HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HUR NEDLÆGGES OG GENOPSTÅR I NY FORKLÆDNING

Kommunalreform får færre konsekvenser for københavnerne end resten af landet.

BRYGGEBLADET 05.05.2004 - Københavns Kommune fungerer i dag allerede som både amtslig og kommunal myndighed, og blandt andet derfor vil en kommende kommunalreform på de fleste områder være uden mærkbar betydning for borgere i Københavns Kommune, herunder bryggeboerne.

Modelbus

Men som det fremgår af anden artikel her på siden, vil borgerne på det kollektive trafikområde opleve en del mærkbare ændringer. I udspillet lægger regeringen op til en række ændringer af bus- og togdriften i hovedstadsområdet. Foruden at foreslå at DSB overtager metroen, vil der komme helt konkrete ændringer.

På landsplan vil regeringen lægge busplanlægningen ud til de enkelte kommuner, som bliver betydeligt større end de nuværende. Dertil kommer, at der i "sammenhængende pendlingsområder skal oprettes tværkommunale selskaber med ansvar for de regionale busruter."

I erkendelse af at det kollektive trafikbehov er væsentligt mere intensivt i hovedstadsområdet, foreslås det, at man i hovedstadsområdet opretter et tvækommunalt selskab, der skal have ansvar for drift af både regionale og lokale busser samt lokalbanerne i blandt andet Nordsjælland.

Selskabet får navnet Hovedstadens Trafikfællesskab. Dette selskab skal også fastsætte taksterne.

Derudover skal der oprettes Hovedstadsområdets Kollektive Trafik Råd, der skal sikre sammenhængen i hovedstadsområdets kollektive trafik. Rådet skal koordinere busser, metro, s-tog og regionaltog.

Alt i alt ser det altså ud til, at HUR i dets nuværende form skal nedlægges, men at der oprettes et fællesskab og et råd, som på mange områder skal overtage HUR's nuværende opgaver.

Det skal understreges, at der indtil videre blot er tale om et udspil. I den nærmeste fremtid venter forhandlinger mellem Folketingets partier, hvor den store udfordring for alle parter bliver at få de to store partier - Venstre og Socialdemokraterne - til at blive enige om en reform. Kun på denne måde sikres det, at en eventuel ny regering ikke vil ændre på beslutningerne. agn

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 4. maj 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 5. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet