HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KOMMUNALT ULTIMATUM TIL SPEJDERE

Spejdergruppen tvinges til at lave en lejeaftale med børnehaven Anna Poulsens Minde, ellers betragtes de som opsagt.

BRYGGEBLADET 09.03.2005 - "Det Vej & Park forlanger af os, svarer til frivillig tvang", siger Preben Jønsson fra spejdernes bestyrelse, om kommunens seneste udspil, som vedrører anvendelse af spejderhytten og spejdergrunden på Artillerivej.

Spejdernes hytte, som er genstand for stor debat, ligger indtil videre på Artillerivej.

- Vi har hele tiden tilbudt, at børnehaven kunne låne både hus og grund om dagen, mod at spejderne havde råderet over arealet om aftenen og i weekenderne. Vi ser gerne, at arealet bruges hele tiden af Bryggens børn, siger Preben Jønsson.

Men såvidt det erfares, ønsker Børnehaven Anna Poulsens Minde ikke at dele arealet og hus med spejdere, og derfor er situationen spidset til.

"Såfremt lejerne Det Danske Spejderkorps, Thorolfs Gruppe og Anna Poulsens Mindebørnehave indgår en skriftlig aftale om brug og anvendelse af den del af bygningen, vil Vej & Park frafalde kravet om en del af bygningens fjernelse fra det inddragne areal.

Såfremt Vej & Park ikke har modtaget en skriftlig aftale mellem Det Danske Spejderkorps, Thorolfs Gruppe og Anna Poulsens Mindebørnehave den 21. marts 2005, skal hele det lejede areal hermed betragtes som opsagt pr. tirsdag den 22. marts 2005 til fraflytning af det lejede areal fredag den 24. juni 2005. Vej & Park gør opmærksom på at det lejede areal skal ryddes for bygninger", skriver Vej & Park til spejderne den 21. februar.

Bryggebladet har forsøgt at kontakte lederen af Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde, Gunhild Pedersen, men det var ikke muligt at få en kommentar inden deadline. Det var ligeledes ikke muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Anne Stenkjær til dette nummer.

Børnehaven havde fået foretræde til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 8. december. Her forklarede forældrerepræsentanterne Anne Stenkjær og Birgit Rendsmark, at ”Anna Poulsens Minde ikke er tilfredse med denne løsning (som effektueres nu, red.), men får hermed et areal, der i størrelse modsvarer det de har på fælleden i dag og med direkte adgang til fælled og den lysregulering de anvender, når de går fra deres lejlighed til legeplads. Deres problem med denne løsning er grundens form og husets, som gør det vanskeligere at indrette grunden og overvåge børnene end det er på den mere regulære grund de har i dag”.

Baggrund

Ultimatummet fra Vej & Park kan være problematisk for Fritidshjemmet Thorshave, som i øjeblikket låner spejderhytten indtil deres pavilloner er flyttet på plads på den sydlige del af spejdergrunden i juni. Hvis spejderne og Børnehaven Anna Poulsens Minde ikke indgår en aftale, kan fritidshjemmet således blive nødsaget til at blive genhuset på ny. Spejderne søger nemlig, på nuværende tidspunkt, om nedrivningstilladelse.

Siden 1985 har Det Danske Spejderkorps, Thorolfs Gruppe, ejet hytten på Artillerivej 67 og haft en lejeaftale med kommunen om grunden på 4.000 kvadratmeter på Artillerivej. På grund af skolens udvidelse skal både Fritidshjemmet Thorshave og Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Mindes legeplads fraflytte deres nuværende arealer og flytte til nye områder. Derfor har kommunen opdelt spejdergrunden i tre, således at spejderne mister råderet over hele arealet.

- Spejderne ejer huset, men det er forvaltningens intention at overdrage lejen af hele det sydlige grundareal med spejdernes sal, toilet og indgang, samt gårdhave til Børnehaven Anna Poulsens Minde, skriver Bygge-og Teknikforvaltningen(BTF) i deres sagsbeskrivelse til politikerne.

- Man får virkelig fornemmelse af, at der ikke laves noget koordination mellem kommunens forvaltninger, siger Preben Jønsson.

- Den yderste konsekvens kan blive, at spejderne ophører på Bryggen, at der ikke etableres en fritidsklub i samarbejde med Thorshave i fremtiden, og at børn og unges forhold på Bryggen forringes, slutter Preben Jønsson. ljg

Links til tidligere artikler:

09.02.05 - Kampen om spejdernes trekant

På bryggebladet.dk den 9. marts 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 04-2005 (udkommer den 9. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet