HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

POLITIKERE SIGER JA TAK TIL LEIFS PLADS

Politikere fra et bredt politisk spektrum er meget positive. Der er dog endnu ikke bevilget penge til en ny plads.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 19.04.2006

Både Socialdemokraterne, Venstre og SF er meget glade for lokalrådet og Katrine Juuls projekt Leifs Plads, som kombinerer underjordiske parkeringspladser med et nyt byrum på overfladen.

– Det er vigtigt, vi får bevaret grønne arealer eller omdanner dem på en måde, så de kan bruges af mange. Derfor er jeg meget positiv overfor at få indarbejdet sådanne ideer i vores parkeringsprojekter. Ikke mindst her, hvor pladsen længe har fremstået noget forsømt, siger Jesper Schou Hansen fra Venstre.

– Når vi er færdige med byggeprocessen, skal området jo retableres, og så vil det være logisk at få tænkt over bedre måder at bruge pladsen på, siger Jesper Schou Hansen, som endnu ikke vil lægge sig fast på den endelige udformning, men ser gode perspektiver i lokalrådets forslag.

Også SF’s Lotte Thiim Bertelsen er positiv:

– Tanken med den nye parkeringsstrategi er jo at få bilerne væk fra gaderne og ned under jorden, så der bliver mere plads til københavnerne på overfladen, siger hun.

Sådan kan Leifs Plads komme til at se ud - klik for større billede med uddybende forklaringer. (Skitse: Katrine Juul)

Tilsvarende meldinger kommer fra Winnie Larsen-Jensen (S):

– Pladsen har længe trængt til en ansigtsløftning. Så lokalrådets projekt lyder smadderrelevant, også fordi der er så meget pres på Havneparken, siger hun.

– Vi politikere har i forbindelse med parkeringsprojektet været på studie-tur til Lyon for at se på, hvordan man kan kombinere nye parkeringsanlæg med offentlige parker, fortæller Winnie Larsen-Jensen, der ser mange ligheder med Leifs Plads.

På trods af de mange lovord er ingen af de tre politikere fra Teknik- og Miljøudvalget endnu parate til at udskrive en check til projektet. Men nu er der i hvert fald taget hul på dialogen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) inden deadline.

Læs mere i følgende artikler:

19.04.06 - Parkeringskælder giver ny plads
05.04.06 - To underjordiske p-huse på Bryggen

På bryggebladet.dk den 17. april 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 07-2006 (udkommer den 19. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet