HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SPEJDERGRUNDEN TAGER FORM

BRYGGEBLADET 06.04.2005 - Der arbejdes på højtryk langs Artillerivej. Fritidshjemmet Thorshaves bygninger er flyttet, og der arbejdes med at istandsætte dem inden sommerferien. Udformningen af Thorshaves legeplads er også påbegyndt.

Vej og Park har indkaldt spejderne og Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde til møde den 6. april med henblik på at få en aftale på plads om deling af den nordligste del af spejdergrunden, hvilket ellers har voldt problemer hidtil.

Længere mod syd gennemgår boldbanerne og indgangen til rideskolen i Ballonparken en ansigtsløftning, som vil gøre området mere anvendeligt og tilgængeligt.

I øvrigt opføres der en ny handicapinstitution på området, som tidligere husede Jakobsen's Tømmerhandel og City Trafiks busholdeplads.

Inden længe vil man derfor kunne opleve et kilometer langt areal, som er forbeholdt børn og unge, og som strækker sig fra skolen til den nye handicapinstitution på Artillerivej 73. ljg

Links til tidligere artikler:

23.03.05 - Spejderne opsiges
09.03.05 - Kommunalt ultimatum til spejdere
09.02.05 - Kampen om spejdernes trekant

På bryggebladet.dk den 6. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 06-2005 (udkommer den 6. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet