HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

PARKERINGSHUS INDEN 2009

Parkometre opsættes på Bryggen i januar 2007

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 23.08.2006

Inden udgangen af 2009 har Bryggen fået et parkeringshus med omkring 300 pladser under den nuværende legeplads i Leifsgade.

I januar 2007 sættes parkometre op på Bryggen. Taksten for parkering på gade og i kommende parkeringshus bliver 9 kr./timen. Beboerlicens kommer til at koste 175 kr. årligt

Det betyder samtidig, at en eventuel ny grøn plads, der skal etableres ovenpå den underjordiske parkeringskælder, er rykket et skridt nærmere realisering.

Som omtalt i Bryggebladet i foråret har kommunen vedtaget en stor parkeringsstrategi, der frem til 2014 samlet set skal give københavnerne flere parkeringspladser: Flere under jorden og færre parkerede biler på gadeplan.

Planen er inddelt i flere faser. I dag (efter redaktionens slutning) forventes politikerne at vedtage, at parkeringshuset i Leifsgade skal etableres i den såkaldte fase 1, der løber frem til 2009.

Parkeringsprojektet finansieres ved at udvide parkometerordningen til blandt andet at omfatte Bryggen. Eller i hvert fald den del af Bryggen der afgrænses af Sturlasgade mod syd.

Kommunen forventer at opstille parkometre på Bryggen i januar 2007.

Læs mere i følgende artikler:

07.06.06 - Bedre parkering giver dyrere kaffe
17.05.06 - Bondam støtter også grøn plads
17.05.06 - Grøn plads kan stå færdig i 2009
03.05.06 - Legepladsleder: – Ikke plads til børn på den nye plads
03.05.06 - Lokalrådet ændrer plads-skitser efter kritik
19.04.06 - Parkeringskælder giver ny plads
19.04.06 - Politikere siger ja tak til Leifs Plads

På bryggebladet.dk den 23. august 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 12-2006 (udkommer den 23 august).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet