HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER GIVER NY PLADS

Lokalrådet vil slå to fluer med et smæk og skabe en ny plads i Leifsgade i forbindelse med et kommende underjordisk parkeringshus. Politikere er glade for forslaget.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 19.04.2006

Lokalrådet har i samarbejde med den lokale arkitekt Katrine Juul udarbejdet et forslag til en ny plads i Leifsgade, som skal bygges ovenpå den underjordiske parkeringskælder, som kommunen planlægger.

Sådan kan Leifs Plads komme til at se ud - klik for større billede med uddybende forklaringer. (Skitse: Katrine Juul)

– Kommunen får deres parkeringshus, og vi får den grønne plads, vi har drømt om i så mange år, siger Jack Mortensen fra lokalrådet til Bryggebladet.

Det er ikke første gang, der er planer om at omdanne legepladsen og boldbanerne til en grøn plads. Tidligere projekter er imidlertid strandet på spørgsmålet om økonomi.

Denne gang er udsigterne til realisering noget bedre. Både S, V og SF er, som det fremgår af denne artikel positivt indstillede overfor lokalrådets planer.

Plads med plads til alle

Projekt ”ny plads i Leifsgade” er blevet aktuelt igen på grund af kommunens planer om et underjordisk parkeringsanlæg.

Arkitekt MAA Katrine Juul fra Workshop Copenhagen i Isafjordsgade er kvinden bag skitserne til Leifs Plads.

Sådan ser pladsen ud i dag. Den domineres af en stor asfalteret boldbane. I pladsens nordlige ende ligger den kommunale legeplads samt den ”røde plads”, som benyttes af Bryggens tørstige sjæle. Både legeplads, boldbane og drikke-muligheder er tænkt ind i det nye projekt. (Foto: Ricardo Ramirez)

Hun mener, det er vigtigt, at parkeringen ikke bliver det dominerende element på pladsen.

– Jeg har været utrolig glad for, at lokalrådet har været så aktive. Vi har været enige om, at det skal være en plads for alle bryggeboere: Både børnefamilier, ældre, de tørstige samt børn på legepladsen.

Plads til de tørstige

I projektforslaget er der lavet plads til alle de nuværende aktiviteter på pladsen. Den kommunale bemandede legeplads får nye lokaler. Der laves boldbane og legeplads. Pladsen gennemskæres af en sti.

I det nordvestlige hjørne laves der plads til de tørstige bryggeboere, som også befolker pladsen i dag. ”Café Kold Røv”, som den hedder i projektet, indrettes under selve pladsen med et ovenlysvindue.

Alternativ til Havneparken

– Der skal være plads til alle på Leifs Plads. Vi forestiller os, at pladsen først og fremmest vil henvende sig til lokale bryggeboere som et stærkt alternativ til Havneparken, der jo er temmelig overrendt om sommeren, siger Henrik Mattson, som sammen med blandt andre Jack Mortensen sidder i lokalrådets Leifs Plads-udvalg.

Lokalrådet regner med, at projektet kan gennemføres, fordi kommunen allerede skal bruge mange penge på et nyt parkeringsanlæg. Desuden har initiativtagerne undladt at inddrage Gunløgsgade og Bergthorasgade i pladsen fordi det vil medføre for store komplikationer i forhold til rørføring og andet.

– Den store forskel til tidligere er, at vi har koblet os på et konkret parkeringsprojekt, som der er sat penge af til, siger Jack Mortensen fra lokalrådet.

Lokalrådet skal i den kommende tid mødes med repræsentanter fra den kommunale forvaltning for at præsentere projektet, og de regner også med at præsentere deres visioner på det store parkeringsmøde, som kommunen afholder den 4. maj.

Læs mere i følgende artikler:

19.04.06 - Politikere siger ja tak til Leifs Plads
05.04.06 - To underjordiske p-huse på Bryggen

På bryggebladet.dk den 17. april 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 07-2006 (udkommer den 19. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet