HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

GRØN PLADS KAN STÅ FÆRDIG I 2009

Stor opbakning til både parkeringsanlæg og ny grøn plads i hjertet af Bryggen. Kommunale embedsfolk er meget begejstrede for lokalrådets forslag, visteringe besøgt borgermøde om underjordiske parkeringsanlæg.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 17.05.2006

Lokalrådets forslag til en grøn plads i Gunløgsgade/Leifsgade får stor opbakning fra såvel kommunens politikere som embedmænd.

Lokalrådets rettede forslag til en grøn plads. Boldbanen og legepladsområdet bliver meget større end i det første forslag. Lokalrådet mener dermed at imødekomme kritikken fra blandt andre legepladsens leder. Arkitekt Katrine Juul fra Workshop Copenhagen har udarbejdet skitserne for lokalrådet. Du kan se en en model af pladsen i Workshoppen, Isafjordsgade 4. KLIK FOR AT SE EN STOR UDGAVE AF BILLEDET (ÅBNER I SÆRSKILT VINDUE)

Hvis alt går som lokalrådet håber, kan pladsen være klar i 2009.

Først skal politikerne lige vedtage at bygge et underjordisk parkeringsanlæg på den nuværende asfalterede boldbane og legeplads.

Men det gør de nok også. Parkeringsanlægget er nemlig en del af en stor parkeringsstrategi, hvor der opsættes parkometre i brokvarterne.

Indtægterne herfra skal bruges til at flytte bilerne fra gaden og ned under jorden i 40 pårkeringshuse i hele byen, der skal opføres frem til 2014.

To p-anlæg på Bryggen

Mindst to af disse skal formentlig ligge på Bryggen, og legepladsen virker som den mest optimale placering til det ene anlæg.

Det mener både embedsfolk samt de forholdsvis få bryggeboere, der deltog i kommunens stort anlagte debatmøde for nylig.

Lokalrådet og arkitekt Katrine Juul benyttede lejligheden til at præsentere planerne for den grønne plads, hvilket vakte udelt begjestring hos alle fremmødte – ikke mindst embedsmændene.

P-anlæg skaber ikke ekstra trafik

Kommunen har endnu ikke vedtaget i hvilken rækkefølge de 40 p-huse skal bygges. Men de foreløbige meldinger fra embedsmændene er, at Bryggen kommer med i første etape. Derfor kan pladsen stå færdig i 2009.

Det hele afhænger dog af, om der skal laves en såkaldt VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for parkeringsanlægget.

Desuden skal man ikke glemme, at der også skal bevilges penge til pladsen.

Målet med parkeringsprojektet er at nedlægge 1.000 gadeparkeringspladser og oprette 4.000 underjordiske, for dermed at skabe bedre plads til byrum på overfladen.

Kommunen forventer ikke at parkeringsanlæggene vil skabe øget biltrafik, da de først og fremmest vil blive brugt af lokale beboere, der i øjeblikket kører meget rundt for at finde en af de sparsomme parkeringspladser.

Lokalrådet udskyder debatmøde om grøn plads

Prisen for en beboerlicens til parkometerområderne, der giver ret til at parkere på gaden såvel som under jorden, bliver 175 kr.

Lokalrådet planlægger at holde et debatmøde om ønskerne til en eventuel ny plads.

Oprindeligt var tanken at booke tid i kulturhuset før sommerferien, men rådet har nu valgt at udskyde mødet til efter sommerferien.

Indtil da kan man betragte en model af de foreløbige planer i en udstilling hos WorkshopCopenhagen i Isafjordsgade 4.

Læs mere i følgende artikler:

17.05.06 - Bondam støtter også grøn plads
03.05.06 - Legepladsleder: – Ikke plads til børn på den nye plads
03.05.06 - Lokalrådet ændrer plads-skitser efter kritik
19.04.06 - Parkeringskælder giver ny plads
19.04.06 - Politikere siger ja tak til Leifs Plads

På bryggebladet.dk den 17. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 09-2006 (udkommer den 17. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet