HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

INGEN AFTALE MED SPEJDERE ENDNU

Mens advokaterne forhandler, har to repræsentanter fra børnehaven ønsket at forklare deres synspunkter.

BRYGGEBLADET 04.05.2005 - – Vi stiller ikke krav om nedrivning, det er spejderne selv, som kommer med dette forslag, efter opsigelsen fra Vej & Park, siger Anne Stenkjær, bestyrelsesformand for Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde.

– Vi vil blot i gang med at indrette os på grunden, som er tildelt os, hurtigst muligt, siger Birgit Rendsmark, bestyrelsesmedlem i børnehaven.

På grund af Skolen på Islands Brygges udbygning har Vej & Park måtte flytte børnehavens legeplads fra den tidligere placering ved indgangen til Amager Fælled til en del af spejdergrunden langs Artillerivej. En lang sagsbehandlingstid omkring opdeling af spejdergrunden mellem Menighedsbørnehaven, fritidshjemmet Thorshave og spejderne, samt en mindre politisk storm, hvor ikke mindre end tre af kommunens forvaltninger og politiske udvalg har været indblandet, har forsinket flytningen.

Børnehaven har været uden egen legeplads siden marts måned og kan tidligst bruge de nye legearealer til oktober.

De to forældrerepræsentanter forklarer, at børnehaven, som har til huse i en lejlighed på hjørnet af Artillerivej og Gunløgsgade, ikke kan eksistere uden en legeplads.

– Og legepladsen skal være i nærområdet. Vi er en småbørns-børnehave, og man kan ikke forlange, at børn i to- og treårs alderen skal gå flere kilometer hver dag, forklarer Anne Stenkjær..

Misforståelse

– Vi forstår ikke, at Jesper Schou Hansen (medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre, red.) i sidste nummer af Bryggebladet kunne sige, at spejderne skulle vige hele pladsen af hensyn til os, eller at vi har forventet at få mere jord. Det er en lodret forkert oplysning om vores holdning i sagen, forklarer Anne Stenkjær.

– Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde har ikke krævet mere areal end det stykke jord på 980 kvadratmeter, som vi fik tildelt efter den politiske afgørelse den 8. december, hvilket i øvrigt svarer til det areal, vi havde før.

– Spejderne har, siden Bygge- og Teknikudvalgets møde den 8. december, haft sikkerhed for at kunne leje et areal på 1.400 kvadratmeter af Københavns Kommune.

De to forældre er kede af, at det af tidligere artikler om sagen fremgår, at børnehaven er afvisende over for et samarbejde med spejderne og Thorshave.

– For vores børn er der en del sikkerhedsmæssige problemer ved at have fælles områder med spejderne. Vi har lagt vægt på overfor forvaltningen at få et areal for os selv af hensyn til vores børns sikkerhed. Men det betyder ikke, at vi ikke vil samarbejde. Hvis spejderne efterlyser et samarbejde med os, så efterlyser vi for vores del, at de fremkommer med nogle konkrete forslag til, hvad vi kan samarbejde om. I efteråret afviste de at ville samarbejde med os.

– Vi foreslog i øvrigt også Thorshave et samarbejde om indkøring af skolestartende børn. Vores tanke var dengang, at deres mindste børn måske kunne have glæde af at benytte vores legeplads. Alt i alt er det nye toner for os, at spejderne ønsker et samarbejde, og det er glædeligt, hvis de er indstillet på en konstruktiv dialog om konkrete ønsker.

– Du skal forstå at nogle af vores børn er under to år og at vi ikke kan have en ”åben låge-pædagogik”. Artillerivej er en meget trafikeret vej, forklarer Anne Stenkjær.

Fremtiden

– Spejderne har tilbudt os at købe den del af huset, som ligger på den del af grunden, som er tildeldt børnehaven. Vi er ikke blevet tilbudt en lejeaftale, forklarer Anne Stenkjær.

– Og selvom vi kunne finde de 150.000 kroner, som spejderne forlanger, skal man også regne med, at der ligger en forpligtelse for os ved en eventuel opsigelse. I dette tilfælde skulle vi sørge for nedrivning, og disse penge har vi slet ikke, tilføjer hun.

Både Anne Stenkjær og Birgit Rendsmark er enige om, at det vil være synd at nedrive en del af spejderhytten, men kan der ikke findes en løsning i form af en leje- eller købsaftale bliver det den nødvendige konsekvens af Vej & Parks fordeling.

– Nu ønsker vi blot at få noget arbejdsro, så børnehaven kan koncentrere sig om det, der er vores opgave, nemlig at varetage en hverdag for 42 børn, forklarer børnehavens repræsentanter.

– Vi har været igennem et politisk stormvejr det sidste års tid, og det har været hårdt for alle, både personale, forældre og bestyrelse. Vores personale har været beundringsværdigt loyale overfor børnehaven. Der er ikke én, der har sagt op, og det selvom vi til tider har frygtet, at vi var lukningstruede. Det siger meget om personalets engagement og pålidelighed, slutter de.

Der er budgetteret med omkring 600.000 kroner for etablering af børnehavens legeplads. Pengene bliver brugt til uskiftning af jord og etablering af et støjværn mod Artillerivej. Det er tvivlsomt, om der bliver penge tilovers til yderligere forbedringer. ljg

Sagen om spejdergrunden har stået på i flere måneder. Det er sværere at få plads til både børnehave, spejderne og fritidshjem, end man umiddelbart skulle tro. Læs de tidligere artikler om sagen i linkene nedenfor.


Links til andre artikler:

20.04.05 - Politisk opbakning til spejderne
06.04.05 - Spejdergrunden tager form
23.03.05 - Spejderne opsiges
09.03.05 - Kommunalt ultimatum til spejdere
09.02.05 - Kampen om spejdernes trekant
09.02.05 - Bryggebladet mener: Hvad gør vi nu, lille kommune?

På bryggebladet.dk den 2. maj 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 08-2005 (udkommer den 4. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet