HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HAVEFORENING ANER LYS FOR ENDEN AF TUNNELEN

H/F Faste Batteri meget tilfreds efter nyttehave-debatmødet, hvor det lykkedes formand Max Bruun at få politikerne i tale.

BRYGGEBLADET 22.09.2004 - Til debatmødet om flere nyttehaver på Bryggen, der blev afholdt i sidste uge, kunne de mange fremmødte opleve en meget ihærdig formand for haveforeningen Faste Batteri, Max Bruun. Hver gang han fik ordet benyttede han lejligheden til at præsentere haveforeningens bud på, hvordan der både kan blive plads til skoleudvidelse og haveforening, samtidig med at man ikke skal genhuse Faste Batteri og dermed mindske antallet af nye haver, der kan etableres.

Det lyder kompliceret, men forslaget er relativt enkelt og vakte da også behørige klapsalver indtil flere gange.

Som det tidligere er blevet beskrevet i Bryggebladet, lægger skoleudvidelsesplanerne op til at inddrage det nuværende haveforeningsområde til boldbaner. I H/F Faste Batteris høringssvar til lokalplanforslaget har foreningen derfor præsenteret to løsningsmuligheder for kommunen.

Max Bruun var tilfreds efter mødet med politikerne sidste onsdag. Han er sikker på, at det kan lykkes at bevare den lokale haveforening. (arkivfoto: Ricardo Ramirez)

- Jeg vil gerne slå fast, at vi selvfølgelig er enige i, at det er nødvendigt at udvide Skolen på Islands Brygge. Udviklingen er ikke til at standse, og det ønsker vi heller ikke. Men vi kan ikke forstå, at det skal være nødvendigt at inddrage vores haver til boldbaner, når der ligger et stort boldområde et par hundrede meter længere nede ad Artillerivej, og endda på samme side af den trafikerede vej, sagde Max Bruun ved flere lejligheder.

- Hvis man alligevel vælger at placere boldbanerne ved siden af skolen, burde det være muligt at flytte vore haver et par hundrede meter sydpå langs Ørestad Boulevard. På den måde bevarer vi nærheden til Islands Brygge, og samtidig kommer vi ikke til at tage nogle af de nye haver, der måtte blive lavet længere mod syd, fortsatte han.

- Når jeg læser i lokalplanforslaget og i plejeplanen for Amager Fælled, ser jeg heller ikke noget, der hindrer en sådan løsning, sagde han.

Socialdemokrat: H/F Faste Batteri har en pointe

De tre tilstedeværende politikere lod til at være enige med Max Bruun.

- Det ligger mig meget på sinde at finde en holdbar løsning. Jeg har brugt de sidste par dage på at cykle rundt i området, og umiddelbart vil jeg sige, at H/F Faste Batteris forslag ser meget brugbare ud, sagde Johannes Nymark fra Socialdemokraterne.

- Jeg vil gå tilbage til rådhuset og drøfte sagen med min partifælle, uddannelsesborgmester Per Bregengaard, sagde Mikkel Warming.

På mødet herskede der en del uklarhed om fælledens fredningsstatus. Vej og Park har efterfølgende oplyst til Bryggebladet, at området umiddelbart syd for det nuværende H/F Faste Batteri ER fredet. Derfor vil det kræve en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet, hvis man skal flytte H/F Faste Batteri mod syd. Samtidig vil en eventuel dispensation muligvis medføre at andre områder, der er udlagt til nyttehaver, begrænses i omfang. Det er endnu uafklaret, om kommunen er indstillet på at søge en sådan dispensation.

Alligevel må det konstateres, at Max Bruuns ihærdighed kan se ud til at kunne give resultater. De tre fremmødte politikeres velvillighed må tolkes som et tegn på, at kommunens politikere er villige til at forsøge at finde en løsning, der kan tilfredsstille H/F Faste Batteri.

- Vi er meget tilfredse med forløbet af mødet og er meget optimistiske. Vi vil fortsætte med at presse på overfor kommunen. Vi tror på, at det kan lykkes at bevare vores lille haveforening, udtalte Max Bruun til Bryggebladet efter mødet. agn

Links til andre nyheder:

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet