HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

Dette er den fulde ordlyd af artikel, der i afkortet form bringes i den trykte udgave af Bryggebladet.

GOODWILL HOS SPONSORER IKKE MISTET

BRYGGEBLADET 07.04.2004 - En af de meget uheldige konsekvenser ved Netsponsorats lemfældige omgang med Heklas penge er, at klubben kan miste goodwill hos sponsorerne.

heklas logo

- Man kan ikke fortænke virksomhederne i at se med lidt mere kritiske øjne på os nu. Men vi vil leve op til samtlige de forpligtelser, som Netsponsorat har indgået på vores vegne. Faktisk har vi allerede afgivet bestilling på spilletøj, hvor alle lovede sponsornavne selvfølgelig bliver påtrykt. På denne måde håber vi at kunne signalere, at vi stadig skal regnes som en seriøs samarbejdspartner, siger Heklas formand Tommy Pedersen til Bryggebladet.

Og noget kunne tyde på at misssionen har gode chancer for at lykkes. Bryggebladet har blandt andet talt med Lars Hansen fra A-Z-gulve, der i flere år har været sponsor for Hekla.

- Jeg er sponsor for Hekla først og fremmest for at støtte klubben. Det er begrænset hvad jeg får ud af det rent forretningsmæssigt. Mit sponsorat skal primært ses som min måde at støtte op om et godt lokalt initiativ, forklarer Lars Hansen.

Lars Hansen blev derfor meget chokeret da han fik at vide at Hekla ikke havde set skyggen af hans penge.

- Som virksomhedsejer støder jeg ofte på plattenslagere. Det er en del af gamet, kan man sige. Men jeg synes, det er for meget, hvis man platter penge fra en forening, hvor folk arbejder frivilligt, siger en forarget Lars Hansen.

På trods af denne sag vil han dog også støtte Hekla fremover.

- Det er en meget uheldig situation klubben er kommet i. Men i mine øjne er det ikke selvforskyldt, siger han. agn

Læs mere om Hekla sagen:

På bryggebladet.dk den 6. april 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 7. april 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet