HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HEKLAS SPONSORFIRMA KONKURS

Kreditorer har gjort krav på over fem millioner kroner.

BRYGGEBLADET 08.09.2004 - Netsponsorat.dk er på vej mod endelig konkurs. Virksomheden, der blev drevet af Jimmi Hall Nielsen og Peter Husted Andersen, skylder penge til højre og til venstre, fremgår det af skifteretsbogen i Sø- og Handelsretten, som Bryggebladet har haft lejlighed til at kigge i.

Sø og Handelsretten set udefra

Bag de tykke mure i Sø- og Handelsretten skal Netsponsorats konkurs afgøres. Bryggebladet har kigget i sagsakterne.

En af kreditorerne er Bryggens lokale boldklub Hekla, der oprindeligt gjorde et krav på 37.975 kroner gældende overfor konkursboet. Siden sagen startede har Hekla nedjusteret beløbet til 18.855, blandt andet fordi det lykkedes at få nogle af sponsorerne til at stoppe deres indbetalinger til Netsponsorat i tide. De 18.855 kroner er penge, som Heklas sponsorer har indbetalt til Netsponsorat, men som Netsponsorat aldrig har videregivet til boldklubben.

I slutningen af august blev firmaet erklæret konkurs, men forude venter stadig nogle måneder, inden sagen er endeligt afklaret. Hvor længe kan Bryggebladet ikke få oplyst, men det sker formentlig tidligst i 2005.

Efter al sandsynlighed vil den endelige opgørelse vise, at der ikke er nogen penge i Netsponsorats kasse. Hekla forventer da heller ikke at få så meget som fem flade ører tilbage, oplyser kasserer John Nielsen til Bryggebladet.

Af de mange sagsakter, som Bryggebladet har kigget igennem, fremgår det, at kreditorerne i alt har gjort krav på omkring 5,5 millioner.

Team Fakta kræver 5 mio. kr.

Hovedparten (fem millioner) er en enkelt kreditor. Der er tale om konkursboet efter det professionelle cykelhold Team Fakta. Kravet bestrides dog af Netsponsorats advokat.

Cykelinteresserede læsere vil vide, at dette hold i slutningen af 2003 gik konkurs, blandt andet som følge af mangel på sponsorer. Holdets ejer, Peter Sejer Nielsen, forsøgte at redde resterne ved at slå holdet sammen med det italienske Alessio-hold.

Ifølge de papirer Bryggebladet har haft lejlighed til at se, mener konkursboet efter Team Fakta at have indgået en aftale med Netsponsorat, om at Netsponsorat skulle levere sponsoraftaler for fem millioner kroner. Denne holdning deles ikke af Netsponsorat.

Andre kreditorer tæller blandt andet et boligudlejningskontor (92.000 kroner), firmaets bankforbindelse (89.000 kroner) og ikke mindst Told & Skat (100.000 kroner). Så Hekla er med andre ord en af de mindre kreditorer. Desuden har en tidligere ansat i firmaet også gjort krav på 19.000 kroner i manglende løn.

Hvor meget sagen kommer til at koste de to bagmænd, er uafklaret. Af sagsakterne fremgår det i hvert fald, at de to ejere hæfter personligt for en kassekredit på omkring 90.000 kroner.

Da Bryggebladet gravede i sagen i foråret, gik der rygter om, at den ene af de to ejere, Peter Husted Andersen, ville forsøge at fortsætte virksomheden under et nyt navn. Det har ikke været muligt at få be- eller afkræftet dette rygte. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det ikke været muligt at indhente oplysninger om et sådant firma, ligesom det heller ikke har været muligt at få kontakt til Peter Husted Andersen.

Bryggebladet hører gerne fra læsere, der måtte ligge inde med oplysninger om dette. agn

BAGGRUND: HEKLA OG NETSPONSORAT

Hekla indgik i begyndelsen af 2004 aftale med firmaet Netsponsorat.dk på Artillerivej om salg af sponsoraftaler. På papiret var det en god aftale for den lokale fodboldklub, der indebar, at klubben overgav det tidskrævende sponsorarbejde til virksomheden.

På den måde skulle det sikres, at Heklas frivillige ledere kunne koncentrere sig om selve fodbolden, mens Netsponsorat.dk skulle sælge sponsoraftaler. Pointen var, at en professionel virksomhed ville være i stand til at sælge flere sponsorater end de frivillige ledere, således at Heklas sponsorindtægter ville blive større, på trods af at Netsponsorat selvfølgelig skulle have betaling for arbejdet.

Som Bryggebladet kunne afsløre i foråret, viste det sig dog hurtigt, at Netsponsorat ikke var så professionelle, som de gav udtryk for. Der var rod i regnskaberne fra starten, og slutningen på miseren blev, at virksomheden gik i betalingsstandsning.

Dette efterlod Hekla i store problemer. De frygtede at miste goodwill hos de sponsorer, der allerede havde indbetalt til firmaet, uden at Hekla havde fået de aftalte pengemidler. Og samtidig skulle de frivillige ledere nu til at bruge ekstra tid på betalingsstandsningen og den efterfølgende konkurssag.

Bryggebladet var i foråret i kontakt med begge ejere af virksomheden: Jimmi Hall Nielsen og Peter Husted Andersen. Det udviklede sig til en gang gemmeleg, hvor det var svært at få kontakt. De afviste dog begge at have gjort noget ulovligt og forsøgte at tørre ansvaret af på hinanden. agn

På bryggebladet.dk den 8. september 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 8. september 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet