjhus arealet.

Spejdergrunden er tidligere blevet foreslået som en overgangsordning for Thorshaves børn, når institutionen skal flyttes. Men nu har kommunen altså indledt forhandlinger om også at bruge en del af spejdergrunden til at huse børnehaven Anna Poulsens legeplads.

Det er en kabale, hvor der ikke skal meget til før, den går i hårdknude. Helt nøgternt set er undren og mistænksomhed ganske naturlige følelser fra de ansatte i en børnehave, der får opsagt deres legeplads, uden at få anvist en alternativ plads, hvilket Birgitte Kortegaard da også til dels medgiver.

- O.k. Jeg indrømmer, at sagen kunne have været håndteret anderledes. Men vi lider altså under skiftende politiske udmeldinger fra rådhuset, fredningsbestemmelser for Amager Fælled og et ambitiøst skolebyggeri, der skal i gang nu. Og forhåbentlig går kabalen omkring legepladsen op til sidst, slutter Birgitte Kortegaard. tkj

Links til tidligere nyheder:

På bryggebladet.dk den 25. august 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 25. august 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet