HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

POLITISK OPBAKNING TIL SPEJDERNE

Alt tyder nu på, at spejderne bliver på Artillerivej - i halvdelen af huset i værste fald.

BRYGGEBLADET 20.04.2005 - For mig at se, så var spejderne simpelthen ved at blive løbet over ende af det kommunale bureaukrati, siger Jesper Schou Hansen, medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre, til Bryggebladet.

- Det er helt urimeligt i betragtning af, at spejderne hele tiden har gjort alt, hvad de kunne for både at hjælpe børnehaven og i øvrigt også Thorshave, der også er på grunden. De fortjener ros og ikke trusler om opsigelse og bortvisning fra grunden, fortsætter han.

Spejdernes hytte og legeplads bruges på nuværende tidspunkt af Fritidshjemmet Thorshave som afventer istandsættelse af deres eget hus på den sydlige del af spejdergrunden

Jesper Schou Hansens udmelding kommer efter et møde i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor politikerne tog beslutning om at få forvaltningen til at ” kontakte bestyrelsen i den selvejende institution (Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde) med henblik på at få etableret et samarbejde med spejderne og udnytte fællesarealet til både børnenes og spejdernes bedste”. En beslutning som er taget, efter at Schou Hansen havde sørget for, at sagen blev sat på dagsordenen den 6. april.

- Længe så det ellers ud til, at spejderne måtte vige pladsen for Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde, der har brug for mere jord til udeareal. Men man kan ikke bare smide den ene gruppe væk – i dette tilfælde spejderne – på så ukritisk en facon, siger Jesper Schou Hansen.

Flere af udvalgets andre medlemmer har også rystet på hovedet af den forkludrede sagsgang.

- I stedet for at gå ind i et konstruktivt samarbejde om en helhedsløsning valgte forvaltningen at forsøge at fremme meget snævre interesser. Det må simpelthen gøres om, siger Bjarne P. Nielsen fra de Radikale til Bryggebladet.

- Der må findes en langsigtet helhedsløsning for området, der tilgodeser alle de involverede. Kommunen må simpelthen ændre praksis, når det gælder lignende private initiativer. Det vil børnene, Bryggen og København vinde mest ved, fortsætter han.

Delvis opsigelse

Alt tyder på, at der også er kommet en opblødning hos Vej & Park, hvor forvaltningen nu taler om en delvis opsigelse af spejderhytten, hvor kun den del af huset, som ligger på grunden, der er tildelt Børnehaven, skal rives ned. Også datoen for en aftale mellem parterne er blevet rykket flere uger til den 6. maj.

Desværre har forhandlingerne mellem børnehaven og spejderne ikke ført til en løsning endnu.

- Det var ikke muligt at finde en fælles løsning for den del af spejdernes bygning, som ligger på det areal, der fremover vil blive udlejet til Anna Poulsens Minde. Vej & Park opretholder derfor den delvise opsigelse af spejdernes lejemål, skrives der i referatet fra mødet mellem spejderne, børnehaven, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Vej & Park den 6. april.

Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde overvejer at købe den del af spejderhytten, som kunne bruges i forbindelse med deres legeplads.

- Som radikal politiker kan jeg naturligvis godt forstå børnehavens synspunkter om, at de skal have en hverdag til at hænge sammen for 42 børn. Men det er en kortsigtet løsning, som ikke må bremse en helhedsløsning for fællesarealet i de kommende år, slutter Bjarne P. Nielsen. ljg

Links til andre artikler:

06.04.05 - Spejdergrunden tager form
23.03.05 - Spejderne opsiges
09.03.05 - Kommunalt ultimatum til spejdere
09.02.05 - Kampen om spejdernes trekant
09.02.05 - Bryggebladet mener: Hvad gør vi nu, lille kommune?

På bryggebladet.dk den 21. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 07-2005 (udkom den 20. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet