HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SPEJDERNE OPSIGES

Nedtællingen til fraflytning af spejderhytten er påbegyndt. Alle parter håber stadig, at der kan laves en aftale mellem Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde og Det Danske Spejderkorps, Thorolfs Gruppe.

BRYGGEBLADET 23.03.2005 - "Vores ambition er ikke at få spejderne ud", siger Birgitte Kortegaard fra kommunens Vej og Park-afdeling.

Forvaltningens forslag tildeler Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde 986 kvadratmeter inklusive lidt under halvdelen af hytten, som Det Danske Spejderkorps Thorolfs Gruppe ejer.

– Vi så meget gerne, at der laves en aftale mellem spejderne og Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde. Men rent formelt er vi nødt til at opsige lejekontrakten for spejdernes hus. Den sag kan ikke trækkes i langdrag. Som det er nu, er børnehaven uden egen legeplads i næsten seks måneder, fra 1. april til oktober.

Birgitte Kortegaard hentyder til opsigelsen, som betyder, at spejderne skal fraflytte deres hus fredag den 24. juni 2005, medmindre der foreligger en skriftlig aftale mellem dem og børnehaven tirsdag den 22. marts.

Aftalen skulle gerne indeholde detaljer omkring brug og anvendelse af den del af bygningen som ligger på arealet, som er tildeldt Menighedsbørnehaven af Bygge- og Teknik udvalget. Men så sent som i søndags havde parterne (Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde og Det Danske Spejderkorps, Thorolfs Gruppe) ikke kontaktet hinanden.

Adspurgt om hvorfor Vej og Park ikke fortsat mæglede mellem parterne, svarede Birgitte Kortegaard:

– Dette er en mulighed for de to parter selv at finde en løsning. Hvis de ikke kommer frem til en aftale, så må vi se på det.

Selv om man får indtryk af, at muligheden for at forhandle stadig er til stede, er der nu sandsynligvis fastsat en tidshorisont på få uger for at få aftalen på plads.

– Nedrivning af spejderhytten kan være den yderste konsekvens, men vi håber selvfølgelig, at der kan findes en løsning, inden det når så vidt, siger Rasmus S. Hansen, fuldmægtig hos Vej og Park,

I klemme

Indtil videre har Menighedsbørnehaven været meget tavs omkring problematikken med at flytte deres legeplads over til spejdergrunden på Artillerivej.

– Det er ikke sådan, at vi ikke ønsker at udtale os om sagen, men vi vil gerne gøre det, når vi ved mere og har et bedre overblik, siger Anne Below Stenkjær, bestyrelsesformand i Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde.

På nuværende tidspunkt er børnehaven uden en egentlig legeplads, indtil forholdene på spejdergrunden er etableret til oktober, om cirka seks måneder.

– Lige nu skal vi have en hverdag, der hænger sammen for 42 børn. Det er dét, der driver værket, siger Anne Below Stenkjær.

– Det er vigtigt for os, at vi får et selvstændigt område hvor sikkerheden er i orden. Du skal huske på, at nogle af vores børn er nede i to-års alderen.

Kravet om et selvstændigt, sammenhængende område, er nok det punkt, som er sværest at imødekomme, hvis børnehaven skal have det antal kvadratmeter, som er tildelt af forvaltningen.

– Vi håber stadig på, at man kan sammensætte et løsningsforslag, som kan fokusere på en maksimal anvendelse af arealet, hvor overlappende, fælles interesser kan udnyttes langt mere koncentreret, siger Steffen Leth-Møller, kasserer i Thorolf.

Fritidshjemmet Thorshave accepterede forvaltningens løsningsforslag, selv om det betød, at de fik færre kvadratmeter. Begrundelsen for det var, at man kunne bruge spejdernes friareal om dagen, hvorimod spejderne kunne bruge fritidshjemmets areal om aftenen og i weekender.

– Thorshave har sagt ja til løsningsforslaget, fordi der var mulighed for at bruge spejdernes grund i dagtimerne. Men hvis spejderne opsiges, så er der der tale om en anden aftale, siger Steffen Leth-Møller.

Ulovlig opsigelse

Selvom spejderne i de første forhandlinger med kommunen havde håbet på, at der kunne laves en langtidsaftale, er der åbenbart ingen planer om at lave en sådan aftale. Heller ikke selvom forhandlingerne mellem børnehaven og spejdergruppen falder på plads.

– Idéen om en langtids-aftale kan ikke lade sig gøre. Der er kun tale om en ”areal-lejeaftale”. Men kan spejderne og børnehaven komme overens om brugen af huset, får spejderne lov til at ligge, hvor de er, indtil andet er aftalt, siger Rasmus S. Hansen fra Vej og Park.

Men lige nu er der ingen aftale og kun en opsigelse at tage stilling til for spej-derne. De afventer svar på en henvendelse til Borgerrådgiveren og har nu sendt en indsigelse til Vej og Park.

– Vores advokat mener, at opsigelsen er ugyldig, idet der er tale om en ekspropriation. I dette tilfælde er der et bestemt formalia, som skal overholdes. I Vej og Parks opsigelse er formkravet ikke iagttaget. Vi har derfor sendt en indsigelse til Vej og Park, siger Preben Jønsson fra spejdernes bestyrelse.

Uanset udfaldet af spejdergrundaffæren er tilliden til kommunens forvaltning blevet svækket hos alle parter.

– Københavns Kommunes lover nærdemokrati, hvor borgeren er i centrum. Men det holder ikke stik. Det er på tide, at embedsmændene finder ud af, at den gamle magistratordning er ophørt, slutter Preben Jønsson. ljg

Links til tidligere artikler:

09.03.05 - Kommunalt ultimatum til spejdere
09.02.05 - Kampen om spejdernes trekant

På bryggebladet.dk den 21. marts 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 05-2005 (udkommer den 23. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet