HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

Dette er den fulde ordlyd af artikel, der i afkortet form bringes i den trykte udgave af Bryggebladet.

- DET ER DEN ANDENS SKYLD

De to ejere af Netsponsorat er dybt uenige om årsagerne til at firmaet skal lukke. Begge skyder ansvaret fra sig.

BRYGGEBLADET 07.04.2004 - Boldklubben Hekla har i flere uger ikke kunnet komme i kontakt med personerne bag firmaet Netsponsorat, der muligvis er løbet med Heklas sponsorpenge.

Jimmi Hall Nielsen og Peter Husted Andersen

Jimmi Hall Nielsen (t.v.) og Peter Husted Andersen (intet billede) ejer Netsponsorat.dk i fællesskab. Billede af Jimmi Hall Nielsen fra www.farums3hold.dk.

Bryggebladet forsøgte i flere dage i sidste uge at få kontakt til ejerne Jimmi Hall Nielsen og Peter Husted Andersen, og havde større held med ærindet. De to chefer er angiveligt ikke på talefod mere og er begge yderst fåmælte. Langt de fleste spørgsmål afvises med udtryk som "Det vil jeg ikke kommentere", "Det har jeg ikke nogen holdning til" eller "Det må jeg ikke udtale mig om for min advokat".

Begge afviser dog mere eller mindre kategorisk, at der skulle være foregået noget ulovligt, på Bryggebladets direkte spørgsmål. Om dette så også er hele sandheden kan der - som det fremgår af de øvrige artikler her på siden - sættes store spørgsmåltegn ved.

Telefon-mystik

På trods af at Peter Husted Andersens privatadresse i en andelsboligforening i det eksklusive Nansensgade-kvarter ved Nørreport fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registre, er der ikke registreret et telefonnummer på adressen.

Med en tidligere ansat som formidler lykkedes det dog Bryggebladet, at få Peter Husted Andersen til at ringe Bryggebladet op. Han vil dog under ingen omstændigheder udlevere sit telefonnummer, så Bryggebladet har ikke haft mulighed for at forholde Peter Husted Andersen til de oplysninger, der er indhentet senere.

Bryggebladet spørger Peter Husted Andersen, hvad der er sket med Netsponsorat?

- Det må du gerne spørge mig om, men jeg bliver dig svar skyldig, svarer han.

Hvorfor?

- Det kan jeg ikke komme ind på her. Der er meget jeg ikke kan sige, for firmaet går jo ned. Og jeg skal passe på hvad jeg siger i den forbindelse.

Hvorfor går firmaet ned?

- Umiddelbart er det jo fordi der mangler penge.

Og hvorfor mangler der penge?

- Øh, det skal du ikke spørge mig om, for jeg har ikke set regnskaberne, siger en yderst fåmælt Peter Husted Andersen.

Han understreger flere gange, at på trods af at han ejer halvdelen af firmaet, så har han aldrig set regnskaberne. Hans rolle har ifølge eget udsagn udelukkende været pleje af salgspersonalet og forsøg på at få nye kunder til firmaet. På den måde lægger han direkte ansvaret for det økonomiske morads over på selskabets direktør og anden ejere, Jimmi Hall Nielsen.

Hvem har ansvaret?

Han er bosiddende i Farum i et hus, som i den offentlige vurdering er sat til 1,6 millioner kroner. Jimmi Hall Nielsen spiller endvidere fodbold på Farums tredjehold og på klubbens hjemmeside kan man derfor finde et billede af ham.

Overfor Bryggebladet afviser Jimmi Hall Nielsen, at ansvaret har været hans alene.

- Både ja og nej, siger han, da Bryggebladet spørger om han alene har haft det økonomiske ansvar og har haft råderet over de økonomiske midler.

- Det vil sige, at det er rigtigt, at jeg har siddet med det hele, men at det har været i samarbejde med Peter. Altså: vi var to om det, siger Jimmi Hall Nielsen.

Ifølge oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen trådte Jimmi Hall Nielsen i slutningen af marts ud af firmaet, og Bryggebladet spørger derfor, om det er på baggrund af uenigheden, at han udtrådte.

- Ja, det var det, lyder det korte svar.

Hvad var I uenige om?

- Det vil jeg helst ikke ind på.

Manglede I penge?

- Nej. Men det vil jeg helst ikke udtale mig om. Det var ikke dén årsag. Det var noget, der har været der et stykke tid. Så for at det skulle blive godt for alle parter, både på den ene eller den anden måde, så blev løsningen at jeg skulle træde ud af det.

Jimmi Hall Nielsen oplyser til Bryggebladet at planen herefter var at Peter Husted Andersen skulle fortsætte med firmaet alene, men at han sprang fra i 11. time. Dette vil Peter Husted Andersen, som det fremgår af anden artikel, ikke bekræfte.

Ikke klarhed over en disse

- Ansvaret for virksomheden ligger hos Jimmi Hall Nielsen. Uanset hvad han siger, udtaler Peter Husted Andersen.

Har han snydt dig?

- Jamen, der skal ikke skrives noget om sådan nogle ting. I hvert fald ikke endnu. For der er ikke klarhed på en disse. Jeg har ikke set nogle regnskaber overhovedet. Jeg har bedt om at få dem udleveret, og det er ikke sket.

Hvornår gjorde du det?

- Det gjorde jeg da jeg kom hjem fra ferie.

Hvornår var det?

- Det er tre-fire uger siden.

Jimmi Hall Nielsen afviser overfor Bryggebladet, at der har været rod i regnskaberne.

- Jeg vil ikke sige at der har været rod i regnskaberne. Hvis du vil have den korte udgave…, siger han.

Jeg vil også godt have den lange?

- Den kan jeg ikke give dig nu. Det må blive på et andet tidspunkt, for der er væsentligt flere ting i det. Men det korte er at det primære problem er lokalerne. Vi havde nogle store lokaler. Og vi havde til sidst svært ved at skaffe folk. Når man sidder i så dyre lokaler, bliver man nødt til at gøre noget. Og vi havde skrevet under på en lejekontrakt med en hulens lang opsigelsesperiode. Og derfor blev der nødt til at ske noget.

- Og eftersom jeg trådte ud og troede at Peter ville fortsætte, og det viste sig så at det ville han ikke i 11. time… ja, så var det i forhold til lokalerne at den største hurdle lå. Fordi der havde vi skudt lidt over målet. Vi havde simpelthen ikke fået alle de folk ind, som der var plads til på alle kontorerne. Så set i bakspejlet har lokalerne bidraget væsentlig til den beslutning, der er der nu, siger Jimmi Hall Nielsen.

Hvem er en lurifaks?

Hvad der konkret er sket, vil ingen af de to altså ind på. Men der har været nogle uenigheder om virksomhedens fremtid.

- Det er nogen ting der er kommet hen ad vejen - nogle småting - fordi han ville nogle ting med virksomheden og jeg ville nogle andre. Men det kan jeg ikke uddybe yderligere på nuværende tidspunkt, siger Jimmi Hall Nielsen

Bryggebladet har desværre ikke haft mulighed for at tale med Peter Husted Andersen igen, da han ikke vil oplyse sit telefonnummer. Adspurgt om dette siger Jimmi Hall Nielsen:

- Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke du hører mere fra Peter af. Det er bare min overbevisning.

Hvorfor? Er han lidt en lurifaks?

- Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg skal med glæde udtale mig om noget, når jeg nogle ting er faldet på plads. Og det hverken for at sætte nogle i dårligt lys, eller for at vaske mine hænder. Der er bare nogle ting der skal falde på plads, før jeg kan give en lidt bedre forklaring.

Af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register fremgår det, at du ikke har haft nogle virksomheder før?

- Nej, det har jeg ikke, siger Jimmi Hall Nielsen.

Hvorimod Peter Husted Andersen har haft flere andre firmaer før, hvoraf nogle er lukket nu?

- Ja. Lige nøjagtig.

Så når du siger, at jeg ikke skal forvente at høre noget fra ham, kan det så have en sammenhæng med sådan nogle ting?

- Øh, ja, lyder det formælte svar fra Jimmi Hall Nielsen.

Mere mellem himmel og jord

Det har desværre ikke været muligt at spørge Peter Husted Andersen om disse forhold. Men tidligt i sidste uge udtaler han følgende

- Denne sag drejer sig jo ikke kun om Hekla. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget ved det i øjeblikket. Altså jeg ville jo ikke kunne få ro til noget som helst, hvis jeg skulle besvare alle spørgsmål. For jeg kan ikke stille alle tilfreds. Den eneste måde jeg kan gøre folk glade er ved at give dem en massse penge. Men da det ikke er mit ansvar, så føler jeg mig heller ikke forpligtet til at gøre det.

- Bare det at jeg ringer til Bryggebladet, synes jeg da selv er et tegn - nej ikke et tegn. Men i hvert fald hører I da på, hvad jeg eventuelt har at sige. Og så kan I jo vurdere om det måtte være rigtigt eller forkert.

- Det er jo i den grad en pinlig historie, synes jeg. Jeg vil gerne kunne forklare min rolle i det her. Der er mere mellem himmel og jord, og der er også mere end jeg kan sige nu, udtaler Peter Husted Andersen. agn

Læs mere om Hekla sagen:

På bryggebladet.dk den 6. april 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 7. april 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet