HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LOKALRÅDET ÆNDRER PLADS-SKITSER EFTER KRITIK

Men det kan ikke ikke undgås at pladsen skal laves om, mener lokalrådet. Derfor vil de hellere være på forkant.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 03.05.2006

I lokalrådet er man ked af de knubbede ord, som planerne om en ny plads har fået med på vejen af legepladsens leder Bjarne Jensen.

Ny skitse over den grønne plads. Boldbane, legeområde og legepladsens indendørs lokaler er gjort større i forhold til de tidligere offetnliggjorte skitser. (Skitse: Katrine Juul, Workshop Copenhagen)

– Der skal under alle omstændigheder laves om på pladsen, når kommunen går i gang med at anlægge det underjordiske parkeringsanlæg. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi fra lokal side går ind og forsøger at påvirke processen fra starten til fordel for bryggeboerne, siger Stine Skott, Henrik Mattsson og Jack Mortensen, der sidder i lokalrådets plads-udvalg.

Skitser som oplæg til debat

Lokalrådet medgiver, at det kan virke mærkeligt, at planerne blev offentliggjort, før lokalrådet havde drøftet dem med for eksempel personalet på legepladsen.

– Sagen er den, at kommunens parkeringsstrategi diskuteres i øjeblikket, og vi har derfor prioriteret at have et forslag klar til præsentation på borgermødet i morgen, forklarer de tre lokalrådsmedlemmer.

– Fra vores side har der hele tiden været tale om et oplæg til debat. Skitser til, hvordan pladsen kan komme til at se ud. Men vi er meget indstillede på at komme i dialog med alle bryggeboere om, hvordan pladsen skal se ud,

Lokalrådet har taget nogle af Bjarne Jensens kritikpunkter til efterretning og har derfor i samarbejde med arkitekten Katrine Juul udarbejdet et nyt forslag til indretning, hvor der bliver bedre plads til børnene.

Som det fremgår af skitsen her på siden, betyder det blandt andet, at boldbanen gøres større, og at der i det hele taget bliver mere plads til lege-aktiviteter, idet et større område får såkaldt armeret græs. Samtidig er man også parat til at lave legepladsens indendørs lokaler større.

Men lokalrådet fastholder, at der også skal være plads til andre end børnene på pladsen. Så pladsen er i det nye forslag stadig delt i to. For det første et børne-område, hvor der anlægges armeret græs, hvor der kan køres med legevogne, og for det andet et mere park-agtigt område, der henvender sig til et mere voksent klientel.

Plads med plads til alle

– Vi har lagt vægt på, at det skal være en grøn plads, hvor der vitterligt er plads til alle. Børn selvfølgelig, men også familier, pensionister og tørstige sjæle. I det hele taget en plads for og til bryggeboerne som et alternativ til Havneparken, som jo i lige så høj grad er en park for hele København, siger Henrik Mattsson fra lokalrådet.

– Og nu er det jo heller ikke sådan at den bemandede legeplads har monopol på hele arealet, siger Jack Mortensen og henviser til at der tidligere er afholdt festivaler og markedsdag på pladsen.

Lokalrådet vil gerne i dialog med bryggeboerne om, hvad pladsen skal bruges til.

Første mulighed er i morgen på et debatmøde om parkering, som kommunen afholder.

Desuden planlægger lokalrådet at holde et debatmøde i kulturhuset i nær fremtid, hvor alle interesserede opfordres til at møde op og give deres holdning til kende. Mere om dato og tidspunkt følger i kommende numre af Bryggebladet.

Læs mere i følgende artikler:

03.05.06 - Legepladsleder: – Ikke plads til børn på den nye plads
19.04.06 - Parkeringskælder giver ny plads
19.04.06 - Politikere siger ja tak til Leifs Plads

På bryggebladet.dk den 3. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 08-2006 (udkommer den 3. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet