HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BØRNEHAVENS DILEMMA: AT EJE ELLER EJ

To forligsforslag i sagen om spejdergrunden giver Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde forskellige muligheder.

BRYGGEBLADET 08.06.2005 - "Vi mener ikke, at det er så vigtigt at eje huset fremfor at leje det", siger Charlotte Biil.

Hun er generalsekretær i Menighedernes Daginstitutioner, en landsdækkende paraplyorganisation for 180 selvejende daginstitutioner, heriblandt både Anna Poulsens Minde og Fritidshjemmet Thorshave.

– En uopsigelig brugsret over området er lige så godt. Det vigtigste er dog, at der snart kommer ro på af hensyn til børnene, siger Charlotte Biil.

Hun bakkes op af de fleste implicerede aktører i sagen om opdeling af spejdergrunden – kun Anna Poulsens Minde har ikke tilsluttet sig en forligsaftale.

Charlotte Biil hentyder til en af to forligsforslag, som er i omløb i medierne for tiden. Den ene af forligsforslagene hæfter sig ved, at der er en tidsubegrænset brugsret til den del af spejderhuset, der står på den omdiskuterede grund, som børnehaven har fået tildelt af Københavns Kommune. Tildelingen er sket fordi skolen skal udvides, og derfor har børnehaven skulle forlade den hidtidige legeplads længere mod nord.

Forligsforslaget er udarbejdet af Menighedernes Daginstitutioner og paraplyorganisationen for spejderne – Det Danske Spejderkorps.

– Det er et forslag, hvor alle parter må give sig lidt, men det er selvfølgelig op til at politikerne at godkende eller afvise aftalen, siger Charlotte Biil.

Sagen om fordeling af spejdergrunden har affødt mange artikler i Bryggebladet. På det seneste har sagen sågar været nyhedsstof i både Jyllands Posten, Amager Bladet og Københavns Radio.

At eje

Ifølge Jyllands Posten er forældrebestyrelsen iAnna Poulsens Minde ikke interesseret i den ovennævnte forligsaftale, fordi brugsretten kan inddrages i det tilfælde, at børnehaven ”ikke længere ønsker eller er i stand til at gøre brug af sin brugsret til spejderhytten”.

Derfor arbejdes der sideløbende med en forligsaftale hvor Anna Poulsens Minde overtager en del af huset gennem en købsaftale.

Denne forligsaftale skulle efter sigende forhandles af borgerrepræsentanten Jesper Schou Hansen (V). Der er dog stadig diskussion om prisen, og de krav som stilles af køberen.

Børnehaven vil for 50.000 kroner gerne købe den del af huset, der ligger på den del af grunden, som de er blevet tildelt .

Dette under forudsætning af, at sælgeren afholder udgifter til blandt andet brandvæg og at kommunen laver døre ud mod legepladsen.

Opfyldes disse krav er børnehaven også indstillet på at låne sin del af huset ud til spejderne, når børnehaven ikke selv benytter lokalerne.

Eller ikke eje

Men dette forslag er spejderne ikke interesseret i. De anfører, at huset er vurderet til over 300.000 kroner, så hvis man ønsker at købe en tredjedel af huset er en pris på der tale om en helt anden pris.

Dertil kommer at spejderne heller ikke er interesserede i en salgsaftale, der indebærer at skatteborgerne skal betale.

– Anna Poulsens Minde har i modsætning til de fleste andre lejlighedsbørnehaver mulighed for at gå et sted hen med grønne omgivelser, som er deres eget og ligger tæt på institutionen. Det er et utroligt privilegium, sagde Charlotte Biil til Jyllands Posten om den mulighed, der foreligger, hvis bestyrelsen i Børnehaven kan komme overens med spejderne om brug af spejderhytten og grunden.

Om børnehaven køber eller lejer sig ind hos spejderne er stadig uvist. Anna Poulsens Minde har fået adgang til en legeplads på Sundholm i venteperioden.

Fritidshjemmet Thorshave flytter snart på deres nye adresse få meter syd fra spejderhytten. ljg


Links til alle tidligere artikler om sagen:

25.05.05 - Ultimatum til børnehave
04.05.05 - Ingen aftale med spejdere endnu
20.04.05 - Politisk opbakning til spejderne
06.04.05 - Spejdergrunden tager form
23.03.05 - Spejderne opsiges
09.03.05 - Kommunalt ultimatum til spejdere
09.02.05 - Kampen om spejdernes trekant
09.02.05 - Bryggebladet mener: Hvad gør vi nu, lille kommune?

På bryggebladet.dk den 7. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 10-2005 (udkommer den 8. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet