HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SPORSKIFTE ÅRSAG TIL METRO-AFSPORING

Noter om metroen.

BRYGGEBLADET 18.02.2004 - Jernbanetilsynet har nu afsluttet undersøgelsen af, hvorfor et metrotog tidligere på året blev afsporet. Ifølge Metroservice A/S var årsagen, at toget blev ledt ind i et sporskifte, der ikke var stillet korrekt. »Afsporingen var en udramatisk hændelse uden personskade, og de materielle skader havde kun beskedent omfang«, skriver driftsselskabet i en pressemeddelelse.

Jernbanetilsynets undersøgelse konkluderer, at sikkerhedsprocedurerne i forbindelse med manuel drift ikke fuldt ud blev fulgt, og tilsynet har derfor bedt metroselskaberne redegøre for hvorfor alarmerne blev overhørt.

Afsporingen skete heldigvis på et tidspunkt, hvor toget, der blev ført manuelt, var passagerløst, og Metroservice oplyser, at der kun i sjældne tilfælde vil være passagerer med, når toge i nødsituationer skal fremføres manuelt.

Ny tragisk faldulykke

I slutningen af sidste uge skete der endnu en tragisk faldulykke. En ung mand faldt ned fra rulletrappen og kom alvorligt til skade. Ørestadsselskabet håber at de sikkerhedsmæssige tiltag man satte i værk i efteråret - som følge af to andre faldulykker med dødelig udgang - fremover vil kunne forhindre sådanne ulykker. Desværre ser det ud til, at de nye gelændere og øvrig afspærring først bliver klar til august 2004.

På Østamager fortsætter diskussionerne om nedgravning af metroen. Senest har Ørestadsselskabets formand Henning Christophersen (V) forsøgt at kaste ansvaret videre op i systemet. Han har udtalt, at Ørestadsselskabet blot udfører det stykke arbejde som ejerne (blandt andet staten og Københavns Kommune) har bedt selskabet om at lave. Og derfor fortsætter byggeforberedelserne til metroens lufthavnsetape på trods af de massive borgerprotester.

Selskaberne bag metroen har i øvrigt sendt første nummer af nyhedsbrevet »Metronyheder« på gaden. Det skal udkomme hver 14. dag og oplyser passagererne om driften. I det første nummer står blandt andet at læse, at metroen er »bedre end sit rygte«. Nyhedsbrevet kan hentes på stationerne. Næste nummer udkommer den 25. februar. agn

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 18. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 18. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet