HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

OVERSIGT OVER DE SENESTE MÅNEDERS STØRSTE DRIFTSPROBLEMER I METROEN

BRYGGEBLADET 22.10.2003

9. august:
Tog blokerer bremseklodser. Tog og stationer evakueres. Forsinkelser hele dagen.

17. august
Tog går i stå på Islands Brygge Station med forsinkelser til følge.

19. august
Problemer med at få togene til at stoppe foran døre på perroner.

23. august
Kontrol over førerløse tog mistes. Driften stoppes.

25. august
Softwarefejl betyder at der er for få tog i drift. Tog tages ud af drift på grund af bremsefejl.

2. september
Softwarefejl. Alle tog bemandes med personale og busser bestilles. Afblæses dog en time senere.

9. september
Et tog hopper af skinnerne og afspores under rangering på et værkstedsområde. Tog formentlig startet af sig selv.

15. – 16. september
Totalt driftsstop fordi en dør på et metrotog gik løs.

2. oktober
Christianshavn Station lukkes for al trafik fordi et tog stopper. Busser indsættes.

7. oktober
En plasticpose lander på sporene ved Vanløse og lammer metroen.

9. oktober
Teknisk fejl betyder at der hele dagen kun kan køre et tog ad gangen mellem Islands Brygge og Christianshavn.

15. oktober
Driften indstilles flere gange.

16. oktober
Strømproblemer forårsagede total driftstop i morgentimerne.

Kilder: Diverse avisartikler fra perioden

Tema - Metroens første år:

På bryggebladet.dk den 22. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 22 oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet