HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

DET BURDE VÆRE NEMT

Men hver tiende gang kører metroen ikke til tiden.

BRYGGEBLADET 22.10.2003 - Ørestadsselskabet er lovmæssigt forpligtet til, at 98 procent af togene kører til tiden. Siden metroens åbning sidste år er det dog ikke lykkedes at komme tæt på dette krav. Tværtimod ligger andelen oftest og roder omkring de 90 procent.

Ti procent af metrotogene kører altså ikke til tiden. Men dette tal bør man dog ikke hænge sig så meget i, mener Ørestadsselskabet. Selskabet gør meget ud af at pointere, at det jo faktisk betyder, at 90 procent kører til tiden!

Når Ørestadsselskabet selv gør så meget ud af dette tal, kan det undre, at selskabets driftsdirektør Per Als ikke mener, at rettidighedsmålet i den nuværende form er et dækkende mål for rettidigheden.

– Vi er kontraktligt forpligtet til at indrette vores statistikker på en måde, som egentlig ikke viser det fulde billede af rettidigheden, forklarer han til Bryggebladet.

Han henviser til, at metroens rettidighed måles ved, at alle tog der ikke ankommer til de enkelte stationer på det i køreplanen givne tidspunkt, regnes som ikke ankommet til tiden.

Og da Bryggebladet indvender, at dette egentlig virker meget logisk, forklarer han, at det for eksempel kan betyde, et 30 minutter langt driftsstop, som virkelig vil opleves som en stor forsinkelse for kunderne, stadig kan resultere i 98 procents rettidighed, hvis alle andre tog den pågældende dag kører til tiden.

Men det understøtter vel bare indtrykket af, at det burde være nemt for metroen at leve op til kravene. Derfor er metroens driftsforstyrrelser måske nærmere udtryk for mere grundliggende end blot måden at opgøre statistikkerne på.

Selvom tog til tiden gøres op på en anden måde hos DSB, vil Per Als da også gerne over for Bryggebladet medgive, at det »alt andet lige er nemmere« at opnå rettidighed tæt på 100 procent for metroen, end det er for DSB.

Årsagen til dette er, at metroen kun har én central strækning, der deler sig i to på Amager, mens DSB har mange forskellige linjer, som alle mødes på de samme to spor i det centrale København. Derfor er der en potentiel større risiko for, at forsinkelser på én linje hos DSB forplanter sig til mange andre linjer. agn

Tema - Metroens første år:

På bryggebladet.dk den 22. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 22 oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet