HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

GRØN PLADS-MØDE 13. SEPTEMBER

Lokalrådet opfordrer alle til at komme og give deres mening til kende.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 06.09.2006

Den 13. september kl. 19.00 inviterer lokalrådet og kulturhuset til debat- og dialogmøde om en kommende grøn plads i Leifsgade. Arrangørerne håber at se mange interesserede bryggeboere, så alle dele af det store projekt kan blive debatteret og belyst.

Arkitekt Katrine Juul vil holde oplæg om sit skitseforslag, og derefter er ordet frit (se skitserne i nogle af de tidligere artikler om pladsen - brug links i bunden af denne artikel)

– Vi har også inviteret politikere og embedsmænd fra kommunen, da det jo er dem, som skal betale for anlægget, men de deltager på lige fod med alle andre, og det vil ikke blive en paneldebat, forklarer Jack Mortensen fra lokalrådets grøn plads-udvalg.

– Tværtimod lægger vi op til åben debat og ser meget frem til at få input fra alle, som måtte have en mening, forklarer han.

To fluer med ét smæk

Som omtalt i Bryggebladet i foråret vil lokalrådet slå to fluer med et smæk og skabe en ny plads i Leifsgade i forbindelse med et kommende underjordisk parkeringshus.

Det underjordiske parkeringshus er en del af kommunens store parkeringsstrategi, som i løbet af de næste små ti år vil nedlægge en række gadeparkeringspladser for at flytte dem til parkeringshuse.

Indtil videre er der planer om mindst to parkeringshuse på Bryggen. Det ene skal altså ligge i Leifsgade under den nuværende legeplads, og det andet skal placeres på den lille plads ved Gunløgsgade, Snorresgade og gaden Islands Brygge (overfor Pinen).

Det er netop vedtaget, at parkeringshuset under legepladsen kommer med i første etableringsfase, der løber frem til 2009.

Bedre byrum

Kommunens tanke er at flytte parkerede biler væk fra gaden og lave nogle bedre byrum til københavnerne.

Det er derfor, at lokalrådet har bedt Katrine Juul udarbejde et forslag til, hvordan man kan forbedre byrummmet oven på det kommende parkeringshus i Leifsgade.

Eller som lokalrådets Jack Mortensen udtrykte det over for Bryggebladet i foråret:

– Kommunen får deres parkeringshus, og vi får den grønne plads, vi har drømt om i mange år.

For Katrine Juul har det været vigtigt, at parkeringshuset ikke bliver det dominerende element på pladsen.

Derimod har hun ønsket at skabe en grøn plads med plads til alle, både børnefamilier, ældre, de tørstige samt børn på legepladsen.

Pladsen skal først og fremmest være en plads for bryggeboerne i modsætning til eksempelvis Havneparken, der i høj grad også er populær blandt ikke-bryggeboere.

Den kommunale, bemandede legeplads, som bor på området i dag, får nye lokaler i forslaget, og der skal fortsat være en boldbane.

I det nordvestlige hjørne laves der plads til de tørstige bryggeboere, som også befolker pladsen i dag. ”Café Kold Røv”, som den hedder i projektet, indrettes under selve pladsen med et ovenlysvindue.

Parkometre betaler P-hus

Indtil videre har både embedsmænd og politikere i kommunen været meget begejstrede for lokalrådet og Katrine Juuls skitser.

Så hvis alt går vel, håber lokalrådet, at kommunen kan finde penge i budgettet til at etablere den grønne plads, lige efter parkeringshuset er blevet opført.

Der er nemlig penge til parkeringshuset. Det er som nævnt en del af en overordnet parkeringsplan, der finansieres ved udvidelse af parkometerordningen.

Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet sætter kommunen parkometre op på Bryggen i januar 2007. Eller i hvert fald den del af Bryggen, der afgrænses af Sturlasgade mod syd.

Taksten for parkering på gade og i de kommende parkeringshuse bliver 9 kr. i timen. Beboerlicens kommer til at koste 175 kr. årligt.

Læs mere i følgende artikler:

23.08.06 - Parkeringshus inden 2009
07.06.06 - Bedre parkering giver dyrere kaffe
17.05.06 - Bondam støtter også grøn plads
17.05.06 - Grøn plads kan stå færdig i 2009
03.05.06 - Legepladsleder: – Ikke plads til børn på den nye plads
03.05.06 - Lokalrådet ændrer plads-skitser efter kritik
19.04.06 - Parkeringskælder giver ny plads
19.04.06 - Politikere siger ja tak til Leifs Plads

På bryggebladet.dk den 11. september 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 13-2006 (udkom den 6. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet