HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NYE BRYGGEBOERE ÆNDRER BYDELENS STEMMEMØNSTER

Bryggen er stadig rød. Men i modsætning til tidligere er Bryggen i dag mindre rød end resten af København. ”Kramers kraner” har ændret Bryggens befolkningssammensætning.

BRYGGEBLADET 23.11.2005 - Venstrefløjen blev samlet set valgets store vinder på Bryggen. I 2001 fik Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i alt 52,6 procent af stemmerne på Bryggen. Denne gang er andelen steget til 56,0 procent først og fremmest på grund af Socialdemokraternes fremgang.

Kramers Kraner har haft betydning...

Samtidig er den borgerlige fløj med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti gået tilbage, og de Radikale i midten gået frem, hvilket alt i alt betyder, at Bryggen er rykket mod venstre. Sammenlignes dette med tallene for hele København, viser det sig imidlertid, at Bryggen ikke er rykket lige så meget mod venstre som resten af København.

Faktisk er venstrefløjens opbakning på Bryggen i dag mindre end i København som helhed. Det plejer at være omvendt – i den røde hovedstad plejer Bryggen at være mere rød end gennemsnitttet.

En stor del af forklaringen på dette forhold er formentlig, at der siden 2001 er kommet omkring 1.600 ekstra vælgere på Bryggen. De ekstra vælgere bor i de mange nye boliger i Havnestad og på Ny Tøjhusgrunden.

Det tyder derfor på, at de nye bryggeboere er mindre venstreorienterede end beboerne på det ”gamle Bryggen”.

Det skal med det samme tilføjes, at der ikke er tale om meget markante forskelle, men forskellene er alligevel så tilpas tydelige og afviger som nævnt fra tidligere valgresultater, at det virker sandsynligt, at de mange nye bryggeboere vitterligt stemmer anderledes end de gamle.

Især når man i forklaringen medtager det faktum, at de nye boliger generelt er dyrere end de gamle. Boligerne er dermed mere indtægtskrævende, og der er en generel tendens til at jo større indtægtsniveau man har, desto mere borgerligt stemmer man.

Dertil kommer, at de Radikale også er gået forholdsmæssigt mere frem på Bryggen end i København som helhed.

Selvom begrebet ”den kreative klasse” nok er lige lovligt fortærsket, så er det et faktum, at de Radikale henter forholdsvist flere stemmer hos segmentet af akademikere og andre højtuddannede. Denne gruppe bor der også flere af i de nye boliger.

Om fire år vil det sikkert være muligt at få endnu tydeligere indikationer på, om det ovennævnte er rigtigt eller blot skyldes tilfældligheder. Til den tid vil langt flere mennesker være flyttet til Bryggen i de boligbyggerier, der opføres i øjeblikket og planlægges opført.

Samtidig vil de prisstigninger på andelsboliger, som mange lokale andelsboligforeninger vedtager i år, også have haft mere effekt om fire år, hvilket også vil have en indflydelse på, hvem der har råd til at flytte til Bryggen.

Den tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen var glad for kraner. Kramers kraner er i gang med at ændre Bryggens befolkningssammensætning, og noget tyder på, at det i et vist omfang allerede har ændret og i fremtiden vil ændre bryggeboernes stemmeafgivning. agn


Links til andre artikler:

23.11.05 - Ritt indtager Bryggen og København
23.11.05 - Sådan stemte bryggeboerne
23.11.05 - Bryggens top 15: Overborgmesterduel fyldte meget
23.11.05 - Nye bryggeboere ændrer bydelens stemmemønster
23.11.05 - Pokerspil, rævekager & borgmesterkabaler
23.11.05 - Bryggebo i Regionsråd
23.11.05 - Hvad skal de nye borgmestre lave?
23.11.05 - Ledende artikel: Tillykke til Ritt, Trine og Jesper

På bryggebladet.dk den 21. november 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 18-2005 (udkommer den 23. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet