HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BORGERMØDE OM SKOLEUDBYGNING DEN 24. MAJ

Store ændringer på vej på Artillerivej. Foreslås blandt andet, at Ballonparken sælges til brugerstyret fond.

BRYGGEBLADET 05.05.2004 - Mens disse linier læses - i dag onsdag den 5. maj - offentliggøres det længe ventede lokalplanforslag vedrørende Artillerivej Øst. Lokalplanforslaget åbner først og fremmest op for en storstilet udvidelse af Skolen på Islands Brygge. Men forslaget indeholder mere end skolebyggeri.

Luftfoto af lokalplanområdet

Luftfoto af lokalplanområdet. Foto: Københavns Kommune

For eksempel lægges der op til at ændre ejerforholdene i Ballonparken. For at bevare byggeriet og fastholde de 150 beboere planlægger ejeren Freja Ejendomme at sælge Ballonparken til en brugerstyret fond. Samtidig sættes der et renoveringsarbejde i gang, sådan at Ballonparken kan leve op til de standarder, der stilles til byggeri af den type.

Kommunen vil også bygge vuggestuer på det område, hvor Carl Jakobsen tidligere havde tømmerhandel. For tiden anvendes det af City Trafik.

Det selvejende fritidshjem Thorshave, som i øjeblikket ligger ved indgangen til Amager Fælled, skal genhuses. Der skal også findes nye arealer til Haveforeningen Faste Batteri. Godt nok først fra 2010, men forhandlingerne er allerede gået i gang.

Desuden lægges der også op til, at opgradere det grønne areal mellem Ballonparken og Artillerivej, så det bliver bedre egnet til foreningsidræt.

Knaster med byggetilladelse

I forbindelse med høringsfasen er der nu også sat tid og sted på et borgermøde om lokalplanen. Det foregår den 24. maj klokken 19 på Skolen på Islands Brygge.

Det er ellers længe siden, at Bygge- og Teknikudvalget behandlede lokalplanen. Det skete i februar, og den 25. marts stadfæstede Borgerrepræsentationen lokalplanforslaget. Så hvorfor skulle der gå seks uger, før offentligheden kan se forslaget, har Bryggebladet spurgt Jørgen Munch fra kommunens Plan og Arkitektur-afdeling.

- Inden høringen kunne iværksættes, skulle der have været udstedt en byggetilladelse fra Bygge- og Boligdirektoratet til skolebyggeriets første etape (bygning af faglokaler i forlængelse af den nye bygning ud mod Artillerivej - på grunden mellem skolen og Politiskolen, red.). Men den byggetilladelse har på grund af interne problemer ladet vente på sig. Før den var udstedt, har vi ikke kunnet sende forslaget til offentlig høring, oplyser han.

Men nu skulle byggetilladelsen være udstedt - og lokalplanforslaget kan offentliggøres. Det ligger på biblioteket og bliver præsenteret på borgermødet den 24. maj. tkj

På bryggebladet.dk den 4. maj 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 5. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet