HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER:
ENDELIG NEDLÆGGES ØRESTADSSELSKABET

Leder i Bryggebladet 08-2004 (05.05.2004)

"Hvad rager den kommunalreform egentlig os?" Der bliver ikke ændret på Københavns Kommunes geografiske grænser, og opgaverne forbliver på en lang række områder de samme. Københavns Kommune er jo som bekendt både amt og kommune på samme tid.

Men... På en række områder arbejder Københavns Kommune tæt sammen med naboerne. Det gælder blandt andet sygehus- og ikke mindst trafikområdet. Det er der mange gode grunde til. Det nytter ikke, at man i et tætbefolket hovedstadsområde lader de enkelte kommuner bestemme over veje, busser og tog. Kun gennem kommunale samarbejder sikres et sammenhængene kollektivt transportsystem.

Dette fremgår da også tydeligt af regeringens oplæg til fremtidens Danmark, hvor der brydes med de seneste års traditioner for uddelegering af ansvaret for den kollektive trafik på mange forskellige selskaber. Regeringen lægger ikke op til at gå hele vejen - og dermed samle alle selskaber i ét, som det ellers med stor succes er blevet gjort i Skåne. Men gennemføres regeringsudspillet samles selskaberne i hvert fald på færre hænder. Fri konkurrrence er sikkert godt på en række andre områder. Men i forhold til den kollektive trafik nytter det ikke at busser, tog og metro konkurrerer med hinanden. De skal supplere hinanden for at blive et levedygtigt alternativ til privatbilismen.

Derfor er det glædeligt, at regeringen foreslår en opsplitning af Ørestadsselskabet i en togdriftsdel, der overdrages til DSB, og en byudviklingsdel. Med andre ord en nedlæggelse af det nuværende skandale-selskab. Begrundelsen for at nedlægge Ørestadsselskabet er officielt, at metrobyggeriet snart er tilendebragt, og at der nu mere er brug for et egentligt driftsselskab. Men mellem linjerne må det konstateres, at regering og ministerium vender tommelfingeren nedad i forhold til Ørestadskonstruktionen.

Det kræver en stor portion mod at lægge sig ud med det magtfulde Ørestadsselskab. Også selvom man er regering.

Ja, det lyder utroligt, men det må ikke desto mindre være konklusionen på de seneste mange års skandaler, der ikke har haft konsekvenser for Ørestadsselskabet. Opbakningen fra de store partier - Venstre og Socialdemokraterne - har hidtil været enstemmig. Med regeringens oplæg er det første gang, der anes en sprække i opbakningen. Hvis det virkelig er ærligt ment, kan alle københavnere i det mindste én gang takke den nuværende borgerlige regering.

En afvikling af Ørestadsselskabet ændrer ikke ved, at metroen efterlader en tocifret milliardregning. Den skal betales, når det viser sig, at grundsalget i Ørestad ikke har været tilstrækkeligt stort. Dette vil formentlig allerede ske i forbindelse med Rigsrevisionens rapport om Ørestadsselskabets skrantende økonomi, der offentliggøres til efteråret.

Denne regning må de ansvarlige politikere forholde sig til. De må erkende, at de begik en fejl. De lod et lukket selskab bygge en meget dyr metro. Og så må de gå til os - vælgerne - med regningen.

Det er lige så meget i dette lys, at overborgmesterens kradse udmeldinger i dagspressen sikkert skal ses. Selvom metroen utvivlsomt er et socialdemokratisk hjertebarn, er Kramer nok så garvet, at han godt kan se, hvilken vej vinden blæser. Så hans udmeldinger mest et forsøg på at afskrive sig betalingsforpligtelserne. Københavns Kommune ejer jo halvdelen af metroen, men Kramer vil sikkert hellere have, at alle danske skatteydere skal være med til at betale regningen.

Med den delvise nedlæggelse af Ørestadsselskabet har politikerne lovet vælgerne, at der ved eventuelle fremtidige udbygninger af den kollektive trafik i Hovedstaden bliver spillet med åbne kort. Så borgerne reelt kan forholde sig til, hvad det koster. agn

På bryggebladet.dk den 4. maj 2004.
Redigeret udgave af leder der bringes i Bryggebladet den 5. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet