HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KAMPEN OM SPEJDERNES TREKANT

Lokalplanen for Artillerivej Øst er vedtaget, men der er stadig tvivl om fordeling af spejdergrunden. Spejderne frygter for fremtiden.

BRYGGEBLADET 09.02.2005 - "Vej & Park opsiger hermed lejen af arealet til ophør fredag den 31. december 2004", skrives der i brevet til Thorolf Spejderne dateret den 20. september 2004.

Ved lejemålets ophør er lejer forpligtet til, at aflevere arealet rent og ryddeliggjort, udgravet for bygningsfundamenter, befæstelser m.v. og atter opfyldt i terrænhøjde med god naturlig fyld i overenstemmelse med §10."

"Vi aner ikke om vi, efter at have genhuset Thorshave, opsiges og helt skal fjerne huset", skriver Preben Jønsson, bestyrelsesmedlem hos Thorolf Spejderne, i et klagebrev til Borgerrådgiveren.

Preben Jønsson hentyder til en opsigelse fra Vej & Park som stadig står ved magt, selvom spejderne, siden er blevet pålagt, af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen(UUF), at genhuse Fritidshjemmet Thorshave i foråret 2005.

(kort: Københavns Kommune)

Spejdernes hytte på Artillerivej har været ejet af spejdergruppen siden 1985, mens spejderne lejer grunden af ejeren Københavns Kommune ved Vej & Park. Utallige gange er hytten blevet lånt ud til institutioner, som skulle genhuses midlertidig.

I de kommende måneder skal hytten bruges til at genhuse Fritidshjemmet Thorshave. Derefter skal den nordlige dele af hytten, som indeholder sal, toilet og indgang, sandsynligvis bruges af Børnehaven Anna Poulsens Minde, der også skal bruge den nordlige del af spejdernes gårdhave.

"Spejderne har i forløbet givet udtryk for, at de gerne som en kompensention for dette indgreb i deres nuværende lejemål, fik en længerevarende lejekontrakt. Arealet er imidlertid udlagt til institutionsformål i lokalplanen, og det er muligt, men ikke endelig afklaret, om der kan blive behov for at spejdernes areal på længere sigt inddrages til egentligt institutionsformål. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale dette, særligt da det endnu ikke er afklaret om vuggestuen (Det Lille Univers, red.) som er placeret på Freja's areal ud mod Njalsgade skal flytte", skrives det i en uddybning til Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden den 8. december 2004.

Borgerrådgiveren

- Vores oplevelse af kommunens håndtering af sagen er, at det virker som om, der ikke er plads til spejdere på Bryggen, siger Preben Jønsson, på trods af at vi har haft mellem 40 og 70 unger tilsluttet gruppen siden 1985.

- Man får virkelig indtryk af at forvaltningerne ikke snakker sammen, siger han.

Fra flere sider er man overrasket over udviklingen. Udover børneinstitutionerne, råder Bryggen over ganske få tilbud til børn og unge: boldklubben Hekla og Thorolf spejdergruppen er blandt de mest etablerede.

I takt med udbygning af skolen samt bydelens vokseværk, er det vigtigt at der etableres flere tilbud, ikke færre. Spejderne har i januar derfor indsendt et klagebrev til Borgerrådgiveren i håb om at få klargjort deres fremtid, men også for at påpege Vej & Parks kluntede håndtering af sagen.

Borgerrådgiveren er et forholsvis nyt tilbud fra Københavns Kommune, der siden august 2004 blandt andet skal har skullet sikre en bedre sagsbehandling. Borgerrådgivningen skal desuden fungere som borgerens vejviser i forhold til det kommunale system. Borgerrådgiveren arbejder uafhængigt af kommunens udvalg, borgmester og forvaltninger. ljg

FAKTA

* Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde. Hører under Familie-og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF), råder over en legeplads ved indgangen til Amager Fælled ved Halfdansgade. Legepladsen, som blev sat i stand for knap en kvart million kroner i fjor, skal rømmes for at give pladsen til skoleudvidelsen. Børnehaven skal genhuses på Thorolf spejdernes grund, og der arbejdes på muligheden for at benytte en del af spejdernes hytte.

* Fritidshjemmet Thorshave. Hører under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF). Skal fraflytte deres bygning og legeplads, også for at sikre skolens udvidelse. De skal genhuses i spejderhytten, mens deres pavilloner flyttes til grunden umiddelbart syd for spejderhytten.

* Vuggestuen Det Lille Univers. Har en 5-årige lejeaftale på "moskegrunden" - indtil sommeren 2006. Bygge- og Teknikforvaltningen (BTF) udpeger spejdernes hytte som en mulig genhusningsmulighed.

* Thorolf spejdergruppen. Ejer en hytte på Artillerivej 67, grunden lejes af Københavns Kommune og kontrakten forhandles med Vej & Park under Bygge- og Teknikforvaltningen (BTF). Spejdernes grund er opsagt pr. 1. januar 2005, men der er åbnet for muligheden for at blive på adressen, men Vej & Park afviser en langtidsaftale på nuværende tidspunkt.

* Thorolf Spejderne og Fritidshjemmet Thorshave. Undersøger muligheden for at udvide deres samarbejde: Deling af legepladser,og på sigt at samarbejde om etablering af en fritidsklub.

Link til ledende artikel:

09.02.05 - Hvad gør vi nu, lille kommune?

På bryggebladet.dk den 8. februar 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 02-2005 (udkommer 9. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet