HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

RINGE FREMMØDE PÅ BORGERMØDE OM ARTILLERIVEJ

BRYGGEBLADET 26.05.2004 - Kun 40 borgere mødte op til det stort anlagte borgermøde i mandags om lokalplansforslaget på Artillerivej. Og stort set alle fremmødte var udsendte repræsentanter for de berørte institutioner: Skolen, haveforeningen, rideskolen, ballonparken og Thorshave.

Luftfoto af lokalplanområdet. (Foto: Københavns Kommune)

Luftfoto af lokalplanområdet. (Foto: Københavns Kommune)

Trods dette var det både en heftig og sober debat, der prægede mødet. Jørgen Munch (Plan og Arkitektur) gav indledningsvis en pædagogisk gennemgang af hovedelementerne lokalplanen. Herefter præsenterede arkitekt Peter Vegge fra arkitektfirmaet Nøhr og Sigsgaard hovedelementer i skolens udbygning.

I den efterfølgende debat var det – ikke overraskende – fremmødte fra Haveforeningen Faste Batteri der talte med store bogstaver. Som omtalt i anden artikel , ønsker bestyrelsen ikke at tage imod kommunens tilbud om genhusning og erstatningshaver en til to kilometer længere sydpå.

De vil fastholde ”Faste Batteri” langs Ørestad Boulevard og eventuelt rykke området lille smule sydligere på. Dette afviste kommunen med den begrundelse, at det i givet fald vil kræve en ændring af plejeplanen samt dispension fra fredningsmyndighederne. En afvisning, som dog ikke fik haveforeningen til at opgive kampen mod erstatningshaverne.

Smutvej til metroen bevares

På mødet kom det også frem, at smutvejen til metroen via jordstykket mellem politiskolen og skolen alligevel bliver holdt åben for bryggeboerne. Det var ellers meningen at jordstykket efter sommerferien skulle spærre helt af og kun anvendes til skoleudbygning og til passage for haveforeningens brugere.

Men nu ser det ud til, at selvom jorden principielt tilhører skolen, skal der alligevel lave en passage til metroen. Skoleinspektør Carl Bagge udtrykte på mødet bekymret for denne løsning:

- Vi risikerer en endnu farligere skolevej for vores børn, da de jo krydser to store veje uden lysregulering eller fodgængerovergang. Og dem der er i tvivl om omfanget af trafikken på Ørestads Boulevard og Artillerivej kan bare møde op mellem halv otte og otte morgenen, sagde han.

Sjovt nok faldt der ikke en eneste kritisk bemærkning på mødet omkring kommunens planer om at ”normalisere” forholdene i Ballonparken. Der er ellers lagt op til en kraftig renovering af såvel boligernes størrelse og indretning samt af ejerforholdene i det alternative bysamfund inde bag træerne ved Artillerivej. Et emne Bryggebladet tager op i den nærmeste fremtid. tkj

Indsigelsesfristen kører frem til 5 august. Der er også mulighed for at blande sig i debatten på Plan og Arkitekturs hjemmeside.

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 25. maj 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 26. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet