HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BILLETKRIGEN AFBLÆST

Et år efter metroåbningen er det endelig blevet fastlagt, hvor mange penge metroselskabet skal have for at transportere københavnerne.

Metortog set forfra

BRYGGEBLADET 22.10.2003 - Med metroens åbning i 2002 kom der en ny transportaktør på banen i København. Metroen er en del af det storkøbenhavnske billetfællesskab og skal derfor have penge herfra. Hidtil har det dog ikke været fastlagt, hvor mange penge metroselskabet skal have, fordi aktørerne har været uenige om fordelingen.

Et arbejdsudvalg nedsat af Trafikministeriet har derfor gennem længere tid forsøgt at fastlægge nogle rammer for fordelingen. Og cirka et år efter åbningen af metroen er ministeriet endelig kommet frem til en løsning i form af et notat, som ifølge Bryggebladets oplysninger er accepteret af alle parter.

Bestyrelsen i HUR behandlede notatet på et møde tidligere i denne måned. Desværre er notatet ikke umiddelbart offentligt tilgængeligt, og en aktindsigtsansøgning som Bryggebladet har indgivet, er ikke blevet færdigbehandlet inden deadline på dette nummer.

Bryggebladet har derfor kontaktet HURs trafikdirektør, Johannes Sloth, for at få forklaret den fremtidige fordeling:

– Fordelingen kommer til at ske i henhold til den lovgivning, der er på området. Det vil sige at metroen får en indtægt svarende til deres passagertal og rejselængde, siger Johannes Sloth.

Men Bryggebladet havde ellers forstået, at metroen skulle have indtægter i forhold til deres budgetter og ikke det reelle passagertal?

– Det var også, det der stod i et tidligere notat fra Trafikministeriet, men det er nu ændret. Dertil kommer, at metroen i hvert fald i starten har haft flere passagerer, der har kørt med dyrere billetter. Det vil sige, de har flere klippekortpassagerer. Den pris, man betaler, afhænger af billettypen, og metroen har oplevet, at de har forholdsvis flere kontantbilletkunder og klippekortkunder, og dermed er deres gennemsnitsindtægt per rejse større, end den er i bussystemet. Det svarer helt til reglerne og er helt rimeligt.

Hvordan forholder HUR sig til, at det har taget så lang tid?

– Der har været en foreløbig fordeling, så det har ikke betydet andet, end at vi har haft et hængeparti, som nu er løst.

Men der har da ellers været kritik af den langsomme sagsgang?

– Jeg tror, der har været sagt en hel del. Men det har vi lagt bag os nu.

Samtidig viser nye prognoser fra HUR, at det samlede passagertal i hele hovedstadsregionen vil stige en smule i år, hvilket glæder Johannes Sloth

– Siden årtusindskiftet har vi haft et svagt vigende passagertal i den samlede trafik (S-tog, regionaltog og bussystemet, red.). Nu er metroen kommet til, og af prognoserne ser det ud til at denne tendens er vendt. Selvom det ikke er en imponerende stigning, er der dog tale om en ændring af kurven.

Stigningen er tilmed sket i et år, hvor billetpriserne er steget, og hvor metroen har haft store driftsvanskeligheder. Der kommer derfor en øget samlet billetindtægt, og dermed en større kage at fordele mellem metro, S-tog, regionaltog og busser. agn

Tema - Metroens første år:

På bryggebladet.dk den 22. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 22 oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet